Kalendář

Modul Kalendář velice úzce spolupracuje s modulem Mezd a poskytuje mu rozšiřující údaje o rozložení pracovní doby. Základní kalendář, který reprezentuje rovnoměrně rozvrženou osmihodinovou pracovní dobu po dobu 5 dnů v týdnu, není pojmenován (v seznamu kalendářů, ve sloupci Název nemá žádné označení). Tento základní kalendář také není nijak upravovat. 

Pro každý měsíc resp. rok je možné definovat neomezený počet dalších (specifických) kalendářů. Každý z nich má svůj pracovní název a lze jej editovat. A co vše lze nastavit?

Upravit se dá začátek pracovní doby, dobu denního a týdenního úvazku, začátek doby pro noční směnu a její délku. K jednotlivým dnům lze přiřadit jejich význam (např. směna v pondělí, směna ve svátek, směna o víkendu, pohotovost, volno apod.) a také ještě upřesnit začátek nástupu na směnu a její délku. Všechny tyto informace slouží jako podklad pro stanovení fondu pracovní doby (pracovních dnů, svátků).

  • předem definovaný základní kalednář  s rovnoměrně rozvrženou osmihodinovou pracovní dobu
  • možnost uživatelsky definovat neomezený počet dalších (specifických) kalendářů
  • nastavení typů dne, začátky směny a její délky, pohotovost; vazby na mzdy
  • automatické generování kalendářů v nerovnoměrně rozložené pracovní době podle určených pravidel
  • definice přestávek 

Pokud firma funguje v režimu nerovnoměrně rozložené pracovní doby, v režimu směn apod., nabízí modul Kalendáře nástroje, jak automaticky generovat kalendář do dalšího měsíce. Lze nastavit typ cyklu (7dní, 14 dní, volitelný) a měsíc, který se bere jako referenční a z kterého se bude provádět generování pracovní doby.

Záložka základní údaje v Personalistice  
přehled měsíčíních kalendářů definice specifického kalendáře  
     

Ke každému kalendáři je také možnost zadat přestávky v práci od/do, které nebudou součástí pracovní doby, ale se kterými je potřeba počítat např. pro účely správného ohodnocení příplatku za noční provoz nebo náhrady mzdy za nemoc.