Tiskové sestavy a výstupy do Excelu

Kvalitní tiskové výstupy musí být nedílnou součástí každého softwaru. Podle reakcí našich uživatelů můžeme bez obav uvést, že tiskové sestavy, které obsahuje ekonomický a informační software Harmonik, patří díky svému zpracování a relevantnosti informací k tomu nejlepšímu, co náš software nabízí. Tiskových sestav, napříč všemi moduly, je v programu více než 2000.

V celém programu se nabídky k tisku vyvolají klávesou F9. Sestavy je možné tisknout přímo na tiskárnu, vytvořit z nich PDF soubor nebo rovnou z programu odeslat e-mail s přílohou tiskové sestavy

V případě, že žádná ze standardně nabízených tiskových sestav nepokryje požadavky zákazníka, je možné připravit jakoukoliv tiskovou sestavu. K tomu slouží modul Editor tiskových sestav a grafů. Základní obsluhu modulu zvládnou po zaškolení uživatelé ovládat svépomocí. Dokáží tak kupříkladu zkopírovat originální tiskovou sestavu, např. fakturu, a v grafickém editory uspořádat pole, přidat další texty nebo proměnné, přidat pozadí tiskové sestavy, QR kódy nebo další obrázky.

Tiskové sestavy je možné, kromě češtiny, tisknout také v jiných jazycích. Ekonomický systém Harmonik má zabudovaný modul Cizojazyčné podpory, ve kterém je možné provést překlady všech textů, které se na tiskových sestavách vyskytují. Standardně jsou v programu již přeloženy texty do angličtiny a němčiny. I ty lze však ještě dodatečně upravit na překlad, který vám vyhovuje.  

Vytvoření složitějších tiskových sestav, u kterých je potřeba změna datových zdrojů a vytvoření potřebných SQL dotazů, si již uživatelé objednávají u naší společnosti a sestavy jsou jim vytvářeny "na míru", přesně podle jejich zadání a přání.

  • více než 2000 kvalitně zpracovaných tiskových sestav
  • možnost uživatelských úprav tiskových sestav - přidání loga firny, změna fontů, uspořádání polí a proměnných apod.
  • pomocí modulu Cizojazyčné podporu lze tisknout sestavy také v jakémkoliv cizím jazyce
  • dva typy výstupů do Excelu - standardní a specializované

Výstupy do Excelu oceńují uživatelé pro svoji univerzálnost - po uložení souboru lze data dále upravovat zabudovanými funkcemi, které program Excel nabízí. Ekonomický program Harmonik nabízí dva typy výstupů do Excelu.

První jsou standardní a obsahují je vybrané tiskové sestavy, které lze přímo převést do Excelu bez dodatečných úprav. Týká se to především různých řádkových výpisů a seznamů (seznam obchodních partnerů, seznam výdejek apod.). Ze všech tiskových sestav, které program Harmonik obsahuje, lze více než 1/2 přenést přímo do Excelu.

Druhou variantou výstupů jsou speciálně připravené excelovské sestavy, které využívají některé z funkcionalit tabulkového editoru. Jedná se např. o faktury, seznamy největších dlužníků včetně grafů nebo podrobné výrobní diagramy a přehledy spotřebovaného materiálu a časů výroby, apod. Těchto speciálních výstupů je v programu kolem stovky a dle potřeb uživatelů se stále rozšiřují.