a) Vzdálenou podporu přes TeamViewer spustíte zde.
b) Instalaci vzdálené podpory přes UltraViewer spustíte zde.
Účetní software aktuality

Aktuality

29-09-2020
PVPOJ - přehled o výši pojisntém
Po skončení čtvrtletního (6-8/2020) osvobození odvodů sociálního pojistného za zaměstnavatele, je nutné podat přehledy o výši pojistném za měsíc září (a za další měsíce) zase na původním formuláři vzor PVPOJ2019.
Níže uvádíme vyjádření technického... Více »
17-06-2020
Antivirus režim C
Firmy do 50 zaměstnanců nebudou muset platit sociální pojištění. Sněmovna dne 16.6.2020 schválila rozšíření programu Antivirus. Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění... Více »
07-04-2020
Antivirus MPSV
Pro usnadnění práce s vyplněním mzdových podkladů pro program Antivirus MPSV, jsme pro naše uživatele připravili tiskové sestavy s výstupem dat do Excelu. Mzdová data tak není nutné přepisovat nebo ručně dopočítávat částky zdravotního a sociálního... Více »
Účetní software aktuality

Účetní blog

29-09-2020
Kurzarbeit - návrh změny zákona
V pátek 25.9. vláda schválila návrh tzv. kurzarbeitu, který by brzy měli poslanci projednat v režimu legislativní nouze a pokud návrh schválí, bude jej dále projednávat Senát. Příslušná úpravy by tedy mohla být schválena tak, aby v podstatě plynule... Více »
31-08-2020
Zrušení superhrubé mzdy?
Dne 28.8.2020 na tiskové konferenci vlády byl představený návrh na zrušení superhrubé mzdy. Společně se zrušením by mělo dojít k zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob. Kromě současné 15% sazby daně návrh počítá také se sazbu 23 %.... Více »
19-03-2020
Plošné daňové úlevy
Ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 na stránkách MfČR bylo zveřejněno rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a dále pokyn GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané... Více »
Účetní software technický deník

Technický deník

12-08-2020
2020.1 / klient: 10
V modulu Opakovaných úloh v sekci Chronologická historie zvýrazněn datum a čas posledního spuštění Agenta. ... Více »
11-08-2020
2020.1 / klient: 9
Modul Opakovaných úloh rozšířen. Doplněna informační mřížka "Chronologický log spuštěných úloh", která zobrazuje poslední spuštěné opakované úlohy setříděné dle data a času spuštění včetně systémových úloh. Barevné rozlišení úloh v modulu Opakované ... Více »
07-08-2020
2020.1 / klient: 9
Funkce "Obdržené zprávy", dostupná z hlavního menu programu ze sekce "Klient" nebo ze žlutého plovoucího textu v okně informací stavů programu pomocí dvojkliku, zjednodušena. Při čtení zpráv od autorů programu uživatelům se funkce již neptá na aktual ... Více »