Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
20.06.20222022.112Provedeny úpravy v 2x tiskových sestavách typu Výplatní lístek detailní - do nároku na dovolenou přičíst a zobrazit dodatkovou dovolenou.
20.06.20222022.112Provedy úpravy v 7x tiskových sestav typu Mzdový list - načítání korekce do nároku na dovolenou, opraveno správné zobrazování zůstatkové dovolené pro období do roku 2020 (dovolená ve dnech).
03.06.20222022.18Pro export dat doplněno rozhraní pro nastavení následujících kódování:
us-ascii utf-8 utf8 utf-16 utf16 ucs-2 ucs2 unicode unicodefffe utf-7 utf-32 utf-32be windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-1256 windows-1257 windows-1258 windows-874 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-8859-4 iso-8859-5 iso-8859-6 iso-8859-7 iso-8859-8 iso-8859-9 iso-8859-11 iso-8859-13 iso-8859-15 iso-8859-8-i iso-2022-jp iso-2022-kr big5 gb2312 ks-c-5601-1987 shift_jis koi8-r koi8-u koi koi8 koi8-ru koi8r unicode-1-1-utf-7 unicode-1-1-utf-8 unicode-2-0-utf-7 unicode-2-0-utf-8 us utf-16be utf-16le utf16be utf16le iso-10646-ucs-2 iso-2022-jpeuc iso-2022-kr-7 iso-2022-kr-7bit iso-2022-kr-8 iso-2022-kr-8bit iso-8859-8 visual iso-ir-100 iso-ir-101 iso-ir-109 iso-ir-110 iso-ir-126 iso-ir-127 iso-ir-138 iso-ir-144 iso-ir-148 iso-ir-149 iso-ir-58 iso-ir-6 iso646-us iso-646.irv:1991 iso-8859-1:1987 iso-8859-2:1987 iso-8859-3:1988 iso-8859-4:1988 iso-8859-5:1988 iso-8859-6:1987 iso-8859-7:1987 iso-8859-8:1988 iso-8859-9:1989 iso-2022-jp-1 iso-2022-jp-2 ibm037 ibm437 ibm500 ibm737 ibm775 ibm850 ibm852 ibm855 ibm857 ibm00858 ibm860 ibm861 ibm863 ibm864 ibm865 ibm869 ibm870 ibm1026 ibm01140 ibm01141 ibm01142 ibm01143 ibm01144 ibm01145 ibm01146 ibm01147 ibm01148 ibm01149 ibm273 ibm277 ibm278 ibm280 ibm284 ibm285 ibm290 ibm297 ibm420 ibm423 ibm424 ibm871 ibm880 ibm905 ibm00924 ibm-thai ibm01047 ibm037 ibm1026 ibm367 ibm437 ibm500 ibm737 ibm775 ibm819 ibm862 ibm866 irv x-chinese-cns x-cp20001 x-chinese-eten x-cp20003 x-cp20004 x-cp20005 x-cp20261 x-cp20269 x-cp20936 x-cp20949 x-cp50227 x-cp1250 x-cp1251 x-cp21027 x-cp50227 x-mac-japanese x-mac-chinesetrad x-mac-korean x-mac-arabic x-mac-hebrew x-mac-greek x-mac-cyrillic x-mac-chinesesimp x-mac-romanian x-mac-ukrainian x-mac-thai x-mac-ce x-mac-icelandic x-mac-turkish x-mac-croatian x-ia5 x-ia5-german x-ia5-swedish x-ia5-norwegian x-iscii-de x-iscii-be x-iscii-ta x-iscii-te x-iscii-as x-iscii-or x-iscii-ka x-iscii-ma x-iscii-gu x-iscii-pa x-ansi x-ebcdic-koreanextended x-ebcdic-japaneseanduscanada x-ebcdic-koreanextended x-euc x-euc-cn x-euc-jp x-europa x-ms-cp932 x-sjis x-unicode-1-1-utf-7 x-unicode-1-1-utf-8 x-unicode-2-0-utf-7 x-unicode-2-0-utf-8 x-user-defined x-x-big5 big5-hkscs cp1025 cp1026 cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 cp866 cp875 cp00858 cp00924 cp01140 cp01141 cp01142 cp01143 cp01144 cp01145 cp01146 cp01147 cp01148 cp01149 cp037 cp273 cp278 cp280 cp284 cp285 cp290 cp297 cp367 cp420 cp423 cp424 cp437 cp500 cp50227 cp819 cp850 cp852 cp855 cp857 cp858 cp860 cp861 cp862 cp863 cp864 cp865 cp869 cp870 cp871 cp880 cp905 cp930 cp933 cp935 cp937 cp939 csiso2022jp csascii csbig5 cseuckr cseucpkdfmtjapanese csgb2312 