Formuláře a elektronické podání

Ekonomický systém Harmonik obsahuje všechny formuláře, které musí být posílány ze zákona na úřady ČR pouze elektronickou formou. Zároveň také v programu najdete další formuláře, které zatím do této povinnosti nejsou zahrnuty, ale které slouží jako tiskové výstupy a podklady. Celkem v programu naleznete více než 200 formulářů.

Formuláře jsou připojeny v odpovídajících modulech a údaje se buď načítají automaticky přímo z dat daného modulu, nebo lze v případě potřeby také data zadat ručně do prázdného formuláře. K formulářům jsou připojeny číselníky (např. číselník okresů, finančních úřadů apod.), takže je možné některé z nezbytných údajů získat z nich.

Formulář Rozvaha v plném rozsahu Formulář Příloha k účetní uzávěrce Formulář Výkaz zisku a ztrát
Formulář Rozvaha v plném rozsahu Formulář Příloha k účetní uzávěrce Formulář Výkaz zisku a ztrát
     

Některé formuláře jsou vícestránkové, mezi stránkámi se lze jednoduše přepínat, stejně jako u těch, které jsou v základu pouze jednostránkové a liší se v pořízených údajích (např. zdravotní pojišťovny). K ovládání formulářů slouží navigační menu a nástrojová lišta.

Formuláře lze převést do PDF formátu nebo přímo tisknout. Tisk lze provést včetně barevného pozadí formuláře, ale lze tisknout i bez něj. Jinou možností je tisk pouze údajů do originálního formuláře (např. ELDP - evideční listy důchodové pojištění)

  • připraveno kolem 200 formulářů s ručním pořízením dat nebo automatickým na základě dat z příslušných modulů
  • kontrolní mechanismy na většině formulářů, které upozorní na chyby a nepovolí elektronické podání
  • nepřímé elektronické podání - export dat formuláře do XML, poslání souboru přes datovou schránku
  • přímé elektronické podání - na základě elektronického podpisu a příslušného certifikátu formuláře přímé poslání na úřad
  • sledování stavu přímo podaného formuláře - doručení na úřad, čekání na zpracování, potvrzení o přijetí

K naprosté většině formuláře jsou zpracovány kontrolní mechanismy. Nemůže se tak stát, že dojde k elektronickému odeslání pošle logicky chybného formuláře. Na chyby je uživatel upozorněn vždy po opuštění formuláře. Chyby se dělí na informační, propustné a závažné. V případě závažné chyby, která nebude odstraněna, není ani možné odeslat příslušný formulář na úřad.

Poslání formuláře na úřad je možné dvěma způsoby. První je nepřímé podání. To spočívá v exportu dat formuláře do soubory XML. Export se provede z menu formuláře, výsledný soubor se pak pomocí datové schránky nebo webové stránky pošle na místo doručení.

Některé formuláře jsou vícestránkové, mezi stránkámi se lze jednoduše přepínat, stejně jako u těch, které jsou v základu pouze jednostránkové a liší se v pořízených údajích (např. zdravotní pojišťovny). K ovládání formulářů slouží navigační menu a nástrojová lišta.

Formulář Intrastat odeslání Formulář Kontrolní hlášení Formulář Přehled o výši pojistného
Formulář Intrastat odeslání Formulář Kontrolní hlášení Formulář Přehled o výši pojistného
     

Formuláře lze převést do PDF formátu nebo přímo tisknout. Tisk lze provést včetně barevného pozadí formuláře, ale lze tisknout i bez něj. Jinou možností je tisk pouze údajů do originálního formuláře (např. ELDP - evideční listy důchodové pojištění)

Přímé podání je pak více efektivnější a rychlejší. Z ekonomického software Harmonik je možné formulář poslat na úřad rovnou, přes funkci přímého elektronického podání. K přímému podání je nutné vlastnit elektronický podpis a případně všechny potřebné certifikáty (např. certifikát ČSSZ pro komunikace se správou sociiální zabezpečení).

Při přímém podání program také nabízí modul Stavů elektronického podání, ve kterém se evidují všechny poslané formuláře. Je zde vidět, jesli formulář čeká na přijetí nebo naopak již přijat byl a čeká na zpracování. Také je možné zjistit ID číslo komunikace, pomocí kterého lze v případě potřeby komunikovat se státní správou ohledně konkrétního podání a jeho stavu.