Antivirus MPSV

Pro usnadnění práce s vyplněním mzdových podkladů pro program Antivirus MPSV, jsme pro naše uživatele připravili tiskové sestavy s výstupem dat do Excelu. Mzdová data tak není nutné přepisovat nebo ručně dopočítávat částky zdravotního a sociálního pojistného za firmu z vyplacené náhrady.

Vzorové excelovské soubory najdete na adrese zde: https://antivirus.mpsv.cz/vyuctovani

Aktulizováno: 14.04.2020 - úprava tiskových sestav, zrušeno zaokrouhlování na celé Kč u výpočtu zdravotního a sociálního pojistného, pojistné se uvádí na dvě desetinná místa.

Tiskové sestavy pro Harmonik jsou dvě, pro režim A a režim B. Výstupem sestav jsou vyplněné sloupce v Excelu. Do režimů A i B spadá mzdová složky MS155 překážka v práci, resp. částka náhrady v Kč MS158 a jedná se o §ZP 208. Jen do režimu A spadá pracovní neschopnost v karanténě MS165. Při zadání nemoci nezapomeňte zatrhnout v číselníku, který se objeví po zadání nemoci ve mzdových složkách, pole "Karanténa", aby se tento případ dostal do sestavy. V sestavě se pak zobrazí MS175, což je náhrada mzdy za nemoc vyplacená zaměstnavatelem v Kč a jedná se o §ZP 192.

Tiskové sestavy nebudeme do programu přidávat všem uživatelům aktualizací programu. Ti uživatelé, kteří je budou chtít využít, provedou si jejich import a následně je použijí, dle následujícího jednoduchého postupu.

 M COVID.bdt - 2x tiskové sestavy, aktualizováno: 07.04.2020, velikost: 1 MB

  1. Stáhněte si výše uvedený soubor - klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz a zvolte "Uložit odkaz jako" a uložte si soubor na váš disk. Soubor obsahuje obě sestavy.
  2. V programu Harmonik v základní obrazovce zvolte menu Editory / Editor sestav a grafů.
  3. V Editoru sestav a grafů zvolte menu Export/Import / Import definic / Binární formát dat - po nahrání 2 sestav můžete editor ukončit.
  4. Ve mzdách zvolte F9-tisky / Volba sestavy a zobrazí se vám okno pro výběr sestavy.
  5. Před první použitím je nutné sestavy připojit. Stiskněte tlačítko "E", čímž si otevřete editaci. Ve sloupci Název sestavy vyberte z výběrového boxu sestavu "M COVID A", pak řádek uložte šipkou dolů a na druhém řádku postup opakujte pro sestavu "M COVID B". Jakmile uložíte i druhý řádek, znovu stisktněte tlačítko "E".
  6. Pro výběr sestavy a tisku zvolte příslušný řádek a sestavu si zobrazte přes tlačítko "se zelenou fajfkou".
  7. Zobrazí se jednoduchý výpis mzdových dat, splňující výše definované podmínky dané sestavy. Export do excelu provedete přes tlačítko "X", umístěné v levé nástrojové liště.
  8. Po vygenerování a zobrazení souboru v excelu si označte datovou oblast a pomocí CTRL+C proveďte zkopírování dat. Otevřete si vzorový soubor v excelu z MPSV a proveďte vložení dat CTRL+V do vybrané oblasti.