Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
18.10.20172018.1Nástrojovou lištu lze libovolně přemisťovat po modulu, při novém spuštěním modulu bude lišta opět umístěna v "doku" u horního okraje.
18.10.20172018.1Zadat poznámku k dokladu je umožněno i v průběhu pořizování dokladu
16.10.20172018,1Ve formuláři Kontrolního hlášení nově upraveno generování PDF. Tisknou se pouze oddíly kontrolního hlášení, ve kterých bylo plnění.
09.10.20172018.1Textový editor nahrazen zcela novým modulem, nový textový editor podporuje základní funkce WYSIWYG editoru pro formátovaný text. Podporuje formátovaný text s odrážkami, hypertextovými odkazy, obrázky, odsazením, zarovnanými odstavci. Jsou k dispozici dokovací panely nástrojů nebo páskové panely nástrojů, které slouží k provádění funkcí schránky, vrácení zpět / zpět, formátování, zarovnání odstavců, vložení kuliček, obrázků, hypertextových odkazů a speciálních znaků. Nabízí funkce pro sloučení, zvýraznění textu, vyhledávání a nahrazení, zrušení / obnovení, schránky, tisk. Načte text z souborů .RTF, .TXT a .HTML, exportuje do souborů .PDF, .TXT, .RTF, .HTML. Editor podporuje přetažení POLE objektů a emotikonů. Plánuje se podpora kontroly pravopisu a automatických opravy a to buď při psaní nebo staticky v seznamu dokladů. Editor podporuje MailMerge, tedy nahrazování vyznačených proměnných textu databázovými hodnotami a generování jednotlivých dokumentů, plánuje se přímé propojení s modulem e-mailů. Zachována podpora editování poznámek dokladů jednotlivých modulů v Textovém editoru, podpora ukládání textů poznámek v ASCII nebo RTF a zachování většiny funkcí Textového editoru i pro editaci poznámek. Pokud se přepne ukládání poznámek z ASCII do RTF, nejsou původní poznámky dokladů jednotlivých modulů dostupné. V případě přepnutí z RTF do ASCII, jsou tyto poznámky zapsané v kódu RTF.
04.10.20172018.1Tzv. nový Editor formulářů aktualizován, modul Editor číselníků doplněn o stejnou možnost, lze tedy nyní již vytvářet číselníky funkčně i vzhledově podobné ostatním modulům programu. Číselníky vytvořené v novém editoru by se měly vyznačovat také vyšší rychlostí zobrazování.
03.10.20172018.1Dotaz na provedení zálohy během uzávěrky z důvodu nemožnosti synchronizace jednotlivých kroků zrušena. Upraven dotaz na úvod zálohování: "Opravdu provést uzávěrku? Jste si jisti, že máte provedenu zálohu dat ???".
03.10.20172018.1Sekce nastavení profilů doplněna o možnost nastavení typu fontu a jeho velikosti. Zejména při volbě velikosti fontu je zapotřebí brát v potaz rozmístění jednotlivých prvků ve formulářích a jejich možnosti zobrazení zvolené velikosti.
02.10.20172017.128Aktualizované platové tabulky s platností od 1.11.2017
02.10.20172018.1Nabídka Volby dostupná z úvodního menu programu doplněna o funkci Styl zobrazení programu. Tato nabídka umožňuje uživateli zvolit některý ze stylů, který je programem podporován, ale také umožňuje zvolit uživatelem definovaný zcela libovolný styl. Zvolený styl je uložen a je do další změny programem používán.
02.10.20172018.1Tlačítko Zřízení přístupu z nabídky Volby přihlašovacího okna zrušeno. Jeho funkčnost přesunuta do výklopné nabídky dostupné z tlačítka Údržba databáze. Kromě faktické údržby databáze jsou dostupné v rámci údržby také nabídky Zřízení přístupu z internetu a Monitoring.
02.10.20172018.1Nejmenší podporované rozlišení obrazovky změněno z 640x480 na 800x600.
02.10.20172018.1Klient přepracován pomocí nového programovacího nástroje. Způsob ovládání a logika uspořádání menu zachována.
06.09.20172017.127Nově se ve mzdách sleduje počet hodin přesčasů za rok. Informaci počtu hodin přesčasu do limitu nebo nad limit 150 h/rok, lze zobrazit v Kontrolní sestavě.
