Dodací listy

Modul Dodací list najde uplatnění v těch případech, při kterých se vydává zboží ze skladu, aniž by k němu byla v tu chvíli vystavena faktura. Použítím modulu tak lze zaznamenat, že k předání zboží došlo a fakturu je možné vytvořit později až podle potřeby, např. vyfakturování zboží za předešlý měsíc apod.

Zboží z položek se zapíše ve skladových kartách do údaje rezervace. Dodací listy zůstávají v seznamu až do té doby, než je přenesete do Fakturace, pak se přesunou do Archivu. Tato operace se provede jednoduše z menu stiskem jednoho tlačítka.

Ve fakturaci se na základě údajů z přeneseného dodacího listu vytvoří faktura. Lze také najednou přenést více dodacích listů, ze kterých se vytvoří jedna hromadná faktura. V položkách faktury je přehledně vidět, z jakého dodacího listu zboří pochází, jaké měl dokladové číslo a kdy byl vytvořen. Tento popis je možné navíc uživatelsky nastavit  parametrech programu. Po odeslání faktury do účetnictví se vygeneruje výdejka a zboží se na kartě přesune z údaje rezervace do údaje vydáno.

  • výdej zboží ze skladu, bez vystavené faktury
  • přenos dodacího listu do fakturace (1 faktura = 1 dodací list nebo 1 faktura = více dodacích listů dle výběru)
  • exporty dodacích listů do souboru pro další uplatnění v elektronické komunikaci systémů EDI, ISDOC, DL5

Po vytvoření dodacího listu je možné jej vytisknout a předat odběrateli. Nebo je možné využít exportu do některého z elektronických formátů, které program nabízí. Jedná se o elektronické soubory systémů EDI, ISDOC a DL5. Soubor lze zákazníkovi poslat e-mailem nebo využít některou z internetových služeb a eliminovat tak potřeba tisku papírových dokumentů. Váš zákazník pak jistě ocení, že nemusí položky zboží z dodacího listu ručně přepisovat do svého informačního systému, neboť ty se mu automaticky naimportují právě z elektronického souboru.