Ulehčete si práci importem položek do mezd

Do poslední aktualizace serveru č.29 jsme přidali zajímavou možnost importů mzdových dat. Funkcionalitu ocení především ti uživatelé programu, kteří zpracovávají mzdy externím firmám. Místo toho, aby museli ručně přepisovat podklady (dovolená, přesčasy, prémie, pohotovost, apod.), které jim firma posílá, lze se s firmou domluvit na vyplňování jednoduchého excelu, který si naimportujete do mezd. Pokud firma připraví podklady do vzorového souboru, ten se nahraje do mezd a zároveň se provedou všechny výpočty, což ušetří čas při přepisování položek a také zamezí chybovosti při samotném přepisování.

 vzor_import_mezd.csv - Vzorový soubor pro import mezd, velikost: 200 kB

Ve vzorovém souboru je 5 zaměstnanců, resp. 6 pracovně právních vztahů. Zaměstnanec s číslem 1 (sloupec Číslo) má dva vztahy (sloupec Kód PPV), hlavní HPP a dohodu o provedení práce DPP. Dále má soubor dalších 10 sloupců (1 až 10), které představují mzdové hodnoty. Ve sloupci 1 je počet hodin odpracovaných na dohodě (MS109), ve sloupci 2 je přesná výše čisté mzdy (MS208). Ve sloupci 3 je počet dnů dovolené (MS145). Ve sloupci 4 je prémie v Kč (MS225). A ve sloupci 5 je počet hodin přesčasů (MS281). To co obsahují jednotlivé sloupce je uživatelsky definované a nastaví se v Harmoniku.

V modulu mezd, menu Import/Export / Import mzdových dat / Import mzdových složek otevřete číselník pro přenosy. Právě jednou nadefinujete jaký sloupec (1 až 10) v souboru, představuje jakou mzdovou složku (z příkladu výše to budou postupně MS109.1, MS208.1, MS145.1, MS225.x, MS281.x). Tyto předpisy můžete mít až 3, tedy imporotvat až 30 mzdových složek (v každém předpisu/souboru maximálně 10). Pro přenos se stiskne tlačítko Import dat, vybere se soubor a provede se výpočet, při kterém se zaměstnancům podle čísla a kódu vztahu z personalistiky přiřazují odpovídající hodnoty mzdových dat ze souboru.

Podle rozsahu importovaných dat počkáte na zpracování, jehož výsledkem jsou hotové mzdy téměř bez práce.