Intrastat

Intrastat je statistický systém sledující pohyb zboží mezi členskými státy Evropské unie, to je mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, a to v případech kdy zboží bylo:

  • odesláno z ČR do jiného členského státu EU
  • přijato do ČR z jiného členského státu EU

Výkazy pro Intrastat se předávají celnímu úřadu elektronicky a to nejpozději 12. pracovní den měsíce následujícího po referenčním období. Výkazy pro Intrastat v listinné podobě předává zpravodajská jednotka nebo její zástupce celnímu úřadu tak, aby je obdržel nejpozději do 10. pracovního dne měsíce následujícího po referenčním období.

Ekonomický systém Harmonik poskytuje plnou podporu pro zpracování Intrastatu v elektronické formě. Samozřejmostí je také tisk pořízených formulářů na tiskárnu a předání výkazů celnímu úřadu v tištěné formě.

Formulář odeslání Intrastat Formulář přijetí Intrastat Modul Příjem na sklad
Formulář odeslání Intrastat Formulář přijetí Intrastat Modul Příjem na sklad
     

Pro evidenci Intrastatu slouží skladové moduly Příjem na sklad (Intrastat přijetí) nebo Výdej ze skladu (Intrastat odeslání) a referenčním období se rozumí 1 kalendářní měsíc. Skladové karty, které jsou obsahem jednotlivých dokladů příjmu nebo výdeje a mají nastaveno sledování Intrastatu, se automaticky přenášejí do patřičného formuláře. Pro sledování obchodu (odesílání) zboží v rámci EU slouží formulář Intrastat odeslání. Pro sledování obchodu (nakupování) zboží v rámci EU slouží formulář Intrastat přijetí.

Agenda Intrastatu obsahuje větší množství číselníků, které vydává celní úřad. Program Harmonik umí tyto číselníky automaticky stahovat a uživatel proto pracuje vždy s jejich aktuálním obsahem. Číselníky slouží pro identifikaci státu odeslání nebo příjmu, označení nomenklatury zboží, provedené transakci, dodacích podmínklách, druhy dopravy apod.