Vzdálený přístup

Služba podpory pomocí vzdáleného přístupu umožňuje rychle a efektivně poradit s nastavením programu Harmonik nebo interaktivně ukázat řešení situace, se kterou si zákazník neví rady. Službu je možné využít také pro školení uživatelů nebo jako názorný prostředek pro ukázku nových funkcionalit v programu.

 TeamViewerQS_cs.exe - Vzdálená správa počítače TeamViewer

 UltraViewer_setup_6.2_en.exe - Vzdálená správa počítače UltraViewer

Vzdálený přístup může pracovník technické podpory použít i tehdy, pokud zákazník nemá službu aktivní (zaplacenou)  viz. Ceník služeb. Je to v konkrétních případech při výskytu provozních chyb programu, které zákazník nemůže ovlivnit a tyto problémy znemožňují uživateli práci v ekonomickém programu Harmonik.

Služba je aktivní po zaplacení po dobu 1 kalendářního roku. Uživatel, který si pořídí nový produkt, získá placenou službu zdarma po dobu následujícího 1 kalendářního roku.

Podpora je zajišťována pomocí externího programu pro vzdáleného připojení na počítač zákazníka, přes program TeamViewer, který je přímo integrovaný v programu Harmonik. Existuje několik možností, jak spustit vzdálený přístup a nahlásit pracovníkovi hotline ID připojení, které se zobrazí na monitoru.