Antivirus režim C

Firmy do 50 zaměstnanců nebudou muset platit sociální pojištění. Sněmovna dne 16.6.2020 schválila rozšíření programu Antivirus. Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění. Týkat se bude firem do 50 zaměstnanců. MPSV tak poskytuje další cílenou podporu pro zmírnění dopadů koronavirové krize za účelem zachování maximálního možného počtu pracovních míst.

Neplacení odvodů za firmu (24,8%) v červnu, červenci a srpnu 2020 (platí jen pro pracovní poměry, ne pro DPČ a DDD (nad 10 tis. Kč)) se řídí následujícími podmínkami:

  • Žádná společnost, která zaměstnává do 50 zaměstnanců na pracovní poměr nemusí v 6-8/2020 platit odvody na SP a přitom firma nemusí být nijak poškozena působením koronaviru
  • V měsíci, kdy nechci platit odvody na SP (červen, červenec, srpen) nesmí počet zaměstnanců na pracovní poměr klesnou pod 90% stavu zaměstnanců v březnu 2020
  • Vyměřovací základ za měsíc, kdy nechci platit odvody na SP musí být minimálně 90% VZ za březen 2020
  • V měsíci, kdy nechci platit odvody na SP, nesmím využívat program Antivirus
  • Týká se jen mezd do 1,5 násobku průměrná mzdy (to je do 52.252 Kč) z částky nad 1,5 násobek se odvody platí

Jak v Harmoniku?

V parametrech mezd (menu Nastavení / Parametry mezd - Nastavení) je nové zatrhávací pole "Firma má nárok na program Antivirus režim C". Pokud jej uživatel zatrhne, pak tím stvrzuje, že firma splňuje podmínky na čerpání, viz. výše. Po uložení se provede přepočet mezd, proto může uzavření číselníku parametrů chvíli trvat (v závislosti na rozsahu zpracovávaných mezd).

Dále byl do programu přidán nový formulář Přehled o výši pojistného (2020), který zahrnuje změny souvislé s režimem C. Zatrhávací pole "Uplatňuji snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele" uvnitř formuláře, není uživatelsky editovatelné, resp. jeho hodnota se automaticky přebírá z parametrů mezd, viz. výše. Formulář v sobě také zahrnuje nový předpis XML PVPOJ20.