Účetní software aktuality

Aktuality

18-03-2019
Upgrade Harmonik 2019 ke stažení
K dispozici ke stažení je nová verze účetního programu Harmonik 2019. Na stránce Ke stažení / Upgrade a aktualizace najdete 2 instalační balíčky. První instalační balíček harmonik_10_i_64.exe je určený pouze pro 64-bitové operační systémy Windows.... Více »
31-01-2019
Upgrade VABANK DOS 2019 ke stažení
Nová verze VABANK DOS 2019 je k dispozici ke stažení. Upgrade pro jednotlivé verze programu najdete na stránkách Ke stažení / Další programy ke stažení, kde je sekce Účetní programy pro DOS. Na uvedeném odkazu je možné najít také PDF soubor s... Více »
16-01-2019
Úprava výkazu Příloha účetní uzávěrky pro příspěvkové organizace
Informujeme uživatele, kteří zpracovávají účetnictví pro příspěvkové organizace, že v souladu se zákonem č. 25/2017 Sb. o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí a vyhlášky č. 272/2017 Sb., k provedení některých... Více »
Účetní software aktuality

Účetní blog

31-05-2019
Srážky ze mzdy, exekuce - změna od 1.6.2019
Od 1. 6. 2019 dochází ke změně ve výpočtu částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení. Podle § 278 OSŘ nesmí být povinnému sražena z čisté mzdy tzv. „základní částka“, kterou stanoví vláda nařízením. Podle NV 595/2006 Sb. se při... Více »
09-04-2019
Zvýšení příjmu pro uplatnění srážkové daně
Schválením nového zákona 80/2019 Sb. se mění některé zákony v oblasti daní. Pro mzdovou oblast představuje důležitou změnu v § 6 odst. 4 písm. b), kde se pevná částka 2 500 Kč nahrazuje slovy „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění... Více »
25-01-2019
Zaměstnání cizinců v ČR - změny 2019
Daňový balíček pro rok 2019 přináší změny, které se promítnou také do oblasti zaměstnání cizinců v ČR. O zaměstnávání cizinců v České republice jsme se již jednou v účetním blogu zmiňovali - konkrétně v článku Zaměstnání cizinců v ČR. Můžeme si... Více »
Účetní software technický deník

Technický deník

24-06-2019
2019.1 / klient: 16
Pro větší přehlednost bylo k daňové tabulce v hlavičce dokladu v modulu Fakturace, stejně jako v jiných modulech, doplněno tlačítko ovládající funkci "Třetí" sazba DPH". ... Více »
24-06-2019
2019.1 / klient: 16
Pro možnost editace v modulu Dokladů k zaúčtování v Evidenci a Pomocného deníku dokladů přenesených zaúčtováním z modulu Fakturace doplněna funkce "Doklad uzamčen". Po jejím použití lze doklad v těchto modulech odemknout a editovat - např. doplnit st ... Více »
21-06-2019
2019.1 / klient: 16
Do nastavení nové komponenty tisku PDF ve formulářích doplněna možnost zadání komprese výsledného PDF, standardní hodnota je 100%, tedy bez komprese, nejni639 doporu4en8 hodnota je 60% povolené ztráty kvality tisku. ... Více »