Online odeslání EET zdarma

Online odeslání zprávy elektronické evidence tržby EET na portál Finanční správy. Webová služba poskytuje možnost podání EET každému a to jak pro plátce tak i neplátce DPH.

Pomocí aplikace EET online zdarma bylo odesláno 71638 elektronických účtenek.

Zobrazit/skrýt nápovědu Ostré podání vs. Testovací podání »

Vyplňte postupně všechny potřebné údaje ve formuláři. E-mail pro odeslání výsledků zpracování EET, dále zadejte vstupní hodnoty do formuláře Základní údaje (DIČ poplatníka, datum přijetí tržby, výši tržby, atd.). Pokud jste plátci DPH pak si rozbalte formulář Rozšiřující údaje a DPH, kde lze zadat DIČ pověřujícího a především všechny částky týkající se rozúčtování DPH.

UUID, unikátní identifikátor zprávy. Doplní se automaticky.
Vyberte portál pro odeslání. Více v nápovědě na začátku stránky.
Oba módy lze použít jak pro testovací, tak ostré podání. Více v nápovědě na začátku stránky.
Vyberte soubor *.P12, což je certifikát získaný na portále Finanční správy.
Přidělené heslo k certifikátu
Základní údaje
Jedná se o první zaslnání dat. V případě opakování poslání stejných dat, údaj odtrhněte.
DIČ poplatníka.
Unikátní identifikátor provozovny, ve které je tržba uskutečněna.
Unikátní identifikátor pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována.
Unikátní pořadové číslo vydané účtenky.
Datum přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve. Např. 29.11.2016
Čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve. Např. 13:30
Celková částka tržby v Kč na 2 desetinná místa. Např. 1000.00