Účetní software aktuality

Aktuality

18-03-2019
Upgrade Harmonik 2019 ke stažení
K dispozici ke stažení je nová verze účetního programu Harmonik 2019. Na stránce Ke stažení / Upgrade a aktualizace najdete 2 instalační balíčky. První instalační balíček harmonik_10_i_64.exe je určený pouze pro 64-bitové operační systémy Windows.... Více »
31-01-2019
Upgrade VABANK DOS 2019 ke stažení
Nová verze VABANK DOS 2019 je k dispozici ke stažení. Upgrade pro jednotlivé verze programu najdete na stránkách Ke stažení / Další programy ke stažení, kde je sekce Účetní programy pro DOS. Na uvedeném odkazu je možné najít také PDF soubor s... Více »
16-01-2019
Úprava výkazu Příloha účetní uzávěrky pro příspěvkové organizace
Informujeme uživatele, kteří zpracovávají účetnictví pro příspěvkové organizace, že v souladu se zákonem č. 25/2017 Sb. o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí a vyhlášky č. 272/2017 Sb., k provedení některých... Více »
Účetní software aktuality

Účetní blog

09-04-2019
Zvýšení příjmu pro uplatnění srážkové daně
Schválením nového zákona 80/2019 Sb. se mění některé zákony v oblasti daní. Pro mzdovou oblast představuje důležitou změnu v § 6 odst. 4 písm. b), kde se pevná částka 2 500 Kč nahrazuje slovy „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění... Více »
25-01-2019
Zaměstnání cizinců v ČR - změny 2019
Daňový balíček pro rok 2019 přináší změny, které se promítnou také do oblasti zaměstnání cizinců v ČR. O zaměstnávání cizinců v České republice jsme se již jednou v účetním blogu zmiňovali - konkrétně v článku Zaměstnání cizinců v ČR. Můžeme si... Více »
07-01-2019
Změny ve mzdách od 1.1.2019
Jako každý rok pozorně sledujeme změny a novinky, které se chystají v oblasti mezd. V článku budeme postupně přinášet všechny aktuality, které změní podmínky pro výplaty v roce 2019. Souběžně také doplňujeme článek o změnách a nových mzdových... Více »
Účetní software technický deník

Technický deník

15-05-2019
2019.1 / klient: 13
Doplněny 2 sestavy "Závazky" a "Pohledávky" typu Excel do modulů Účetnictví - Závazky a pohledávky a Evidence - Závazky a pohledávky. Oproti klasickým sestavám obsahují další údaje, jako například číslo bankovního účtu protější strany a jsou roztřídě ... Více »
14-05-2019
2019.1 / klient: 13
Na hlavní plochu programu zapracována nová "LED" kontrolka zobrazující stav kontrol a indexací z hlediska celého SQL serveru. Pokud ještě nebyla žádná započata (nový stav), svítí kontrolka žlutě, pokud se již některé kontroly a údržby v minulosti spu ... Více »
13-05-2019
2019.1 / klient: 13
Panely, na kterých jsou v modulech umístěna velká tlačítka RIBBON, mají v pravém horním rohu skryté tlačítko pro skrytí panelu do úzkého pruhu (panel není běžně využíván). Na úzkém pruhu je v dolní části šipka, pomocí které lze panel opět zobrazit vč ... Více »