a) Vzdálenou podporu přes TeamViewer spustíte zde.
b) Instalaci vzdálené podpory přes UltraViewer spustíte zde.
Účetní software aktuality

Aktuality

02-11-2020
Ošetřovné při uzavření školy
Při zpracování mezd za období 10/2020 může nastat potřeba zadat ošetřovné v důsledku uzavření škol. Jestli má zaměstnanec nárok na ošetřovné je přehledně popsáno na stránkách MPSV. Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv.... Více »
29-09-2020
PVPOJ - přehled o výši pojisntém
Po skončení čtvrtletního (6-8/2020) osvobození odvodů sociálního pojistného za zaměstnavatele, je nutné podat přehledy o výši pojistném za měsíc září (a za další měsíce) zase na původním formuláři vzor PVPOJ2019.
Níže uvádíme vyjádření technického... Více »
17-06-2020
Antivirus režim C
Firmy do 50 zaměstnanců nebudou muset platit sociální pojištění. Sněmovna dne 16.6.2020 schválila rozšíření programu Antivirus. Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění... Více »
Účetní software aktuality

Účetní blog

16-11-2020
Změny ve mzdách od 1.1.2021
Jako každý rok pozorně sledujeme změny a novinky, které se chystají v oblasti mezd. V článku budeme postupně přinášet všechny aktuality, které změní podmínky pro výplaty v roce 2021. Již nyní přinášíme některé nové hodnoty výpočtových konstant... Více »
30-10-2020
Antivirus režim A Plus
Vláda 14.10. schválila změny v programu Antivirus. Kromě prodloužení stávajících Antivirus A a Antivirus B byl schválený nový program Antivirus A Plus. Ten se týká pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen)... Více »
29-09-2020
Kurzarbeit - návrh změny zákona
V pátek 25.9. vláda schválila návrh tzv. kurzarbeitu, který by brzy měli poslanci projednat v režimu legislativní nouze a pokud návrh schválí, bude jej dále projednávat Senát. Příslušná úpravy by tedy mohla být schválena tak, aby v podstatě plynule... Více »
Účetní software technický deník

Technický deník

12-08-2020
2020.1 / klient: 10
V modulu Opakovaných úloh v sekci Chronologická historie zvýrazněn datum a čas posledního spuštění Agenta. ... Více »
11-08-2020
2020.1 / klient: 9
Modul Opakovaných úloh rozšířen. Doplněna informační mřížka "Chronologický log spuštěných úloh", která zobrazuje poslední spuštěné opakované úlohy setříděné dle data a času spuštění včetně systémových úloh. Barevné rozlišení úloh v modulu Opakované ... Více »
07-08-2020
2020.1 / klient: 9
Funkce "Obdržené zprávy", dostupná z hlavního menu programu ze sekce "Klient" nebo ze žlutého plovoucího textu v okně informací stavů programu pomocí dvojkliku, zjednodušena. Při čtení zpráv od autorů programu uživatelům se funkce již neptá na aktual ... Více »