Účetní blog

2. etapa EET od 1.3.2017

Do 2. etapy EET s povinností evidovat „hotovostní“ tržby od 1.3.2017 spadá velkoobchod a maloobchod uvedený v klasifikaci NACE pod kódy 45.1, 45.3, 45.4, pokud jde o obchod, 46 a 47. Jedná se tedy o tyto činnosti:

Změny a novinky ve mzdách od roku 2017

S každým příchodem nového roku s napětím očekáváme, jaké změny a novinky se objeví v oblasti mezd a personalistiky. Zda-li se bude jednat "pouze" o změny kosmetické nebo se bude potřeba připravit na zcela nové výpočty. Nejméně oblíbené změny jsou takové, které nejdříve představovaly hodiny práce příprav, aby se po krátké době zase zcela zrušily, přesně jako tomu bylo minulý rok s II.pilířem důchodového spoření. Letos se zdá, aspoň zatím, nic takého nepřijde a tak se můžeme podívat na novinky pro rok 2017, které už známe.

Elektronická evidence tržeb - autentizace

Od dnešního dne 01.09.2016 je možné provést autentizaci a požádat o potřebné údaje k provozu EET. Seznam odvětví, ve kterých vzniká povinnost evidovat tržby, najdete v našem článku Elektronická evidence tržeb - úvodní infromace.

Výpočet exekuce - srážky ze mzdy 2016, postup a příklady

Trochu "nudné" teorie

Bohužel to bez ní nejde, zvlášť když se v příkladech budu na jednotlivé body odvolávat. Rozsah srážek ze mzdy a tím i pravidla pro jejich výpočet stanovená jsou zanesena v občanském soudním řádu (zákon č. 99/1963). Jednotlivé paragrafy definují postup provádění srážek ze mzdy a lze jej shrnout do následujících bodů.

Jak vybrat počítač na účetnictví?

Aneb chci ticho, nohy v teple a „no problem“

V článku se dozvíte:

EET - Elektronická evidence tržeb - úvodní informace

Co je to elektronická evidence tržeb?

Elektronická evidence tržeb (EET) je zcela nová povinnost, která má začít platit postupně od prosince 2016. Při každé tržbě v hotovosti, platební kartou a podobně se zašle údaje o tržbě datovou zprávou správci daně internetem a vystaví se účtenka zákazníkovi.

Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Účinnosti nabývá prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení (§ 39 „ZoET“).

Daňové zvýhodnění na dítě pro rok 2016

Každá fyzická osoba má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti. Podmínky uplatnění upravuje § 35c zákona o daních z příjmů. Daňové zvýhodnění má formu slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinace obojího. Slevu na dani lze uplatnit až do výše daňové povinnosti. Je-li daňové zvýhodnění nebo jeho část vyšší než vlastní daňová povinnost, jedná se o daňový bonus. Může tak dojít k situaci, kdy poplatník neplatí žádnou daň z příjmů a ještě je mu vyplácena částka navíc, a to až do výše daňového zvýhodnění.