Účetní software aktuality

Aktuality

28-06-2019
Aktualizace Harmonik 2019 č.16
Upozorňujeme, že je zapotřebí, aby uživatelé programu Harmonik 2019, kteří používají mzdový modul, měli před uzávěrkou mezd z 06/2019 do 07/2019 staženou aktualizaci č.16. V této aktualizaci se upravovaly mzdové konstanty od 1.7.2019  - odvody... Více »
18-03-2019
Upgrade Harmonik 2019 ke stažení
K dispozici ke stažení je nová verze účetního programu Harmonik 2019. Na stránce Ke stažení / Upgrade a aktualizace najdete 2 instalační balíčky. První instalační balíček harmonik_10_i_64.exe je určený pouze pro 64-bitové operační systémy Windows.... Více »
31-01-2019
Upgrade VABANK DOS 2019 ke stažení
Nová verze VABANK DOS 2019 je k dispozici ke stažení. Upgrade pro jednotlivé verze programu najdete na stránkách Ke stažení / Další programy ke stažení, kde je sekce Účetní programy pro DOS. Na uvedeném odkazu je možné najít také PDF soubor s... Více »
Účetní software aktuality

Účetní blog

16-09-2019
Novela EET schávela
Poslanecká sněmovna 13.9.2019 definitivně potvrdila vládní novelu zákona o EET. Ta nyní míří k podpisu prezidenta a po jeho předpokládaném podpisu by měla být do konce září vyhlášena ve Sbírce zákonů. V tom případě by ke spuštění poslední vlny EET... Více »
31-05-2019
Srážky ze mzdy, exekuce - změna od 1.6.2019
Od 1. 6. 2019 dochází ke změně ve výpočtu částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení. Podle § 278 OSŘ nesmí být povinnému sražena z čisté mzdy tzv. „základní částka“, kterou stanoví vláda nařízením. Podle NV 595/2006 Sb. se při... Více »
09-04-2019
Zvýšení příjmu pro uplatnění srážkové daně
Schválením nového zákona 80/2019 Sb. se mění některé zákony v oblasti daní. Pro mzdovou oblast představuje důležitou změnu v § 6 odst. 4 písm. b), kde se pevná částka 2 500 Kč nahrazuje slovy „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění... Více »
Účetní software technický deník

Technický deník

11-09-2019
2019.1 / databáze: 24
Do formuláře Evidenční list důchodového pojištění přidána možnost tisků bez barevného pozadí a také posouvání prvků v ose X a Y. Obě nové funkcionality slouží pro tisk formuláře do vytištěného papírového vzoru ELDP. ... Více »
11-09-2019
2019.1 / databáze: 24
Do číselníku Předpisů srážek vráceno políčko "Ve prospěch", které slouží pro evidenci údajů v exekucích. Dále je hodnota z tohoto údaje zobrazena na tiskové sestavě Zápočtové listy. V číselníku také opravena chyba ztrácení údajů příspěvku zaměstnavat ... Více »
10-09-2019
2019.1 / klient: 24
Při zaúčtování dat z formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty se nově nabízí možnost uzamknout si datum a datum DPH. Pokud si uživatel změní údaje o uzamčení zde, nemusí již vstupovat do číselníku parametrů firmy. Zaúčtování ve formulářích je z to ... Více »