Účetní uzávěrka a archiv financí

V praxi nastává běžně situace, kdy potřebujete účtovat do aktuálního účetního období a ještě nemáte uzávěrku za předchozí účetní období. K tomuto souběhu dochází v rozmezí jednoho až šesti měsíců podle povinnosti odevzdání daňového přiznání. V účetním a ekonomickém programu Harmonik můžete účtovat do aktuálního účetního období a předchozí účetní období uzavřít až podle potřeby.

Při uzávěrce se berou v potaz pouze zápisy patřící do uzavíraného účetního období, které se přesunou do archivu a místo nich se do deníku automaticky vloží zápisy týkající se otevření účetních knih. Vše, co se děje při uzávěrce nabízí informační přehled.

  • Uzavření rozvahových i výsledkových účtů a k výpočtu hospodářského výsledku
  • Zápisy deníku spadající do uzavíraného období včetně svých položek a evidence DPH se přesunou do archivu
  • Z dat účtové osnovy se vytvoří archivní účtová osnova
  • Do archivu záloh se uloží zápisy z evidence Zálohy, které byly do konce uzavíraného účetního období plně uhrazeny
  • V deníku se vytvoří zápisy vyjadřující otevření účetních knih. U účtů nastavených před uzávěrkou jako saldokontní, se v deníku vytvoří tolik zápisů, kolik dokladů nemělo na saldokontním účtě ke konci účetního období vyrovnané saldo

Sestavy zobrazující stavy účtů jsou vytvořeny tak, že počítají obraty na účtech nejen z aktuálního období, ale také ze všech předcházejících účetních období. Tím je zajištěn vždy správný stav účtu.

Po uzávěrce je vhodné zkontrolovat stavy otevřených účtů, zvláštní pozornost pak účtům saldokontním. K těmto účelům lze skvěle využít tiskovou sestavit Rozvahuyk 1. dni otevřeného účetního období. Uzávěrka je nevratná operace a v případě nesrovnalostí lze data obnovit ze zálohy, která by měla být před každým provedením uzávěrky vutvořena.

Archiv financí

Po roční uzávěrce se doklady deníku z uzavřeného roku automaticky přesouvají do Archivu deníku. Tam jsou k dispozici pro archivní účely, lze provádět tisky, hledání, výběry apod., ale nelze již provádět jejich editaci.

Seznam položek archivu deníku Tisková sestava Rozvaha ke dni Formulář Příloha k účetní uzávěrce
Seznam položek archivu deníku Tisková sestava Rozvaha ke dni Formulář Příloha k účetní uzávěrce
     

Společně se zápisy deníku se archivu také žurnály, tedy podrobný popis operací každé záznamu. Ze žurnálu lze jednoznačně zjistit, kdy a kým byl záznam pořízený, editovaný nebo smazaný. Žurnály tvoří kontrolní mechanismus při rekonstrukci dat.