Sdílení dat - přenosy dat, replikace

Požadavky na sdílení dat patří k již standardním nárokům na funkčnost účetního softwaru. Uživatelé ekonomického systému Harmonik mohou pro sdílení dat využít některý ze tří možných technických řešení. Nabízené možnosti si navzájem nekonkurují a vždy záleží na konkrétní potřebě uživatele programu Harmonik, jaká konfigurace sdílení dat je pro něj nejvhodnější. Platí, že výhoda u jednoho řešení může být jistou nevýhodou u druhého a naopak.

A) Přímé připojení

V přihlašovací obrazovce programu se místo lokální IP adresy (např. 127.0.0.1:5501, 192.168.1.1:5501 apod.) jako adresa serveru zadá IP adresa místa v internetu, kde běží databáze (např. 217.44.75.1:5501 apod.). Pro tento druh spojení je ale nutné mít opravdu vysokorychlostní internet pro zapezpečení kvalitního připojení a pohodlné práce s programem. Veškerá komunikace mezi klientem IS Harmonik a serverem probíhá přes internet a je tedy náročná na výkon. Správce sítě také musí nastavit na síťových prvcích průchodnost portu 5501 (směrování, routování, NAT) z internetu na lokální PC, kde běží databáze. Druhou podmínkou je úprava konfiguračního souboru pg_hba, ve kterém se musí povolit přístup k databází z internetu.

  • přímé připojení - klient Harmonik se připojí k IP adrese serveru kdekoliv na internetu, je potřeba vysokorychlostní připojení 
  • terminálový přístup - připojení ke sdílenému PC přes software terminálového přístupu, např. Microsoft
  • replikace dat - online výměna malých datových balíčků přes internet mezi nezávsilými klienty Harmonik

B) Terminálový přístup

Ke sdílenému vzdálenému počítači (serveru) na kterém poběží databáze se fyzicky připojí klienti pomocí svých softwarových prostředků, např. terminálový přístup od společnosti Microsoft, který povolí přihlášení ke vzdálené ploše více uživatelům najednou. Program Harmonik je nutné mít registrovaný v tzv. terminálové licenci (počet uživatelů = počet instalací), která dovoluje současný provoz více uživatelů na 1 PC. Platí, že každá instalace na vzdálené ploše se bere jako každá jiná další instalace na samostatný PC.

C) Přenosy dat - replikace

Sdílení dat, tzv. replikace najdou své uplatnění všude tam, kde je potřeba výměna dat v online režimu mezi různými pobočkami. Data se přenáší ihned po jejich pořízení nebo změně, a jsou tak stále synchrnonní na všech místech provozu. Pokud má vaše společnost více poboček, představuje sdílení dat ideální volbu k udržení přehledu o provozu a možnost mít stále aktuální informace. Kromě toho replikace jako sekundární efekt fungují jako další zálohování dat. Přenosy dat se dají také realizovat mezi nezávislými firmami, např. obchodníkem a jeho účetní kanceláří. Celou situaci si můžeme přiblížit na modelové situaci.

 replikace_harmonik.pdf - Stručný popis a ovládání replikací, aktualizováno: 19.05.2016, velikost: 1 MB

Modelový příklad

Obchodní společnost  "Novák a syn s.r.o." se věnuje nákupu a prodeji zboží. Na Centrále společnosti běží hlavní databáze a v rámci lokální sítě s ní pracují tři uživatelé - majitel, obchodník a fakturantka. Obchodník vystavuje objednávky zákazníkům a nakupuje zboží od dodavatelů. Fakturantka vystavuje faktury a majitel si v účetnictví prohlíží výsledky firmy a vystavuje příkazy k úhradě.
 

V jiné budově, ale stejné lokální síti (nebo VPN síti) běží Sklad. Skladník, dle přijatých objednávek, které přišly od obchodníka z centrály, provádí fyzické vychystání zboží, vystaví dodací listy, Také kontroluje stavové zásoby nebo při závozu nového zboží vystavuje skladové příjemky. Pro práci ve skladu může používat čtečku čárových kódů, která skenuje kódy jednotlivých zboží a data přenáší do počítače. Tam se podle požadavku automaticky vystaví např. přesun mezi sklady, příjemka nebo výdejka. Veškeré operace, které skladník v ekonomickém systému Harmonik eviduje, se ihned dostávají zpátky na Centrálu společnosti. 

Na centrálu je přes svůj pracovní notebook s lokální instalací ekonomického software Harmonik napojena Externí účetní. Zpracovává banku, přes internetové bankovnictví načítá elektronické soubory homebankingu. Jednoduše zaúčtovává skladové operace, které vznikly prací skladníka na pobočce Sklad. Nebo obdobně faktury, které pořídila fakturantka na centrále. Účetní tak nemusí ručně přepisovat žádné doklady, které už byly jednou v systému pořízeny. Eliminuje tak možné chyby v přepisování dokladů a také výrazně šetří svůj pracovní čas. Výsledky její práce se replikují zpět na centrálu, kde má data k dispozici majitel firmy.

Protože společnost prodává své zboží také maloodběratelům, provozuje svojí Prodejnu. V ní má na ekonomický systém Harmonik připojenou kasu a LED/LCD displej a přes modul Prodejna provádí prodeje. Možné je také další napojení externích periférií, jako jsou např. váhy apod. Denní obraty prodejny jsou ihned replikovány na centrálu (a z centrály k účetní, resp. na všechny další směry), takže je k dispozici aktuální výpis skladových zásob nebo analýzy pro efektivnost prodeje.

Obchodní společnost  "Novák a syn s.r.o." dále využívá i další externí služby. Je to např. Elektronický obchod, ve kterém se opět využívá replikací k synchronizaci dat. Z centrální databáze se do e-shopu přenášejí skladové karty, adresář a přihlašovací údaje, zpátky se natahují přijaté objednávky, které se následně zpracují v programu Harmonik. Jinou variantou může být interní Intranetový systém. Obchdní partneři naší modelové firmy se po přihlášení na příslušné webové stránky mohou dozvědět detailní informace o všech svých pořízených objednávkách, jejich stavech, množstevních slevách, které mají apod. Tyto informace se opět přenáší z centrály společnosti.

Sdílejte data v rámci svých poboček

Jak je patrné z modelové situace, rozsah a univerzálnost sdílení dat pomocí repliklací nemá žádná omezení a dá se nasadit přesně podle požadavků vaší firmy. Prvotní instalaci a návázání dat všech poboček vždy řeší školení zaměstnanci naší společnosti, vlastní provoz je již zcela v režii uživatele a nejsou nutné naše zásahy ani při přechodech na nové verze programu (upgrade systému nebo aktualizace).

Pokud vás oblast sdílení dat zaujala, prosím, kontaktujte naší zákaznickou linku a nechte si přepojit příslušného specialistu na přenosy a replikování dat.