csgb231280 csibm037 csibm1026 csibm273 csibm277 csibm278 csibm280 csibm284 csibm285 csibm290 csibm297 csibm420 csibm423 csibm424 csibm500 csibm870 csibm871 csibm880 csibm905 csibmthai csiso2022kr csiso58gb231280 csisolatin1 csisolatin2 csisolatin3 csisolatin4 csisolatin5 csisolatin9 csisolatinarabic csisolatincyrillic csisolatingreek csisolatinhebrew cskoi8r csksc56011987 cspc8codepage437 csshiftjis csunicode11utf7 cswindows31j ccsid00858 ccsid00924 ccsid01140 ccsid01141 ccsid01142 ccsid01143 ccsid01144 ccsid01145 ccsid01146 ccsid01147 ccsid01148 ccsid01149 chinese cn-big5 cn-gb cyrillic dos-720 dos-862 din-66003 dos-874 ebcdic euc-jp euc-cn euc-kr euc-tw ebcdic-cp-ar1 ebcdic-cp-be ebcdic-cp-ca ebcdic-cp-ch ebcdic-cp-dk ebcdic-cp-es ebcdic-cp-fi ebcdic-cp-fr ebcdic-cp-gb ebcdic-cp-gr ebcdic-cp-he ebcdic-cp-is ebcdic-cp-it ebcdic-cp-nl ebcdic-cp-no ebcdic-cp-roece ebcdic-cp-se ebcdic-cp-tr ebcdic-cp-us ebcdic-cp-wt ebcdic-cp-yu ebcdic-cyrillic ebcdic-de-273+euro ebcdic-dk-277+euro ebcdic-es-284+euro ebcdic-fi-278+euro ebcdic-fr-297+euro ebcdic-gb-285+euro ebcdic-is-871+euro ebcdic-it-280+euro ebcdic-jp-kana ebcdic-latin9--euro ebcdic-no-277+euro ebcdic-se-278+euro ebcdic-us-37+euro ecma-114 ecma-118 elot-928 gb18030 gb18030-2000 gb2312-80 gbk gb-2312-80 german greek greek8 hz-gb-2312 hebrew asmo-708 ansi-x3.4-1968 ansi-x3.4-1986 arabic ascii asmo-449 asmo-449+ johab korean ks-c-5601 ks-c5601 ksc5601 ksc-5601 ks-c-5601 ks-c-5601-1989 l1 l2 l3 l4 l5 l9 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin-1 latin-2 latin-3 latin-4 latin-5 latin9 latin-9 logical macintosh macroman macjapanese macchinesetrad mackorean macarabic machebrew macgreek maccyrillic macchinesesimp maccentraleurope macicelandic macturkish ms-kanji norwegian ns-4551-1 shiftjis shift-jis sen-850200-b sjis swedish tis-620 visual
27.05.20222022.18Modul Expedice a Výroba rozšířen o podporu zobrazení položek dokladů v úvodním okně seznamu dokladů.
25.05.20222022.18Modul Dodací listy rozšířen o podporu zobrazení položek dokladů v úvodním okně seznamu dokladů.
23.05.20222022.18Aktualizován Agent programu Harmonik na verzi 3.4.7.63.
19.05.20222022.17Práce se šablonami faktur v modulu Fakturace zjednodušena. Ze seznamu dokladů lze použít funkci "Šablony faktur (Shift+Ctlrl+F10)", která je také umístěna i v nástrojové liště a stejně jako číselník chráněna odpovídajícím heslem. Tato funkce přepne uživatele do Editoru šablon, který je vizuálně a posuvníkem rozdělen na dvě části. V horní části je nástrojová lišta a needitovatelná mřížka seznamu šablon. Ve spodní části je "detail šablony" zvolené v horním seznamu. Mezi seznamem faktur a seznamem šablon se lze přepínat již uvedenou funkcí "Šablony faktur (Shift+Ctlrl+F10)". Změny v existující šabloně lze provádět v jejím "detailu" ve spodní části editoru a uložení změn se provede tlačítkem Ok v horní tlačítkové liště. Šablony lze zakládat i rušit pomocí dvojice tlačítek v tlačítkové liště editoru umístěné vpravo nahoře. Všechny proměnné šablony jsou přímo dostupné obdobně číselníku "Šablony dokladů" pro fakturaci. Funkčnost šablon při generování dokladů nebyla změněna, funkčnost editoru byla rozšířena.
