Prodejna

Prodejna je určena pro rychlý přímý prodej ze skladu. Plně podporuje funkce připojených periferních zařízení jako jsou pokladní zásuvky, snímače čárových kódů, elektronické váhy, externí displaye na kterých může zákazník sledovat průběh prodeje nebo tiskárny účtenek.

Prodejna je propojena se skladovými kartami a stavem skladu, proto při vstupu do ní program nabízí seznam skladových karet i s jejich aktuálním stavem. Prodeje uskutečňované v pokladně se interaktivně promítají do stavu skladu. Je zajištěna i návaznost na výdejky ze skladu a zaúčtování tržeb z prodejny. Prodejna umožňuje tisk účtenek do několika typů formulářů a velice podrobné vyhodnocení prodeje - podle času, kódu zboží apod. 

  • Prodejna může spolupracovat s perifermími zařízeními: pokladní zásuvky, snímače čarových kódů, váhy, displaye, tiskárny účtenek, apod.
  • Vazba na karty skladu nebo číselník prací, adresář firem nebo dealerské slevy
  • Plaba hotovostně nebo bezhotovostně přes platební terminál
  • Automatické účtování paragonů po uzavření Prodejny do Deníku
  • Automatické přenosy tržeb do modulu EET
  • Tiskové sestavy a pragony při platbě v hotovosti s FIK a BKP kódem (EET)
  • Možnost skupinování paragonů pod jeden doklad, např. za období
  • Funkce Strono paragonu v Archivu paragonů
  • Velké množství tiskových sestav pro vyhodnocení prodeje

Hlavní okno modulu Prodejna je atypické oproti ostatním modulům ekonomického systému Harmonik. Skládá se ze sloupce seznamu skladových karet oddělené od položek paragonu dělící lištou. Rozměr této lišty lze libovolně upravit dle potřeb každého uživatele a toto nastavení je uloženo a použito při každém příštím spuštění modulu Prodejna. Seznam karet má ve spodní části pole s celkovou částkou a číselm paragonu.

Výběr zboží pro prodej lze provést na záložce Kódu zboží nebo se seznamu, kde lze vyhledávat. Převzít položku zboží lze, kromě standardní postupu klávesou Enter nebo dvojklikem myši, také čtečkou čárových kódů. Prodejní cenu lze před prodejem ještě editovat (prodávající uživatel ale musí mít nastavené odpovídající oprávnění). Změnu prodejní ceny zboží/služby se provádí před převzetím zboží nebo služby do položek paragonu. Potřebujete-li do položek přidat i prodej služeb (balné, dopravu apod.) je možné službu vybrat ze záložky Kódu služby.

Pokud potřebujete zadat jméno firmy na paragon, je možné odběratele převzít z Adresáře firem. Je-li navíc odběratele zařazen do dealerských skupin, budou se mu příslušné slevy ze skladových karet promítat do ceny zboží. Program navíc kontroluje, zda zadaný odběratel není dlužníkem a v kladném případě na tuto skutečnost upozorní.

Modul Prodejna s výběrem zboží Tisková sestava tržeb z vybraného dne Seznam položek v Archivu paragonů
Modul Prodejna s výběrem zboží Tisková sestava tržeb z vybraného dne Seznam položek v Archivu paragonů
     

Modul také nabízí pomocné funkcionality, které mohou usnadnit práci. Například hromadné přepočty nákupních cen z příjemek resp. karet skladů, pokud tyto ceny nebyly v době zadání výdejky ještě známy. K výdejce lze také zobrazit seznam 

Platba je možná hotovostně, nebo bezhotovostně kartou - pomocí platebního terminálu. Při platbě v hotovosti program nabídne tabulku s celkovou částkou k úhradě. Po zapsání částky, kterou zákazník zaplatil a jejím potvrzení program spočítá kolik potřeba vrátit (vlevo dole na obrazovce se cena Celkem změní na Vrátit) a nabídne se paragon k tisku. Automaticky na pozadí se tržba přenáší do modulu EET, který data zpracuje a posílá na portál Finanční správy. Zpátky se obdrží kódy FIK a BKP, které se vytisknou na paragon. Pokud není ve chvíli tisku dokladu přístupný internet, pak se na pargon tisknet kód PKP. Po vygenerování paragonu se doklad přenese do Seznamu vystavených paragonů. 

Po opuštění modulu Prodejna se automaticky vygeneruje výdejka na prodané zboží a vystavené paragony se přesunou do Archivu paragonů. Paragony (účtenky) i výdejky budou připraveny v modulu Účtování dokladů na přenos do Deníku. V parametrech programu je také možné nastavit volbu Vytváření skupiny pro účtování paragonů, která seskupinuje paragony za určité období a pošle jedním dokladem do Deníku.

Modul Prodejna také obsahuje Archiv paragonů, ve kterém je seznam všech vystavených paragonů, které se sem uložily po opuštění modulu Prodejna. Doklady v něm nelze editovat, opravovat ani rušit, ale je možné tisknout tiskové sestavy a provádět statistiky prodejů. Pro rušení paragonů, na které již byla vystavena výdejka se použije funkce Storno paragonu.