Účetní software aktuality

Aktuality

03-10-2018
Čtvrtletní výkazy pro školství k 30.9.2018
Sběr dat výkazu P1-04 za 1. až 3. čtvrtletí 2018 byl MŠMT zahájen 30.9.2018 - termín elektronického odevzdání výkazu je nejpozději do 15. října 2018. Jedná se konkrétně o formuláře Čtvrtletní výkaz P1-04 za 1. až 3. čtvrtletí 2018 a výkaz P1c-01 k... Více »
03-08-2018
Výměna SSL certifikátu v produkčním prostředí EET
Reagujeme na upozornění, které bylo uveřejněno na oficiálních stránkách pro evidenci elektronických tržeb EET, ohledně výměny SSL certifikátu na produkčním prostředí EET. Chceme proto touto aktualitou ubezpečit uživatele programu Harmonik, že se... Více »
04-06-2018
Aktualizace Windows 10 bulid 1803
Společnost Microsoft v minulých dnech uvolnila svojí poslední aktualizaci (build 1803), která skončila na mnoha PC nefunkčním systémem. Aktualizace se v některých případech může dotknout také uživatelů našeho ekonomického programu Harmonik. Po... Více »
Účetní software aktuality

Účetní blog

31-07-2018
Zaměstnávání cizinců v ČR
Při zaměstnávání cizinců v České republice rozlišujeme tři skupiny. První jsou cizinci s povolením trvalého pobytu v ČR. Tito cizinci mají při zaměstnání rovné postavení jako občané ČR, tedy nemusí mít povolení k zaměstnání.
Druhou kategorií jsou... Více »
19-06-2018
Aktuální daňové a účetní novinky červen 2018
Tato informace stručně upozorňuje na některé aktuální novinky v oblasti účetnictví na výklad MF k účtování a vykazování digitálních měn a na schválení interpretace  k přepočtu cizích měn u časového rozlišování. Dále v oblasti výkladů finanční správy... Více »
22-05-2018
Dlouhodobé ošetřovné nově od 1. 6. 2018
Od 1. června 2018 se z nemocenského pojištění nově poskytuje dlouhodobé ošetřovné. Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, pečující o osobu, která potřebuje poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí a nevykonává v zaměstnání, z něhož... Více »
Účetní software technický deník

Technický deník

11-10-2018
2018.2
Přepracován modul Replikací. Nově definovány všechny záložky pro ovládání a sledování replikací a změněno jejich umístění a názvy. Pro sledování replikací zprovozněn uzel pracující na bázi MySQL serveru. Do modulu zapracována podpora pro sledování ud ... Více »
03-10-2018
2018.2
Do EXE doplněny dva přepínače. Technologické zabezpečení ucelených dokladových řad zabezpečuje technologicky konzistentní číslování dokladových řad i v případě havárií (reset počítače, výpadek napájení, chyba počítačové sítě atp.. ... Více »
24-09-2018
2018.2
Provedena aktualizace databázových komponent klienta na verzi 7.3.10 (VT 10.4.11). ... Více »