Účetní a ekonomický software Harmonik

Ekonomický systém Harmonik je komplexním nástrojem pro správu vaši firemní agendy a jeho modulární řešení je vhodné pro různé ekonomické oblasti. Systém je denně vyvíjen již od roku 2000, má tak dlouholetou tradici a historii a je používán více než 1 000 fyzickými osobami, firemními subjekty nebo příspěvkovými a neziskovými organizacemi. Nabízí svým uživatelům přehledné ovládací prostředí, intuitivní ovládání a velmi oceňované tiskové výstupy.

Díky výkonnému serveru PostgreSQL, který se stará o správu uložených dat, je celý systém stabilní a rychlý. Je vhodný jak pro jednotlivce, tak pro velké organizace a svými specializovanými moduly pokrývá a usnadňuje uživatelům jejich dennodenní rutinní práci.

Základní obrazovka a pracovní plocha účetního a ekonomického software
Základní obrazovka a pracovní plocha účetního a ekonomického software
 

Kromě standardní mono instalace na 1 uživatelský PC, umí ekonomický software Harmonik pracovat také v síťovém provozu v rámci lokální sítě. Je umožněno neomezené zakládání dalších databází a firem (kromě konfigurací Harmonik START a ZÁKLAD).

Hierarchie rozdělení struktury databáze / firmy je vhodná pro uspořádání firem do logických celků, např. pro konkrétní účetní. Přístup do databází lze omezit nastavením přístupových oprávnění. Ve firmě se uživatelé zase přiřadí do rolí, které povolí/omezí přístup do modulů programu (Deník, Fakturace, Banka,...)

Software také podporuje vzdálené připojení nebo nabízí zajímavou možností sdílení a přenosy dat - replikace. Replikace umožňují nezávislou práci na více pracovištích (centrála, sklad, prodejna, účetní, apod.). Pořízená šifrovaná data se automaticky po internetu přenášejí v rámci všech poboček a vytváří tak celistvou synchronní síť pracovišť se stále aktualizovanými informacemi.

Modální okna Deník, Fakturace, Excel Tisková sestava Kniha účtu
Nemodální okna Deník, Fakturace, Excel Tisková sestava Kniha účtu
   

Instalace je pro všechny typy programu Harmonik (MINI, STANDARD, KOMPLET, apod.) stejná, po zadání licenčního čísla se aktivují všechny příslušné moduly. Jednotlivé moduly mají stejné ovládání a obvykle zobrazují seznam záznamů z nichž se pak vstupuje do jejich detailu. Moduly je možné spouštět nemodálně, tedy program podporuje jejich současné spuštění a zobrazení. Okna spuštěných modulů je možné si uspořádat (mozaika, vetikálně, horizontálně,...) a přepínat se mezi nimi a tím mít všechny informace na jedné obrazovce. Kromě toho lze zobrazit okna i jiných programů, např. Microsoft Office (Word, Excel,...) .

Účetní a ekonomický software Harmonik prochází denním vývojem, stále se upravuje, vyvíjí, přidávají se nové funkce nebo se provádí úpravy a opravy těch současných. Změny se projeví v aktualizacích, které jsou dle potřeby vydávány v průměru 1x za týden. Na dostupnou aktualizaci systém sám automaticky upozorní při vstupu do programu a po potvrzení trvá celý proces aktualizace cca. 1-2 minuty. Díky tomu je tak možné flexibilně reagovat na potřeby změn v programu.

Účetní a daňové kanceláře, bytová družstva a SVJ

Ideální je ekonomický program Harmonik především pro účetní a daňové kanceláře, kterým poskytuje komplexní podporu při účtování nebo vedení mezd. Moduly Deník, Banka, Závazky a Pohledávky, Příkazy k úhradě a další jsou navzájem provázány a proto jsou všechny potřebné informace stále k dispozici. Podporovány jsou exporty příkazů k úhradě, které lze zase natáhnout do vašeho bankovního klienta. Zpětně lze do programu Harmonik stáhnout výpisy z banky a párovat s evidencí závazků a pohledávek.