19.05.20222022.17Hlavní lišta programu doplněna tzv. "Živákem". Jedná se o ProgressBar, tedy plnou silnou zelenou lištu ukazatele průběhu činnosti. Tento ukazatel není animovaný prvek bez řízení, ale je přímo, pokud je výkonnostní prostor, ovládán programem. Ten je inkrementuje z maxima na minimum a opět obráceně. Může se tedy stát, že program je zaneprázdněn jinou činností a jeho běh činnost je pomalá nebo trhaná, ale to je cílená vlastnost. Je tedy vidět, že program "žije". Pokud by program z nějakého důvodu nebyl funkční, nebude svou hodnotu měnit ani tento prvek v hlavní liště programu, která je viditelná ve všech modulech programu. Tím lze determinovat stav, kdy software pracuje a z hlediska obsluhy se nic neděje či obrácený a předejít zbytečným restartům programu.
19.05.20222022.17Modul Opakovaných úloh rozšířen o proměnnou "Maximálně [min]", která je defaultně nastavena na hodnotu 0. Pro toto nastavení není čas běhu úlohy nijak omezen. Lze ale nastavit maximální čas provádění úlohy, po kterém je spuštěná úloha systémem ukončena.
14.05.20222022.1711Modul Opakované úlohy rozšířen o dvě proměnné: "Paralelní" a "Přednostní". Údaj "Paralelní" znamená, že úloha může být spuštěna v okamžiku časové definice a nemusí čekat na ukončení konkurenčních úloh. Proměnná přednostní udává, že seznam úloh čekajících na zpracování bude setříděn s přihlédnutím k tomuto přepínači. Úloha tedy může být spuštěna přednostně před ostatními, ale pouze v případě, že nemusí čekat na možnost spuštění, protože pak jsou již všem úlohám bez rozdílu přidělovány náhodné časy, kdy se opět mají dotázat, zda je možné danou úlohu spustit. Zároveň s tím končí zabudované výjimky tohoto typu pro některé typy úloh, tyto vlastnosti musí být nyní vždy definovány.
13.05.20222022.17Modul Deník doplněn o funkci umožňující zobrazení jen položek dokladu pro jednodušší editaci dokladu s mnoha položkami.
03.05.20222022.1610Při zapnuté funkci "Log" je v hlavním okně modulu Opakované úlohy viditelná mřížka s daty logu Agenta za posledních 48 hodin. Tento stav je defaultní. Pokud uživatel funkci "Log" vypne, je místo tohoto logu zobrazena mřížka s daty Předpisů, která je sem přemístěna ze sekce Nastavení.
02.05.20222022.1610V souvislosti se zapracováním podpory přenosu souborů z / do cloudu DropBox, Box, One Drive, Google Drive, Yandex Disk a Quing Cloude nebo přenosů souborů na externí datová úložiště webová úložiště nebo interní disková pole pomocí protokolů FTP nebo WebDAV nebo pomocí UNC cest, došlo ke změně uspořádání modulu "Opakované úlohy".
Modul podporuje individuální nastavení "Třídění (F5)" pro jednotlivé uživatele (dříve pouze pro modul celkově). Veškeré nastavení úloh je soustředěno do společné sekce Nastavení , která je dostupná přes funkci "Nastavení úloh (Shift+F10)". Zobrazení Předpisů v základním okně modulu bylo také přesunuto do sekce Nastavení. Nadbytečným se úvodním okně jeví i mřížka s Plánem úloh, ale tu lze zapnout přes funkci "Plán v seznamu", defaultně není zobrazena. Plán úloh je zobrazen v sekci Nastavení společně s Předpisy a Datovými přenosy. V Nastavení lze zobrazení mřížky Plán úloh vypnout přes funkci "Plán v nastavení" a vnímat systém jako Seznam / Detail obdobně s ostatními moduly u všem typů dokladů. Pomocí těchto přepínačů si lze zvolit možnost koordinovaného zobrazení záznamů Plánu úloh, Datových přenosů a Předpisů (při zapnuté funkci "Filtr (Alt+F)"). Do modulu tedy přibyla i možnost registrovat Datové přenosy. Nové datové (vzdálené) úložiště v Datových přenosech musí mít unikátní název, vyplněný typ úložiště výběrem z ComboBoxu a dle typu úložiště případně zadánu síťovou adresu a port pro komunikaci, jméno uživatele a heslo, se kterým se lze přihlásit. Heslo lze zadat v otevřené formě s viditelným nebo zakrytým textem. Heslo je po uložení vždy zakryptováno a nelze jej zpětně zjistit. Pokud je jako typ úložiště zvolen některý z definovaných cloudů, je před uložením zadaných údajů zobrazen webový prohlížeč pro výběr existujícího účtu v rámci zvoleného cloudu. Definice přenosů je rozšířena o proměnné Zdroj a Cíl. Tyto údaje mohou obsahovat pouze zaregistrované názvy Datových přenosů a určují tím, že zdroj a / nebo cíl datového přenosu jsou "vzdálenými". Tyto vzdálené zdroje však mohou být i tzv. lokální, tedy registrované pomocí přístupu UNC definicí. V neposlední řadě tyto názvy datových přenosů lze použít k připojení zdroje jako "diskové jednotky" (mount) a k těmto zdrojům přistupovat jako k lokálnímu disku. Ke zdroji lze doplnit také název adresáře nebo souboru určeného k přenosu.
