Služby podpory zákazníků

Do podpory zákazníků patří celá řada služeb, které poskytujeme k ekonomickému systému Harmonik. Soubor služeb podpory zákazníků a jejich specifikace je přehledně zobrazen v níže uvedené tabulce. Uživatel, který si pořídí nový produkt, získá placenou službu podpory "vzdálený přístup" zcela zdarma po dobu následujícího 1 kalendářního roku.

 analyza_dat_harmonik.pdf - aktualizováno: 01.09.2015, velikost: 0,5 MB

Hotline linka podpory zákazníků na telefonním čísle 224 211 287 je k dispozici v pondělí, úterý a čtvrtek od 08:30 do 17:00, ve středu od 08:30 do 18:00 a v pátek od 10:00 do 16:30 nebo na e-mailové adrese info @ harmonik.cz

Název Popis služby podpory Cena bez DPH / kalendářní rok (Kč)
E-mail Podpora uživatelů nevyžadující přímou interakci, zahrnující e-mail, fax nebo poštu. Dotazy jsou pracovníky techické podpory průběžně zpracovávány a dle aktuálních možností vyřizovány. Maximální doba odpovědi na dotaz jsou 2 pracovní dny. zdarma
Telefon (hotline) Je zahrnutý v podpoře "Vzdálený přístup". Pokud uživatel nemá tuto podporu aktivní, pak je možné řešit dotaz telefonicky, ale bez možnosti vzdáleného se připojení na uživatelský počítač. Pokud se nepodaří dotaz vyřešit telefonicky, pak uživatel může elektronicky poslat data firmy, ve které se problém vyskytuje a pracovníci technické podpory na těchto datech provedou analýzu. Návod, jak poslat data k analýze, lze stáhnout z níže uvedeného odkazu. Maximální doba na vyřízení analýzy dat a vyřešení dotazu jsou 3 pracovní dny.  zdarma
Správa serveru Kompletní správa serveru, resp. všech databází a firem technikem naší společnosti přímo u zákazníka, včetně realizace update nebo upgrade daného kalendářního roku. Pravidelná návštěva u zákazníka dle jeho potřeb, obvykle cca 3 až 4 ročně. Do ceny není zahrnuté cestovné. 20 000

Vzdálený přístup
1 PC

Podpora pomocí vzdáleného připojení na počítač zákazníka, přes program TeamViewer, který je přímo integrovaný s IS Harmonik. Pracovník technické podpory po připojení k zákazníkovi může efektivně poradit s nastavením programu nebo interaktivně ukázat řešení situace, se kterou si zákazník neví rady. Jedná se o nejefektivnější a nejrychlejší nástroj pro podporu zákazníka. Podpora se spouští v hlavní obrazovce přes menu Klient / Zřízení přístupu z internetu. Po spuštění zákazník nahlásí pracovníkovi technické podpory ID spojení. 3 000

Vzdálený přístup
1 veřejná IP adresa

Podpora pomocí vzdáleného připojení na všechny počítače zákazníka u větších firem pro neomezený počet počítačů, přes program TeamViewer, který je přímo integrovaný s IS Harmonik. Podrobnosti viz. řádek výše. 10 000