Účetní software aktuality

Aktuality

02-08-2017
Změna certifikátu DIS.CSSZ.2018
Pro odesílání dat formulářů na úřad České správy sociální zabezpečení (ČSSZ) je nutné mít nainstalovaný platný certifikát, který úřad vydává. Certifikát je vždy platný na 1 kalendářní rok a obvykle je vydáván v průběhu aktuální roku na ten... Více »
17-07-2017
Více než 10 000 účtenek přes EET online
Nabídli jsme všem možnost, jak odesílat povinné EET doklady přes internetovou aplikaci, která je k dispozoci pro všechny zcela zdarma. Od doby spuštění této služby bylo odesláno již přes 10 000 účtenek. Těší nás, že je služba denně používána a že... Více »
Účetní software aktuality

Účetní blog

17-07-2017
Platové tabulky ve veřejném sektoru - od 1.7.2017
Platy ve veřejném sektoru jsou určovány tabulkově. V platové tabulce lze na základě platové třídy a platové stupně zjistit na jaký základní plat má státní zaměstnanec nárok. Tím, jak vláda rozhoduje o přidání státním zaměstnancům, mění se i platové... Více »
22-06-2017
Daňový balíček konečně platí - od 1.7.2017
Dne 16.6.2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 170/2017 Sb. zákon ze dne 4. dubna 2017, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček). Zákon byl sice schválen s účinností od 1. dubna 2017, ale v případech, kdy je zákon... Více »
Účetní software technický deník

Technický deník

22-06-2017
2017.1 / klient: 22
Doplněna možnost vyhledávání v položkách dokladu Přesun mezi sklady pomocí funkcí "Hledání z pozice kurzoru (Alt+F3)" nebo "Ruční výběr dokladu (F8)". ... Více »
22-06-2017
2017.1 / klient: 22
Modul Přesun mezi sklady doplněn o funkci generování dokladu dodacího listu. V modulu Vytvořena nová sekce menu "Přenosy" a do ní umístěna funkce "Generování dodacího listu (Ctrl+L)". Generování reaguje jak na výběr dokladů, tak i na výběr jednotlivý ... Více »