Adresář firem a registr ARES

Adresář firem slouží k podrobné evidenci všech partnerů účtované firmy. Nadefinování tohoto adresáře umožňuje přebírat údaje v něm obsažené při fakturaci, při pořizování nových zápisů do deníku, pro korespondenci apod. Dále tento adresář může sloužit jako telefonní, e-mailový seznam a další.

Nový zákazník se může přidat "ručně" vyplněným údajů nebo častěji pomocí služby ARES (administrativní registr ekonomických subjektů), která po zadání IČ subjektu, všechny další automaticky doplní. ARES zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry, např. Obchodní rejstřík (OR), Živnostenský rejstřík (RŽP), atd.). 

Do modulu je zpracována podpora pro použití více adresářů firem. Koncepce podporuje pro každého uživatele programu dva adresáře firem a to "Společný" a "Vlastní". Lze tedy oddělit adresy např. pro skupinu obchodníků, pokud si každý z nich má udržovat své zákazníky. Mezi jednotlivými adresáři lze pak přepínat, stejně jako přesouvat vybrané adresy.

  • zakládání nových adres pomocí služby ARES
  • podpora více adresářů pro účely oddělení adres různých uživatelů nebo skupin
  • možnost neomezeného přiřazení dalších adres zákazníka a jeho bankovních účtů
  • definice dealerských nebo množstevních slevy - za položku/doklad, dle množství/částky, sleva procentem/částkou s možností definice platnosti od/do
  • evidence prodaného zboží zákazníkovi a poslaných elektronických souborů (např. PDF faktury, dodací listy apod.) 
  • zabudovaná podpora pro využití elektronické komunikace EDI, ISDOC
  • komunikace s elektronickým dispečinkem sledování vozidel - údaje GPS souřadnice, řidič, obchodník, časy závozů apod.
  • kontrolní mechanismy - evidence dluhu firmy nebo registr spolehlivosti plátců DPH

Mimo základních údajů (ulice, PSČ, telefon apod.) lze zadat také údaje obchodního charakteru. Jedná se o definice zákazníka (odběratel, dodavatel, dealer apod), přiřazení maximálních limitů pohledávek a pojištění pohledávek nebo povolení odesílání elektronických dokladů (např. odesílání elektronikých faktur PDF přímo z programu). Samozřejmostí je také možnost zadání všech bankovích účtů, které firma používá při své činnosti.

V detailu adresy lze také přiřadit zákazníkovi slevy, ať už dealerské nebo množstevní (za položku nebo za doklad) a definovat výši slevy částkou nebo procentem, včetně případné délky platnosti slevy. Na jiných záložkách v detailu lze zobrazit seznam odebraného zboží zákazníkem nebo seznam všech e-mailem poslaných souborů (tiskových sestav, PDF dokumentů apod.)

K základní adrese, lze přidat neomezené množství dalších adres, sloužící např. jako pobočky hlavního sídla společnosti. Kromě základních údajů jako je adresa nebo město, lze vyplnit EAN pobočky a EAN místa určení (pro účely EDI komunikace), obchodního zástupce nebo rozsah pracovní doby a souřadnice GPS (pro přenosy do systému sledování vozidel - elektronický dispečnik).

Jako kontrolní nástroj může adresář firem sloužit ke zjištění evidovaného dluhu firmy nebo ke kontrole spolehlivosti plátců DPH, která se získává pomocí webové služby provozované Ministersvem financí ČR.

Součástí hlavního seznamu modulu Adresáře firem je také jednoduchý CRM grafický editor, ve kterém lze zadávat a sledovat úkoly nebo plánované akce u vybraných zákazníků.