COMPOST - modul řízení a složení vlaků

Součástí systému Harmonik je specializovaný modul, který umožňuje posílat datové zprávy pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) s informacemi o možnosti vlaků na českých želenicnicích. Harmonik se tak stává Informačním systémem pro evidenci řízení a složení vlaků. Modul umožňuje pohodlnější správu zadávání připravenosti a rozborů vlaků, než poskytují webové aplikace COMPOST (České dráhy - Informační systémy) a APORT (SŽDC). Výhodou je snadnější obsluha a především automatické generování připravenosti ze šablon v požadovaných časech. Při generování lze použít turnusy vozidel resp. souprav a hromadné zadávání doplňujících údajů do vybraných šablon, jako je např. telefonní číslo strojvedoucího atp. 

Úvodní obrazovka programu Šablony pro definice vlaků Denní přehled aktivních vlaků
Úvodní obrazovka programu Šablony pro definice vlaků Denní přehled aktivních vlaků
     

Šablony umožňují zadat dny provozu vlaků typu sudý/lichý týden, jednotlivé dny Po-Ne, a vyjímky, kdy vlak jede či nejede. K ovládání formulářů slouží navigační menu a nástrojová lišta. Pro ještě větší přehlednost lze data zobrazovat v jednoduché webové aplikaci, kde vlakové čety vidí, zda je do systému jejich vlak zadán a zda byla data systémem SŽDC přijata a potvrzena.

Přiřazení vozidel k vlaku Detail připravenosti pro vlak Certifikát pro provoz
Přiřazení vozidel k vlaku Detail připravenosti pro vlak Certifikát pro provoz
     

Pro co nejvíce přátelské rozhraní a ovládádní je kromě systému šablon zaveden také systém předpisů, kde lze zadat jednotlivé typy souprav a ty pak v šablonách jen přiřazovat. K dispozici jsou také číselníky dopravních bodů, vozidel atp.