Účetní software aktuality

Aktuality

05-10-2017
Výkaz MŠMT P 1c-01
Modul Mzdy účetního programu Harmonik byl rozšířený o možnost zpracovat Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2017 (P 1c - 01). Uvedený výkaz se připravuje 1x ročně a je k dispozici ve formátu XML pro... Více »
01-09-2017
Pracovní pohotovost
Zákoník práce definuje pracovní pohotovost v § 78 jako dobu, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní... Více »
Účetní software aktuality

Účetní blog

03-10-2017
Plánované změny ve mzdách pro rok 2018
Chystané změny a novinky ve mzdách v roce 2018 vycházející především ze tří novel zákonů. Jedná se o novelu zákona o daních z příjmů, která je součástí daňového balíčku 2017/2018. Balíček byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 16.6.2017 pod č. 170/2017 Sb. a... Více »
26-09-2017
Platové tabulky ve veřejném sektoru - od 1.11.2017
Není tomu dlouho, kdy jsme uveřejnili článek o změnách v platových tabulkách ve veřejném sektoru. Změna byla platná od 1.7.2017 a došlo při ní ke kompletnímu přečíslování platových tabulek, přitom si také polepšili někteří státní zaměstnanci.
Další... Více »
Účetní software technický deník

Technický deník

18-10-2017
2018.1
Nástrojovou lištu lze libovolně přemisťovat po modulu, při novém spuštěním modulu bude lišta opět umístěna v "doku" u horního okraje. ... Více »
18-10-2017
2018.1
Zadat poznámku k dokladu je umožněno i v průběhu pořizování dokladu ... Více »