30.08.20172017.127Do mezd doplněn nový soubor mzdových složek "Pohotovost". MS140 slouží k zadání počtu hodin pracovní pohotovosti. Složka MS141 určuje procenta ohodnocení pohotovosti a počítá se z průměrného výdělku (základu pro náhrady) MS915 (Kč/hod). MS141 je možné zadat do číselníku příplatků nebo do Předpisu prémii a příplatků. Výsledná složka MS142 je v Kč a načítá se do součtové složky MS957 celkové náhrady. Upraveny byly také tiskové sestavy výplatních lístků a přehled náhrad.
22.06.20172017.122Doplněna možnost vyhledávání v položkách dokladu Přesun mezi sklady pomocí funkcí "Hledání z pozice kurzoru (Alt+F3)" nebo "Ruční výběr dokladu (F8)".
22.06.20172017.122Modul Přesun mezi sklady doplněn o funkci generování dokladu dodacího listu. V modulu Vytvořena nová sekce menu "Přenosy" a do ní umístěna funkce "Generování dodacího listu (Ctrl+L)". Generování reaguje jak na výběr dokladů, tak i na výběr jednotlivých položek v dokladech.
22.06.20172017.122Modul Expedice a výroba doplněn o funkci umožňující generování dokladu v modulu Přesun mezi sklady. Určeno například pro stavy po dokončení výroby, postupného prodeje pomocí meziskladu pro určitého zákazníka atp. Doplněno sestavou Balící list. Funkce v modulu umístěna do nabídky Přenosy jako "Generování přesunu mezi sklady (Ctrl+S)".
14.06.20172017.126Do parametrů mezd přidán nový přepínač, který slouží k ohodnocení zůstatku dovolené při 12h směnách. Pokud má zaměstnanec 12h směnu (nebo jakoukoliv jinou a různou od standardní 8h směny), je možné ovlivnit, jak se bude počítat MS153 - dovolená zbývá. Pokud nebude přepínač zatržený, pak zůstává výpočet stejný jako doposud - tedy při dovolené 1 den, se odečte právě 1 den. Jestliže bude přepínač aktivní, pak se odečte poměr hodinové směny ke standardní 8h. Tedy v případě 12h směny to bude 1.5 dne. Smysl nastavení je v možnosti volby - v první variantně by měl být nárok na dovolenou v personalistice evidován jako 13.5 dnů, ve druhém jako 20 dnů - pro oba myšleno v případě 4-týdenní nároku na dovolenou. Nastavení se promítne do výplatních lístků, což je to podstatné - zaměstnanec chce znát svůj nárok a zbývající dovolenou, ale tento nárok se může podle různých zvyklostí ve firmách lišit.
14.06.20172017.121Změnou protokolu providera docházelo při kontrole aktualizace upgrade k chybovému hlášení "P". Přepracováno změnou protokolu FTP -> HTTP.
14.06.20172017.126Rozšířeno políčko "Doklad" v číselníku předpisů časového fondu, stejně tak ve formuláři "Příloha k žádosti ..." z důvodu vydávání elektronických neschopenek, ve kterých je číslo dokladu delší, než byl stávající formát běžně vydávaných neschopenek.
13.06.20172017.126Pokud byly k sobě spárovány pracovně právní vztahy pro účely společného zdanění a následně došlo k jejich "odpárováni", zůstávaly v hlavním vztahu MS305 a MS307. Opraveno, nyní se smažou.
13.06.20172017.126Pokud se dopočítávalo zdravotní pojistné do minimálního vyměřovacího základu (MVZ) a bylo nastaveno, aby odvod uhradil zaměstanec, tak při zadání odstupného (MS345) z výpočtu zmizel základ MVZ (MS935). Opraveno.
07.06.20172017.120Při načítání podmínek třídění je zohledňován seznam sloupců datového zdroje a uložené podmínky třídění pro uložené i dynamické tabulky i dotazy.
07.06.20172017.120Modul Výdej ze skladu doplněn při uložení položky o automatický výpočet a zobrazení odpovídající nákupní ceny každé položky.
01.06.20172017.123V modulu mezd opravena nefunkčnost tisku Příkazu k úhradě.