Izolačka v programu Harmonik

Mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci umí účetní program Harmonik vypočítat. Obecné informace a pravidla o "izolačce" jsme popsali v samostatném článku Izolačka na našem účetním blogu. V této aktualitě si popíšeme, jak zadat izolačku do Harmoniku.

Je to úplně snadné. Pokud zapisujete nemoc, pak přes mzdovou složku MS165. V číselníku předpisu, který se zobrazí po zadání datumů nemoci od/do, pak stačí pouze zatrhout zatrhávací políčko "Karanténa". Po uložení program automaticky dle pravidel vypočte částku izolačky, kterou uvidíte pod mzdovou složkou MS869. Protože izolačka nepodléhá exekucím ani soudnímu výkonu rozhodnutí a ani se nezapočítává do příjmu pro dávky, promítne se její částka až do celkového doplatku zaměstnance.

Příklad 1

Zaměstnanec má průměrný hodinový výdělek 449.81 Kč/hod a je v pracovní neschopnosti s nařízenou karanténou od 26.2.2021 do 11.3.2021.

Za období od 26.2. do 4.3. přísluší zaměstnanci náhrada mzdy za nemoc, nikoliv však mimořádný příspěvek izolačka, neboť ten je platný až od 5.3. Právě od tohoto datumu, do konce nařízené karantény (resp. prvních 14 kalendářních dní nemoci) náleží izolačka ve výši 2590 Kč = 370 Kč/den x 7 kalendářních dnů. Zaměstnanec přitom dosáhne na plnou částku 370 Kč/den, neboť nepřesáhl 90% průměrného výdělku.

Příklad 2

Zaměstnanec má průměrný hodinový výdělek 100 Kč/hod a je v pracovní neschopnosti s nařízenou karanténou od 9.3.2021. Pracovní doba je rovnoměrně rozvrženná od pondělí do pátku v délce 8h (stejně jako v předchozím případě)

Pro určení náhrady mzdy za nemoc se použije redukovaný průměrný výdělek, který se vypočte z průměrného hodinového. V našem případě činí redukovaný výdělek 54 Kč/hod. Náhrada mzdy za nemoc by byla 10 pracovních dnů x 8 hod x 54 Kč/hod = 4320 Kč. V případě 90% průměrného (neredukovaného) výdělku, by náhrada mzdy za nemoc byla 10 x 8 x 100 x 0.9 = 7200 Kč. Rozdíl činí 2880 Kč. Přesto tedy, že maximální příspěvek je až 370 Kč/den (370 x 14 = 5180 Kč), zaměstnanec v tomto případšě dosáhne "jen" na 2880 Kč, neboť tím je dosaženo 90% průměrného výdělku.