a) Vzdálenou podporu přes TeamViewer spustíte zde.
b) Instalaci vzdálené podpory přes UltraViewer spustíte zde.
Účetní software aktuality

Aktuality

03-11-2021
DOS mzdy
Po více než letech 20 letech končí výborná spolupráce s paní Ing. Jiřinou Dvořákovou, autorkou mzdového programu VALMONT pro DOS. Paní Dvořáková se rozhodla již dále neaktualizovat program VALMONT a proto verze 2021 bude poslední vydanou. Uživatelům... Více »
30-03-2021
Izolačka v programu Harmonik
Mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci umí účetní program Harmonik vypočítat. Obecné informace a pravidla o "izolačce" jsme popsali v samostatném článku Izolačka na našem účetním blogu. V... Více »
18-02-2021
Upgrade Harmonik 2021 ke stažení
K dispozici ke stažení je nová verze účetního programu Harmonik 2021. Na stránce Ke stažení / Upgrade a aktualizace najdete 2 instalační balíčky. První instalační balíček harmonik_13_i_64.exe je určený pouze pro 64-bitové operační systémy Windows a... Více »
Účetní software aktuality

Účetní blog

23-11-2021
Miminální mzda 2022 a covidová opatření
Vláda, ještě před podáním své demise, rozhodla o zvýšení minimální mzdy a zvýšení již bylo i vyhlášeno ve Sbírce zákonů. Minimální mzda je upravena nařízením vlády č. 567/2006 Sb. v aktuálním znění, od 1.1.2022 ve znění nařízení č. 405/2021 Sb. Od 1... Více »
25-03-2021
Izolačka
Jedná se o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za každý kalendářní den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Platí pro všechny zaměstnance, kterým bude nařízena karanténa nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo... Více »
11-01-2021
Mzdy 2021, změny od 1.1.2021
Jako každý rok pozorně sledujeme změny a novinky, které se chystají v oblasti mezd. V článku budeme postupně přinášet všechny aktuality, které změní podmínky pro výplaty v roce 2021. Již nyní přinášíme některé nové hodnoty výpočtových konstant... Více »
Účetní software technický deník

Technický deník

18-11-2021
2021.1 / klient: 6
Upraven princip pro přebírání vlastního účtu (v seznamu účtů v Parametrech programu) účtované firmy. V případě, že vlastní účet není přebírán v rámci šablony. zkontroluje se počet těchto záznamů s vyplněným pořadím. Pokud existuje právě jeden účet, j ... Více »
18-11-2021
2021.1 / klient: 6
V šablonách modulu Fakturace lze zadat také údaje do proměnných Text nad a Text pod. Jejich použití a chování je odlišné od ostatních proměnných v šabloně, ale stejné pro obě proměnné. Pokud není zvolen přepínač Převzít Text xxx, nezáleží na tom, co ... Více »
16-11-2021
2021.1 / klient: 6
Moduly Příjem na sklad a Výdej ze skladu doplněny o systém možnosti zpracování sestav typu Excel. Modul Příjemka navíc doplněn o sestavu typu Excel s názvem "Příjemka" a modul Výdejka doplněn o sestavu typu Excel s názvem "Výdejka". ... Více »