Pro použití vyjmenovaných definic musí být v Plánu uloh zvolen Typ úlohy "Datový přenos" a v Předpisu pak Typ úlohy lze zvolit mezi čtyřmi variantami použití. Lze definovat "Kopie zdroj->cíl (copy)", tedy prosté zkopírování souboru či souborů v adresáři, "Synchronizace zdroj->cíl (sync)", tedy jednosměrnou kopii nového či novějšího souboru či souborů, "Synchronizace zdroj<->cíl (bisync)", čili obousměrnou, tedy obousměrnou kopii nového či novějšího souboru či souborů a samozřejmě "Přesun zdroj->cíl (move)", tedy přesun souboru či souborů z definovaného zdroje do cíle, které je vhodné použít například v případě, že na úložišti (disku) se zálohami dat dochází volné místo nebo je záměrem uchránit je před napadením, příp. zašifrováním.
29.04.20222022.1610Program Harmonik nyní podporuje některá vzdálená datová úložiště. To znamená, že například data záloh, vytvořených excelových výstupů, PDF souborů atp. lze automaticky kopírovat, jednostranně synchronizovat, plně oboustranně synchronizovat nebo přesouvat. Tím je uživatel ochráněn před živelnou katastrofou u svého datového úložiště (oheň, voda), krádeží, útoky hackerů typu zašifrování dat atp. Lze takto automatizovaně odesílat vygenerované doklady do datových skladů typů e-podatelna atp.
Datovými zdroji mohou být jak jednotlivé soubory, tak kompletní adresáře a to jak na lokální straně SQL serveru tak na vzdáleném datovém úložišti. Popsané datové transakce mohou být nejen mezi lokálním a vzdáleným úložištěm, ale také mezi lokálním a lokálním nebo vzdáleným a vzdáleným úložištěm.
Podporovanými vzdálenými (internetovými) úložišti jsou jednak nejznámější cloudové služby (DropBox, Box, One Drive, Google Drive, Yandex Disk, Quing Cloude a další budou postupně přidány) nebo jakékoliv datové úložiště (například externí disková úložiště nebo webová úložiště nebo obecné cloudy), které podporují implementované protokoly FTP, WebDAV (FTPS a další budou postupně přidány) nebo se k nim dá přistoupit pomocí UNC cesty. Srovnání některých internetových úložišť je např. zde.
Vlastní provádění kopírování, jednostranné synchronizace, plně oboustranné synchronizace nebo přesunu se provádí v rámci "Opakovaných úloh SQL serveru". Lze tedy úlohu synchronizace dat provádět v určitý čas, pravidelně v nastaveném intervalu nebo po skončení předchozí synchronizace za nastavený časový úsek. Specifická nastavení pro danou úlohu lze zadávat navíc do údaje Parametry úlohy.
