a) Vzdálenou podporu přes TeamViewer spustíte zde.
b) Instalaci vzdálené podpory přes UltraViewer spustíte zde.
Účetní software aktuality

Aktuality

05-04-2022
Zvýšení životního minima od 1.4.2022
Dne 30. 3. 2022, rozhodla vláda o tom, že se od začátku dubna 2022, zvýší životní minimum o 10%. Od 1. 4. 2022 vstupuje v platnost, protože ke zvýšení životního a existenčního minima, není potřeba schvalování v Parlamentu/Senátu.
Pro účely mezd a... Více »
04-03-2022
Nezabavitelná část mzdy 2022
Zákonem 17/2022 se zpětně k 1.1.2022 zvyšují normativní náklady na bydlení o 1.120 Kč, tj. z 6.815 na 7.935 Kč. Delší dobu ale nebylo právně zřejmé, zda se úprava vztahuje také na výpočet exekučních srážek. Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo... Více »
31-01-2022
Upgrade Harmonik 2022 ke stažení
K dispozici ke stažení je nová verze účetního programu Harmonik 2022. Na stránce Ke stažení / Upgrade a aktualizace najdete 2 instalační balíčky. První instalační balíček harmonik_2022_i_64.exe je určený pouze pro 64-bitové operační systémy Windows... Více »
Účetní software aktuality

Účetní blog

15-12-2021
Mzdové formuláře 2022
S blížícím se koncem roku v našem oboru vždy nastává doba změn. V tomto článku sledujeme změny ve formulářích nebo zcela nové formuláře. Novinky ve mzdových formulářích pro rok 2022 pravidelně sledujeme a článek průběžně doplňujeme o nové informace... Více »
13-12-2021
Platové tabulky a třídy od 1.1.2022
Přinášíme změny tarifů pro zaměstnance ve státním sektoru. Tarify, které navrhlo Ministerstvo práce a sociálních věcí jako novelu vládního nařízení č. 341/2017 Sb., naleznete níže v přiloženém PDF souboru. Změny tarifů nabývají platnost od 1.1.2022... Více »
23-11-2021
Miminální mzda 2022 a covidová opatření
Vláda, ještě před podáním své demise, rozhodla o zvýšení minimální mzdy a zvýšení již bylo i vyhlášeno ve Sbírce zákonů. Minimální mzda je upravena nařízením vlády č. 567/2006 Sb. v aktuálním znění, od 1.1.2022 ve znění nařízení č. 405/2021 Sb. Od 1... Více »
Účetní software technický deník

Technický deník

19-05-2022
2022.1 / klient: 7
Práce se šablonami faktur v modulu Fakturace zjednodušena. Ze seznamu dokladů lze použít funkci "Šablony faktur (Shift+Ctlrl+F10)", která je také umístěna i v nástrojové liště a stejně jako číselník chráněna odpovídajícím heslem. Tato funkce přepne u ... Více »
19-05-2022
2022.1 / klient: 7
Hlavní lišta programu doplněna tzv. "Živákem". Jedná se o ProgressBar, tedy plnou silnou zelenou lištu ukazatele průběhu činnosti. Tento ukazatel není animovaný prvek bez řízení, ale je přímo, pokud je výkonnostní prostor, ovládán programem. Ten je i ... Více »
19-05-2022
2022.1 / klient: 7
Modul Opakovaných úloh rozšířen o proměnnou "Maximálně [min]", která je defaultně nastavena na hodnotu 0. Pro toto nastavení není čas běhu úlohy nijak omezen. Lze ale nastavit maximální čas provádění úlohy, po kterém je spuštěná úloha systémem ukonče ... Více »