Detail modulu Deník Formulář Rozvaha v plném rozsahu
Detail modulu Deník Formulář Rozvaha v plném rozsahu
   

Systém podporuje elektronické výstupy pro státní orgány ČR, formuláře a další různé exporty. Velmi oceňovaným pomocníkem je nabídka stovek tiskových sestav, které jsou přehledně zpracovány a uživatelé v nich rychle najdou tu informaci, kterou potřebují. Kromě tisku je možné převést sestavy do PDF formátu a přímo z programu je odeslat jako přílohu e-mailu.

Podnikatelé, obchodníci a výroba

V podnikatelském sektoru se Harmonik osvědčí jako pomocník při vystavování faktur zákazníkům nebo evidování přijatých objednávek. Faktury lze vašim zákazníkům posílat elektronicky, přes standardizovaná rozhranní EDI nebo ISDOC, což určitě ocení v případě, že disponují stejným systémem a nebudou tak muset vaše faktury ručně přepisovat a ušetří čas.

Detail modulu Karty skladu Detail modulu Expedice a Výroba
Detail modulu Karty skladu Detail modulu Expedice a Výroba
   

Skladové moduly slouží k evidenci zboží nebo materiálu, ať už z hlediska prodeje nebo výrobního procesu. Uskutečněné pohyby zboží se skupinují do příjemek nebo výdejek a hromadně se odesílají do účetnictví. V případě přímého prodeje lze využít modul Prodejna, jejíž součástí je vystavování paragonů, storna, vyhodnocení prodejů, apod. Pokud se zboží nejdřív vyrábí ze skladových dílů, je vhodné jako nástroj použít systém montážních karet nebo plánování výroby. Plánování výroby je možné plánovat z hlediska času, strojů nebo pracovníků.

Školy, příspěvkové a neziskové organizace

Harmonik je velmi oblíbeným a rozšířeným také v konfiguraci účetnictví pro příspěvkové a neziskové organizací. U těchto organizací převažuje především jako účetní program pro školy a školská zařízení. Nabízí rozsáhlou podporu v účtování a v účtech platných právě pro příspěvkové organizace a neziskovky. Kromě účetnictví nabízí také přizpůsobené prostředí v oblasti mezd. Jedná se o čísleníky platových tříd, elektronické exporty školních výkazů P1-04, P1-049, nebo obecné statistiky ISP pro vybrané příspěvkové organizace.

Formulář Výkaz zisku a ztrát Personalistika a výstupy P1-04
Formulář Výkaz zisku a ztrát Mzdy a www výkaznictví P1-04
   

Mezi hlavní činnosti účtování ve školství pak bývá výkaznictví. Pro tyto účely program obsahuje všechny potřebné formuláře, jako je např. Výkaz zisku a ztráty v plném i zjednodušeném rozsahu, Rozvahu nebo Přílohu účetní závěrky.

Pro školy, příspěvkové a neziskové organizace poskytujeme slevu na zakoupenou konfiguraci programu Harmonik ve výši 50%.

Minimální požadavky na provoz

Klient ekonomického systému Harmonik lze provozovat na operačních systémech Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (verze Harmonik 2019 již není podporovaná pro Windows XP). Serverovou část PostgreSQL, kromě již uvedených operačních systémů, lze instalovat také na platformách Linux a Mac.

Minimální doporučená konfigurace pracovní stanice je Intel Core i5 8400 4,0 GHz, příp. AMD Quad Core Ryzen 5 (3.6GHz), s operační pamětí 4 GB RAM a pevným disk HDD 7200 otáček s integrovanou cache pamětí 64 MB nebo vysokorychlostní SSD disk, min. 10 GB volného prostoru na disku pro práci a zálohy. Pro větší síťový provoz doporučujeme nasazení serverového řešení, který plně využije podporu vícejádrového zpracování v PostgreSQL.

Technické řešení

Celý systém pracuje v režimu klient-server. Serverová část je řešena ve výkonném a celosvětově rozšířeném SQL serveru - PostgreSQL, který se automaticky instaluje s ekonomickým systémem a je jeho nedílnou součástí. Server se stará o zpracování dat, ukládání, zálohování a umožňuje obsluhovat více klientů najednou. Tím umožňuje souběžnou práci více uživatelů v síti.

Pro klientskou část, tedy s čím reálně pracuje uživatel, je použito vývojové prostředí Embarcadero (dříve DELPHI), které poskytuje rozsáhlé množnosti v oblasti prezentaci dat, vzhledu modulů programu, jejich menu apod.