Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
15.12.20172018.1Hlavní plocha okna programu nové verze doplněna o možnost uzamykání plovoucí lišty a tím zabránění její nechtěné editace. Uzamknutí / Odemknutí lišty se provede z popup menu z hlavní obrazovky pomocí funkce "Uzamknout / Odemknout plovoucí lištu". Pokud je lišta odemknutá, zobrazí se po pravé straně podobný okraj, jako má nadpis lišty a zároveň najetím myši nad tyto okraje se zobrazí i plovoucí nápověda pro úpravy lišty. Nově je přidána možnost dvojkliku na lištu (nahrazuje předchozí klik pravým tlačítkem myši na tlačítko lišty), která vyvolá nabídku pro editaci lišty. Editovat lze jednak viditelnost tlačítek v liště a funkcí chyť a pusť také přesun pořadí tlačítek v liště. Do popup menu do sekce vytváření lišt přidána nabídka pro vytvoření "superlišty", tedy lišty, která obsahuje příkazy - tlačítka - všech ostatních lišt a tedy umožňuje uživateli "namíchat" obsah zcela dle vlastních představ. Tato superlišta je pojmenována jako lišta Harmonik. Celý systém hlavní obrazovky pro svoji činnost potřebuje výkonnější grafické karty. Pokud jí uživatel nedisponuje, lze využít doporučení, kdy se nepoužívá "přišpendlování" lišt k okraji obrazovky a navíc po konfiguraci plovoucích lišt tyto lišty uzamkne a lišty vlevo a vpravo na obrazovce skryje. Tím se zároveň dosáhne "retro" vzhledu hlavní obrazovky programu.
12.12.20172018.1Hlavní obrazovka programu doplněna na pravém okraji o dvě záložky, které nejsou obsaženy v hlavním menu programu. Prvou je záložka s názvem "Nástroje". Ta při ukotvení nabízí ve všech modulech rychlou kalkulačku a přehled pomocí kalendáře. Druhou je záložka "Volby", která umožňuje některá speciální nastavení ovládání programu. Ta obsahuje následující tlačítka s kontrolkami, která tak ještě lépe zdůrazní, zda je volba zapnutá či nikoliv. První je "Zobrazovat seznam nemodálních oken". V případě, že je zapnuta, zobrazí se při spuštění nemodálního okna vpravo tlačítková lišta, která umožňuje spustit další nemodální okna a tím se mezi nimi jednoduše a rychle přepínat. Druhou volbou je "Zobrazovat aktivitu programu". V případě zapnuté volby je zobrazen dole na stavové liště programu ukazatel, který stále mění svoji velikost a tím ubezpečuje uživatele, že program není tzv. zamrzlý. Další volbou je možnost "Načítat a ukládat pozice a stavy prvků". Pokud je tato volba aktivní, program si pamatuje významná nastavení provedena uživatelem a při příštím spuštění programu je znovu nastaví. Jedná se o například o velikosti splitterů, přepnutí některých funkcí atd. Čtvrtou volbou je "Zobrazovat velká tlačítka v dialogu". Tato volba globálně přepíná vzhled dialogových oken v programu. Stav zatím poslední volby "Defaultně v modulech velká nástrojová lišta" zabezpečí, že při prvním spuštění modulu budou nebo nebudou zobrazena v nástrojové liště modulu velká tlačítka. Při dalším spuštění modulu si v případě aktivní volby "Načítat a ukládat pozice a stavy prvků" nastavení typu nástrojové lišty program pro daný modul pamatuje a tak mohou být v některém modulu tlačítka v nástrojové liště velká a v jiném malá. Tato volba tedy přepne stav globálně u všech modulů pouze v tom případě, že volba "Načítat a ukládat pozice a stavy prvků" není aktivní.
