Ošetřovné při uzavření školy

Při zpracování mezd za období 10/2020 může nastat potřeba zadat ošetřovné v důsledku uzavření škol. Jestli má zaměstnanec nárok na ošetřovné je přehledně popsáno na stránkách MPSV. Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna. Konkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů – státní svátek, víkend, prázdniny, atd. V tomto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:

  • 26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády
  • 28. 10. - ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek (pokud by zaměstnavatel za tento den přiznal náhradu mzdy, bude náležet namísto ošetřovného)
  • 29. 10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou, neplacené volno
  • 31. 10. – 01.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend

Do Harmoniku tedy zadáte dvě ošetřovné MS178.1 na období XX-28.10. a MS178.2 31.10.-XX. Do čísla rozhodnutí uvádějte "škola" a zatrhněte údaj "Karanténa", aby nebyl brán zřetel na jinak platný limit 9 nebo 16 dnů. Dny školních prázdnin, jak bylo uvedeno, musí být pokryté buď dovolenou MS145 nebo neplaceným volnem MS110.

Kromě poslání standardního formuláře Příloha k žádosti o nemocenské, je potřeba poslat také poslat nový formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část", který najdete na ePortálu ČSSZ. (formulář v programu Harmonik není).