25.04.20222022.16Pokud se objeví při spuštění programu Harmonik chybové hlášení "Chyba certifikátu" v systému Windows 11 je potřeba provést následující kroky:
a) Přidat klíč do registru Windows 11 příkazem:
REG ADD HKLM\Software\Microsoft\Cryptography\Protect\Providers\df9d8cd0-1501-11d1-8c7a-00c04fc297eb /v ProtectionPolicy /t REG_DWORD /d 1
b) Spusit jako správce příkazový řádek "cmd" a v něm spustit po sobě tyto 2 příkazy:
SFC /scannow
DISM /Online /Cleanup-image /Restorehealth
c) Vymazat složku %LOCALAPPDATA%\Harmonik\CProgramFilesHarmonikHarmonik13
d) Vymazat certifikát Harmonik ve složce Osobní pomocí programu "certmgr.msc"
e) Nastavit spuštění programu Harmonik jako "Správce"
05.04.20222022.18Dne 30. 3. 2022 rozhodla vláda o tom, že se od začátku dubna 2022 zvýší životní minimum o 10%. Od 1. 4. 2022 vstupuje v platnost, protože ke zvýšení životního a existenčního minima není potřeba schvalování v Parlamentu/Senátu ČR. Pro účely mezd a exekucí se mění základní částka skládající se z životního minima a normativních nákladů = 12185 /4250+7935/ (dříve 11795 /3860+7935/ ). Z toho plyne změna nezabavitelné částky povinného, což jsou 3/4 ze základní částky = 9138.75 (dříve 8846.25). Mění se také částka nezabavitelná pro vyživovanou osobu, která se vypočítá jako 1/3 z nezabavitelné částky povinného = 3046.25 (dříve 2948.75). Nakonec se upraví zbytek čisté mzdy, nad který se srazí bez omezení, což je dvojnásobek základní částky 24370 (dříve 23590).
04.04.20222022.18V modulu mezd upraven výpočet/přepočet základů pro pojistné, které se nepřepočítaly při určité kombinaci mzdových složek ve mzdě, ve které byla zároveň mzdová složka MS221 prémie ze základní mzdy v %.
31.03.20222022.158Do modulu mezd byl připojen nový formulář ČSSZ "Oznámení o nástupu do zaměstnání (vzor 2022)". Společně s formulářem bylo upraveno také plnění mzdovými daty a připravena nová datová věta XML pro export na e-portál nebo přímé odesílání VREP.
30.03.20222022.15Funkce "Hlavička / Položky (F7)" v modulech Deník a Evidence přejmenována na "Přepínač Hlavička / Položky (Ctrl+F7)".
28.03.20222022.15Do modulu "Nastavení a provoz replikací" v mřížce "Komunikační kanály" doplněn sloupec "Aktivní". Zobrazuje nebo umožňuje řídit, který komunikační kanál je aktivní, tedy který typ paketů se replikuje.
23.03.20222022.15Datová mřížka "Účty účtové osnovy" v modulu Rozpočty nákladů a výnosů upravena. Její obsah závisí na vybrané / aktivní položce rozpočtu a tak lze jednoduše kontrolovat, zda jsou k dané kapitole rozpočtu přiřazeny správné účty účetní osnovy. Navíc jsou v této mřížce údaje Název účtu a Typ účtu, které závisejí na zadaném roku v hlavičce rozpočtu. Pokud nejsou údaje Název a Typ v mřížce účtové osnovy zobrazeny, je zřejmé, že pro rok v hlavičce rozpočtu nejsou odpovídající účty v účtové osnově zavedeny, což není na závadu, ale je informace, že kapitola z těchto účtu nečerpá.
17.03.20222022.15V modulu Zaúčtování přepracována mřížka Položek dokladů. Její vzhled je kompaktibilní s ostatními účetními moduly, mimo jiné byla doplněna viditelnost názvů účtů, zakázek a středisek. Pro práci s položkami lze používat jak klasické číselníky, tak rychlé comboboxy.
17.03.20222022.15V modulech Deník a Evidence provedena zásadní změna. Při pořizování dokladů se lze z jejich položek vrátit do hlavičky dokladu a tu dle potřeby ještě znovu upravovat a opět se vrátit do položek, aniž by pořizování dokladu bylo přerušeno, resp. ukončeno. Přepínání mezi hlavičkou dokladu a položkami je z položek možné jen za použití funkce "Hlavička Položky (Ctrl+F7)", z hlavičky do položek je možné se vrátit obsluhou všech proměnných v hlavičce nebo opět pomocí funkce "Hlavička Položky (Ctrl+F7)".
16.03.20222022.15Zpřehledněna data v datové mřížce Spuštěné úlohy modul Opakované úlohy. Doplněn sloupec "Čas požadavku", který nahrazuje původní dodatečný řádek pro každou úlohu s textem 'Zadáno:'.
15.03.20222022.15V rámci tlačítkových lišt na ploše programu doplněno nové menu, dostupné přes pravé tlačítko myši. Funkce "Editace obsahu lišty" zpřístupňuje možnost editace obsahu, jednotlivá tlačítka lišty lze odebírat nebo lze přesouvat pořadí jednotlivých tlačítek. Nabídka "Šířka lišty" umožňuje definovat její šířku, výška se dopočte automaticky. Pokud se zadají nepřípustné hodnoty, program i této skutečnosti informuje. Zadaná hodnota se upraví dle grafických potřeb adaptéru a tato upravená hodnota se příšte nabídne k editaci.