Majetek, Drobný majetek

Pro evidenci hmotného i nehmotného investičního majetku je určen modul Majetek. Účetní a ekonomický systém Harmonik v této části nabízí možnost vést kompletní evidenci o hmotném i nehmotném investičním majetku (odepisovaném i neodepisovaném) a všechny účetní operace s tím spojené přenášet do účetnictví. Program umožňuje provádět daňové odpisy - rovnoměrné, zrychlené, ruční odpisy - měsíční nebo roční a účetní odpisy dle odpisového plánu. Počítá i s možností přerušení odepisování majetku.

Údaje z položek karty (převzetí do užívání, odpisy atd.) se automaticky přenášejí do modulu Účtování dokladů - Majetek odkud, je účetní zaúčtuje do Deníku. Po vyplnění údajů do karty majetku můžete nechat provést automaticky odpisy. Programem spočítané částky je možné zkontrolovat nebo upravit. Provedené odpisy se automaticky zapíší do položek karty.

  •  

Součástí modulu Majetek jsou také odpovídající číselníky, např. SKP (standardní klasifikace produkce) podle kterého budete majetek zařazovat do odpisových skupin. Dále nastavení číselníku Odpisových skupin, jenž vždy aktualizujeme tak, aby odpovídaly právě platným daňovým předpisům. V tabulce jsou údaje o odpisových skupinách, době odepisování, ročních sazbách pro rovnoměrné odpisování a koeficient pro zrychlené odpisování.

Drobný majetek

Obdobné možnosti účtování nabízí také modul Drobný majetek, ve kterém lze evidovat dva typy drobného majetku - Neinvestiční majetek (jako zásobu) a Investiční majetek. Při zadávání investičního majetku obsahuje jeho karta navíc záložku odpisů. Položky pro oba druhy drobného majetku jsou stejné. V položkách karty majetku lze zadávat různé operace - pořízení, převzetí do užívání, účetní odpis, oprava, vyřazení.

Detail karty v modulu Majetku Tisková sestava Odpisy majetku Detail karty v modulu Drobného majetku
Detail karty v modulu Majetku Tisková sestava Odpisy majetku Detail karty v modulu Drobného majetku
     

Údaje z položek karty (pořízení, převzetí do užívání a odpisy) se automaticky přenášejí do modulu Účtování dokladů - Drobný majetek, odkud je účetní zaúčtuje do Deníku.