Účetní software aktuality

Aktuality

14-11-2018
ISPV - změny pro 4.Q 2018
V souvislosti s naplňováním položky „Obor vzdělání“ (OBORVZD) ve větě o pracovních poměrech v ISPV je na adrese https://www.obory-vzdelani.cz/ k dispozici internetová aplikace „Výběr oboru vzdělání“.  Aplikace slouží k vytvoření kódu, který se bude... Více »
03-10-2018
Čtvrtletní výkazy pro školství k 30.9.2018
Sběr dat výkazu P1-04 za 1. až 3. čtvrtletí 2018 byl MŠMT zahájen 30.9.2018 - termín elektronického odevzdání výkazu je nejpozději do 15. října 2018. Jedná se konkrétně o formuláře Čtvrtletní výkaz P1-04 za 1. až 3. čtvrtletí 2018 a výkaz P1c-01 k... Více »
03-08-2018
Výměna SSL certifikátu v produkčním prostředí EET
Reagujeme na upozornění, které bylo uveřejněno na oficiálních stránkách pro evidenci elektronických tržeb EET, ohledně výměny SSL certifikátu na produkčním prostředí EET. Chceme proto touto aktualitou ubezpečit uživatele programu Harmonik, že se... Více »
Účetní software aktuality

Účetní blog

08-11-2018
Formuláře mzdy 2019
S blížícím se koncem roku v našem oboru vždy nastává doba změn. V samostaném článku sledujeme Plánované změny ve mzdách pro rok 2019, zde se zaměřujeme na změny ve formulářích nebo zcela nové formuláře. Novinky ve mzdových formulářích pro rok 2019 ... Více »
02-11-2018
Zrušení karenční doby
Poslanecká sněmovna na schůzi konané 31.10.2018 schválila novelu zákoníku práce, která zrušila tzv. karenční dobu, tedy dobu prvních 3 dnů pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrady mzdy při pracovní neschopnosti.
Protože náhradu mzdy při... Více »
25-10-2018
Změny ve mzdách od 1.1.2019
Jako každý rok pozorně sledujeme změny a novinky, které se chystají v oblasti mezd. V článku budeme postupně přinášet všechny aktuality, které změní podmínky pro výplaty v roce 2019. Souběžně také doplňujeme článek o změnách a nových mzdových... Více »
Účetní software technický deník

Technický deník

16-11-2018
2019.1
Barva kontrolky zapnutého přepínače na liště Přepínače hlavního okna programu odlišuje, zda přepínač se uplatní na všech firmách celého serveru nebo pouze na lokální firmě. Méně výrazná nažloutlezelená barva symbolizuje pouze lokální dosah, jasně zel ... Více »
16-11-2018
2019.1
Způsob minimalizace a maximalizace programu upraven. Pokud je ve stavové liště zobrazena ikona programu, lze ji použít, při kliku levým tlačítkem myši, jako přepínač pro minimalizaci a maximalizaci (nebo aktivaci v případě, že okno programu je skryté ... Více »
14-11-2018
2019.1
Aktuálně podporovaný SQL server je verze 10.6. ... Více »