11.12.20172018.1Zcela zásadním způsobem přepracována plocha hlavního okna programu. Při prvním spuštění se nyní zobrazí pouze plocha ve standardních barvách programu bez tlačítek, ale po levém i pravém okraji se záložkami, které obsahově odpovídají menu programu. Tím je dosažena prvá varianta práce s programem. Je možné si plochu nechat volnou (zůstala možnost si na nahrát pomocí modullu Konstanty programu) svůj obrázek, fotografii či pozadí a potřebné tlačítko pro volání otevření žádaného modulu velmi rychle a jednoduše získat najetím myši nad odpovídající záložku - bez nutnosti na tuto záložku kliknout myší, tím se automaticky zobrazí odpovídající nástrojová lišta s nástrojovými tlačítky. Pak již jen jedním klikem stačí zvolit odpovídající modul a ten spustit. Druhou možností nastavení hlavní plochy je nastavit nejpoužívanější vysouvací lišty z pravé nebo levé strany tak, aby se nezasouvaly zpět za okraj obrazovky a jejich tlačítka byla tak rychleji přístupná, toto řešení ale zmenšuje prostor pro pozadí nebo obrázek, což podle způsobu zobrazení může vést k jeho určité pohledové deformaci. Řešením tohoto pohledového problému je nastavení jiného zobrazení pozadí programu hlavní obrazovky. Třetí možnost nejvíce odpovídá původní práci s hlavní obrazovkou, ale její nastavení je trochu obtížnější, navíc tlačítka překrývají pozadí, což některým uživatelům může vadit. Nástrojová lišta se na ploše programu vytvoří pomocí kliknutím pravého tlačítka na tuto plochu. Zobrazí se menu ovládání nástrojových lišt umístěných na ploše programu. Prvá nabídka "Založit / zrušit nástrojovou lištu" založí nástrojovou lištu ve stejné konfiguraci, jako je na vysouvacím panelu zobrazeném z pravého nebo levého okraje obrazovky programu. Pokud tato lišta již existuje, opakované použití této funkce tuto lištu zruší. Zrušení lišty se použije standardně, pokud lištu uživatel již nepotřebuje zobrazovat nebo v případě, že provedl některý nechtěný obrat v úpravách schovávání tlačítek na liště, protože zpětné zobrazení schovaného tlačítka již není možné. Druhá nabídka "Zrušit všechny plovoucí lišty" umožňuje vyčistit pracovní plochu programu do stavu, ve kterém je před uživatelskými úpravami použití plovoucích lišt. Třetí funkce "Zobrazit / Skrýt záložku" umožňuje uživateli skrýt nebo později zobrazit některou ze záložek na levém nebo pravém okraji obrazovky hlavního okna programu. Adekvátně potřebám existuje poslední funkce tohoto popup menu "Zobrazit všechny záložky" k restarování stavu zobrazení do původního stavu. Ovládání celikosti a pozice zobrazené lišty se děje výhradně pomocí myši, k tomu je koneckonců nástrojová lišta určena. Pravé a levé tlačítko myši umístěné nad odpovídající tlačítkovou lištou slouží jako tlačítka plus a mínus, doplňková klávesa stiksnutá na klávesnici určuje, co se s lištoiu má dít. Klávesa Ctrl určuje pohyb lišty pro horizontální ose, tedy vlevo či vpravo, klávesa Shift pak po vertikální ose. tedy nahoru nebo dolů. Klávesa Alt umožňuje změnit rozměry lišty a tak přeformátovat rozložení tlačítek. Vzhled lišty, co se týká ejich rozměrů, resp. počet řádků pro daný počet tlačítek a tím určení i šířky lišty, se definuje při založení lišty. Upravit lze i obsah lišty najetím myši nad tlačítko, které z lišty chce uživatel odstranit a pak použít pravé tlačítko myši (levým se volá akce definovaná tlačítkem). Případná mezera mezi tlačítky po vyjmutém tlačítku se odstraní použitím klávesy Alt a použitím změn rozměrů lišty. Všechny tři varianty zobrazení, resp. použití tlačítek hlavního olna programu lze vzájemně kombinovat.
