a) Vzdálenou podporu přes TeamViewer spustíte zde.
b) Instalaci vzdálené podpory přes UltraViewer spustíte zde.
Účetní software aktuality

Aktuality

17-06-2020
Antivirus režim C
Firmy do 50 zaměstnanců nebudou muset platit sociální pojištění. Sněmovna dne 16.6.2020 schválila rozšíření programu Antivirus. Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění... Více »
07-04-2020
Antivirus MPSV
Pro usnadnění práce s vyplněním mzdových podkladů pro program Antivirus MPSV, jsme pro naše uživatele připravili tiskové sestavy s výstupem dat do Excelu. Mzdová data tak není nutné přepisovat nebo ručně dopočítávat částky zdravotního a sociálního... Více »
19-03-2020
Online účetnictví v cloudu
Představujeme vám novou služby online účetnictví v cloudu. Služba je dostupná 24h a umožňuje připojit se do vašeho účetnictví odkudkoliv. Data jsou bezpečně uložena na zabezpečeném serveru. K tomuto virtuálnímu počítači/serveru se uživatelé hlásí... Více »
Účetní software aktuality

Účetní blog

19-03-2020
Plošné daňové úlevy
Ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 na stránkách MfČR bylo zveřejněno rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a dále pokyn GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané... Více »
22-01-2020
Mzdové formuláře 2020
S blížícím se koncem roku v našem oboru vždy nastává doba změn. V samostaném článku sledujeme Plánované změny ve mzdách pro rok 2020, zde se zaměřujeme na změny ve formulářích nebo zcela nové formuláře. Novinky ve mzdových formulářích pro rok 2020... Více »
10-01-2020
Změny ve mzdách od 1.1.2020
Jako každý rok pozorně sledujeme změny a novinky, které se chystají v oblasti mezd. V článku budeme postupně přinášet všechny aktuality, které změní podmínky pro výplaty v roce 2020. Souběžně také doplňujeme článek o změnách a nových mzdových... Více »
Účetní software technický deník

Technický deník

08-07-2020
2020.1 / klient: 8
Modul Opakovaných plateb rozšířen o úlohu Údržba SQL serveru". Ta zkompaktňuje objekty SQL serveru a odstraňuje již nepotřebné objekty za účelem úspory místa na disku a je defaltně nastavena na interval údržby v cyklu dvou hodin. Menu Utility modulu ... Více »
30-06-2020
2020.1 / databáze: 12
Do modulu mezd přidány 2 nové sestavy - Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného a Potvrzení zaměstnavatele o placení zdravotního pojistného za zaměstnance. Obě sestavy jsou v menu F9 - tisky / Oznámení a potvrzení. ... Více »
26-06-2020
2020.1 / klient: 7
Do modulu mezd zapracována podpora režimu ANTIVIRUS C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění. Týkat se bude firem do 50 zaměstnanců. Kompletní přehled nároků (uveřejněné na stránkách ČSSZ) najdete v programu v menu Klient / Ob ... Více »