Závazky a pohledávky

Modul Závazky a pohledávky jsou pomocnou evidencí, v níž naleznete aktuální stav závazků a pohledávek. Zápisy zde zůstávají až do okamžiku, kdy jsou plně uhrazeny, započteny nebo stornována. Potom se z této pomocné evidence zruší. Evidence tedy zobrazuje pouze aktuální stav pohledávek a závazků.

Modul umožňuje sledovat aktuální stav pohledávek a závazků - v Kč i v cizích měnách. U dokladů v cizí měně lze na konci účetního období provést jednoduše jejich přepočet. Na závazky vystavíte snadno příkaz k úhradě v tištěné i elektronické podobě. Na pohledávky po datu splatnosti můžete vystavovat upomínky a to i pomocí automatizovaného systému, kdy si můžete navolit počet upomínek, jejich text, počet dní od poslední upomínky atd. Program vám navrhne pohledávky a závazky vhodné pro jejich vzájemný zápočet.

Do evidence Závazků a pohledávek nelze přímo pořizovat nové zápisy, neboť ty vznikají automatickým přenosem z jiných modulů (Deník, Banka, Opakované platby, Pomocný deník, Pokladna,...)

  • Přehledné pohledy Závazky, Závazky k úhradě, Vyřazené závazky, Pohledávky
  • Velký výběr tiskovýh sestavy, včetně sestav pro Excel se zorazením grafů
  • Penalizace pohledávek a vytváření penalizačních faktur
  • Automatické plnění přenosem z modulů Deník, Banka, Opakované platby, Pomocný deník, Pokladna,...
  • Nastavení a vytváření upomínek

Pomocí parametrů a nastavení lze definovat automatické upomínky. Informaci o vystavených upomínkách naleznete v detailu konkrétního dokladu nebo také v seznamu všech pohledávek. Programem zapsané datumy vystavených upomínek může uživatel v případě potřeby smazat a vygenerování upomínky pro daný doklad opakovat.

Další možností je funkce pro vystavení penalizačních faktur z vybraných dokladů. Podle nastavených parametrů se vystaví penalizační faktura a přenese se do modulu Fakturace, kde je možný jejich tisk, poslání e-mailem apod.

Parametry upomínek v pohledávkách Detail položek Závazků a pohledávek Sestava největších dlužníků v Excelu
Parametry upomínek v pohledávkách Detail položek Závazků a pohledávek Sestava největších dlužníků v Excelu 
     

Doklady lze v modolu také stornovat. Funkce storna zruší odpovídající zápis v evidenci Závazků a pohledávek a v deníku vytvoří zápis o stornu dokladu. Pro zápis do deníku použije systémové datum počítače nebo se požadované datum zadá z klávesnice. Pro použití Storno jsou definovány kontroly a v případě chyby je zobrazen tisk chybové sestavy.