08.12.20172018.1Dialogová okna programu rozšířena o možnost použití "širokých" dialogů, které jsou přehlednější a obsahují velká tlačítka, takže se zároveň i lépe ovládají. Zároveň umožňují i sloučení více dialogů do jednoho. Lze přepínat mezi standardním zobrazením dialogů a zobrazením dialogů stylu 2016.
05.12.20172018.1Aktualizovány datové komponenty pro přístup k SQL serverům na verzi 7.1.4.
29.11.20172018.1Modul Adresář firem rozšířen o záložku Mapa. Záložka disponuje mapou fy Google a v případě, že v kontaktu je zadaná plnohodnotná adresa nebo souřadnice, tak se zobrazí po přepnutí na záložku Mapy zadané sídlo firmy. Pokud má firma další sidla, lze vstoupit do mřížky Další sídla a zvolením některého z řádků se zobrazí další bod na mapě. Zobrazené body jsou označeny jménem firmy a na mapě zůstávají zobrazeny po dobu otevřeného modulu Adresář firem. Do záložky Mapy, resp. v mapě na adresu sídla firmy lze přejít také z nového nástrojového panelu pomocí funkce "Zobrazit sídlo firmy". Značky na mapě zůstávají i v případě zvolení jiného záznamu v Adresáři firem (je tak možné porovnávat umístění rozdílných subjektů). V případě potřeby lze ale kdykoliv body na mapě vymazat pomocí funkce "Vymazat vyhledané značky na mapě" umístěně v nabídce Adresář firem. V některé z dalších verzí bude dopracována navigace umožnující zjistit vzdálenosti a doby jízdy mezi vybranými body.
14.11.20172018.1Do programu zapracovány dva nové moduly týkající se práce s soubory. Jeden modul slouží k jejich prohlížení, druhý pak umožňuje jejich editaci. Nový systém zejména nevyžaduje jakýkoliv externí prohlížeč PDF a pro uživatele tím odpadá jak nutnost jejich instalace, tak povinnost před otevřením (vygenerováním) nového PDF externí prohlížeč v rámci otevřených oken systému nalézt a zavřít. Modul "Prohlížeč PDF" nelze vyvolat z menu programu a je inicializován výhradně programem Harmonik po vygenerování souboru PDF. Kromě mnoha způsobů zobrazení souboru podporuje Prohlížeč výběr některých stran zobrazeného dokumentu a tisk celého dokumentu nebo vybraných stran. Umožňuje otáčení stran a připojení externího dokumentu v PDF. Navíc umožňuje použít funkci "Uložit do Editoru PDF". Takto je možné k dalšímu zpracování v rámci aktuálního sezení uložit neomezené množství aktuálně vygenerovaných PDF souborů. Další přesuny zabudované v modulu jsou zápisy do Modulu skladu dokumentů a Editoru e-mailů, lze tedy rovnou vygenerovaný dokument uložit nebo nechat odeslat e-mailem. "Prohlížeč PDF" je konstruován jako modální okno systému, to znamená, že pokračovat v práci s programem lze až po jeho uzavření, slouží tedy k práci s právě vygenerovaným modulem. "Editor PDF" je naopak koncipován jako nemodální okno, tedy lze s ním pracovat paralelně s ostatními moduly. Editor PDF lze zavolat z menu Editorů v hlavním okně programu nebo ze systémového menu umístěného v pravé liště nemodálních oken programu. Editor PDF kromě činností, které umí i prohlížeč PDF, zvládá přidávání dalších stran do vygenerovaného či načteného dokumentu, na strany doplňovat texty, obrázky a jednoduché grafické objekty, dokumenty spojovat a rušit v nich vybrané strany, ukládat na disk ve formátu PDF, TXT, RTF či HTML, pracovat s anotacemi, doplňovat proměnné a využívat tak dokumenty jako datové formuláře pro sběr dat. Některé funkce budou teprve aktivovány, další se budou doplňovat. Nyní tedy lze dokončit popis výše uvedené funkce "Uložit do Editoru". Po zavření "Prohlížeče PDF" lze dále pracovat v jednotlivých modulech a kdykoliv zavolat "Editor PDF". Tak lze spojit do jediného dokumentu různé sestavy, grafy a formuláře, například uzávěrku účetního roku, inventuru skladu, uzávěrku mezd atd.. Editor PDF je umístěn v hlavním okně programu v nabídce Editory.
