Izolačka

Jedná se o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za každý kalendářní den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Platí pro všechny zaměstnance, kterým bude nařízena karanténa nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné) 1. 3. 2021 a později, a to po dobu prvních 14 kalendářních dní.

Zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace před 1. 3. 2021, budou mít nárok na příspěvek od účinnosti zákona, tj. od 5. 3. 2021.

Izolačku zaměstnanci dostanou automaticky, pokud zaměstnavateli ohlásí nařízenou karanténu nebo izolaci a budou mít od lékaře vystavenou eNeschopenku na karanténu či správnou diagnózu nemoci, ze které vyplývá izolace. Izolačku pak obdrží v následující výplatě.

Zaměstnavatel nemusí žádat o žádné refundace, příspěvek k náhradě mzdy si sám odečte od povinného odvodu na sociální. Odečet může zaměstnavatel provést do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance. Informace o vystavení i následném ukončení karantény nebo izolace u svého zaměstnance získá zaměstnavatel v řádu několika hodin od jejího zahájení přes eNeschopenku.

Izolačka nepodlého exekucím a ani se nebude započítávat do příjmu pro dávky.

Příklady

Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 10 dní od 19. 2. do 1. 3. 2021. V tomto případě, bohužel, na příspěvek mít nárok nebude, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. 3. 2021 a celá uplynula přede dnem účinnosti zákona, tj. přede dnem 5. 3. 2021.

Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 15 dnů od 28. 2. do 14. 3. 2021. V tomto případě, bohužel, na příspěvek mít nárok po dobu prvních 5 dnů karantény do 4. 3. 2021 nebude, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. 3. 2021, bude mít ale nárok po zbývajících 9 dnů ode dne účinnosti zákona, tedy od 5. 3. do 13. 3. 2021.
Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 14 dní od 2. 3. do 15. 3. 2021. 5 den karantény měl pozitivní test na Covid-19 a lékař mu nařídil izolaci od 7.3. do 21.3. 2021.

Zaměstnanci vznikne nárok na příspěvek, neboť mu byla nařízena karanténa 2. 3. 2021. Karanténou podle mimořádného zákona č. 121/2021 Sb. se rozumí i izolace a z pohledu tohoto zákona se jedná o jednu pokračující událost. Karanténa trvá nepřetržitě od 2. 3. do 21. 3. Příspěvek tedy přísluší od 2. 3. do 15. 3. 2021.

Zaměstnanci byla nařízena izolace na 14 dní od 28. 4. do 11. 5. 2021. V tomto případě bude zaměstnanci příslušet příspěvek za 3 kalendářní dny, a to od 28. 4. do 30. 4. 2021.

Izolačka v účetním programu Harmonik

Účetní program Harmonik je připraven pro možnost zadání nemocenské s karanténou, která bude poskytovat výše zmíněný příspěvek Izolačka. Zadání nemocenské s Izolačkou je popsáno zde a je dostupné ve verzi Harmonik 2021.1.04 (6)