01.11.20172018.1Přepracován Editor sestav typu Excel. Modul přejmenován dle dodavatele základních komponent na Editor sestav FlexCel (flexibilní excel, t.j. dynamicky generovaný excel). Editor podporuje původně generované sestavy pro Excel 2007, jedinou vyjímkou je zobrazení obrázků v rámci generování, to nyní není podporováno. Zároveň byl připojen generátor založený na Excelu 2016, což je rozsahově mnohonásobně variabilnější přístup k datům. Nový typ předlohy se zvolí při jejím založení, nově je menu rozděleno dle typů generovaných předloh. Zároveň do seznamu pro lepší přehled doplněn sloupec Typ, kde číslo rovné a vyšší šestce představuje nové typy vzoru 2016, nižší pak předlohy vzoru 2007. Po založení předlohy je nutné provést export předlohy, teprve pak jsou dostupné další volby. Import předlohy se provede tak, že se založí nová předloha a místo exportu předlohy se provede import požadované předlohy. Pro nový typ je doplněn i export do PDF, v případě potřeby může být doplněn export do HTML.
27.10.20172018.1Jednotlivé moduly budou postupně vybaveny Toolbary (ovládacími lištami s nástrojovými tlačítky) ve stylu aplikací MS Word či MS Excel. Nové Toolbary jsou nadále označovány jako nástrojové panely a obsahují výrazně více ovládacích prvků, jejich vzhled lze nastavit odlišně pro každý modul, k dispozici je přes dvacet stylů. Jednotlivé sekce lze vypínat přes sytémové tlačítko sekce, pozici prvků lze editovat. Zůstala zachována možnost zobrazení původní jednoduché nástrojové lišty s názvem nástrojová lišta. Mezi nástrojovou lištou a nástrojovým panelem se lze přepínat pomocí nové funkce "Zobrazení toolbaru (Shift+Ctrl+F12)" dostupné v jednotlivých modulech z nabídky "Pohledy". Pokud je zobrazena nástrojový panel a je zapotřebí jej na chvíli skrýt, lze použít "nedokumentovanou" funkci Ctrl+F1.
18.10.20172018.1Nástrojovou lištu lze libovolně přemisťovat po modulu, při novém spuštěním modulu bude lišta opět umístěna ("zadokována") u horního okraje.
18.10.20172018.1Zadat poznámku k dokladu je umožněno i v průběhu pořizování dokladu
16.10.20172018,1Ve formuláři Kontrolního hlášení nově upraveno generování PDF. Tisknou se pouze oddíly kontrolního hlášení, ve kterých bylo plnění.
09.10.20172018.1Textový editor nahrazen zcela novým modulem, nový textový editor podporuje základní funkce WYSIWYG editoru pro formátovaný text. Podporuje formátovaný text s odrážkami, hypertextovými odkazy, obrázky, odsazením, zarovnanými odstavci. Jsou k dispozici dokovací panely nástrojů nebo páskové panely nástrojů, které slouží k provádění funkcí schránky, vrácení zpět / zpět, formátování, zarovnání odstavců, vložení kuliček, obrázků, hypertextových odkazů a speciálních znaků. Nabízí funkce pro sloučení, zvýraznění textu, vyhledávání a nahrazení, zrušení / obnovení, schránky, tisk. Načte text z souborů .RTF, .TXT a .HTML, exportuje do souborů .PDF, .TXT, .RTF, .HTML. Editor podporuje přetažení POLE objektů a emotikonů. Plánuje se podpora kontroly pravopisu a automatických opravy a to buď při psaní nebo staticky v seznamu dokladů. Editor podporuje MailMerge, tedy nahrazování vyznačených proměnných textu databázovými hodnotami a generování jednotlivých dokumentů, plánuje se přímé propojení s modulem e-mailů. Zachována podpora editování poznámek dokladů jednotlivých modulů v Textovém editoru, podpora ukládání textů poznámek v ASCII nebo RTF a zachování většiny funkcí Textového editoru i pro editaci poznámek. Pokud se přepne ukládání poznámek z ASCII do RTF, nejsou původní poznámky dokladů jednotlivých modulů dostupné. V případě přepnutí z RTF do ASCII, jsou tyto poznámky zapsané v kódu RTF.
04.10.20172018.1Tzv. nový Editor formulářů aktualizován, modul Editor číselníků doplněn o stejnou možnost, lze tedy nyní již vytvářet číselníky funkčně i vzhledově podobné ostatním modulům programu. Číselníky vytvořené v novém editoru by se měly vyznačovat také vyšší rychlostí zobrazování.
03.10.20172018.1Dotaz na provedení zálohy během uzávěrky z důvodu nemožnosti synchronizace jednotlivých kroků zrušena. Upraven dotaz na úvod zálohování: "Opravdu provést uzávěrku? Jste si jisti, že máte provedenu zálohu dat ???".
03.10.20172018.1Sekce nastavení profilů doplněna o možnost nastavení typu fontu a jeho velikosti. Zejména při volbě velikosti fontu je zapotřebí brát v potaz rozmístění jednotlivých prvků ve formulářích a jejich možnosti zobrazení zvolené velikosti.
02.10.20172017.128Aktualizované platové tabulky s platností od 1.11.2017
02.10.20172018.1Nabídka Volby dostupná z úvodního menu programu doplněna o funkci Styl zobrazení programu. Tato nabídka umožňuje uživateli zvolit některý ze stylů, který je programem podporován, ale také umožňuje zvolit uživatelem definovaný zcela libovolný styl. Zvolený styl je uložen a je do další změny programem používán.
02.10.20172018.1Tlačítko Zřízení přístupu z nabídky Volby přihlašovacího okna zrušeno. Jeho funkčnost přesunuta do výklopné nabídky dostupné z tlačítka Údržba databáze. Kromě faktické údržby databáze jsou dostupné v rámci údržby také nabídky Zřízení přístupu z internetu a Monitoring.
02.10.20172018.1Nejmenší podporované rozlišení obrazovky změněno z 640x480 na 800x600.
02.10.20172018.1Klient přepracován pomocí nového programovacího nástroje. Způsob ovládání a logika uspořádání menu zachována.
06.09.20172017.127Nově se ve mzdách sleduje počet hodin přesčasů za rok. Informaci počtu hodin přesčasu do limitu nebo nad limit 150 h/rok, lze zobrazit v Kontrolní sestavě.
30.08.20172017.127Do mezd doplněn nový soubor mzdových složek "Pohotovost". MS140 slouží k zadání počtu hodin pracovní pohotovosti. Složka MS141 určuje procenta ohodnocení pohotovosti a počítá se z průměrného výdělku (základu pro náhrady) MS915 (Kč/hod). MS141 je možné zadat do číselníku příplatků nebo do Předpisu prémii a příplatků. Výsledná složka MS142 je v Kč a načítá se do součtové složky MS957 celkové náhrady. Upraveny byly také tiskové sestavy výplatních lístků a přehled náhrad.
22.06.20172017.122Doplněna možnost vyhledávání v položkách dokladu Přesun mezi sklady pomocí funkcí "Hledání z pozice kurzoru (Alt+F3)" nebo "Ruční výběr dokladu (F8)".
22.06.20172017.122Modul Přesun mezi sklady doplněn o funkci generování dokladu dodacího listu. V modulu Vytvořena nová sekce menu "Přenosy" a do ní umístěna funkce "Generování dodacího listu (Ctrl+L)". Generování reaguje jak na výběr dokladů, tak i na výběr jednotlivých položek v dokladech.