Mzdové formuláře 2021

S blížícím se koncem roku v našem oboru vždy nastává doba změn. V samostaném článku sledujeme Změny ve mzdách pro rok 2021, zde se zaměřujeme na změny ve formulářích nebo zcela nové formuláře. Novinky ve mzdových formulářích pro rok 2021 pravidelně sledujeme a článek průběžně doplňujeme o nové informace.

Poslední aktualizace 15.01.2021

Daňové formuláře

Potvrzení o zdanitelných příjmech - tiskopis 5460 – vzor č. 29

Zrušeno cca 5 řádků, některé sloučeny. Změny jsou v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy, resp. navýšení částky základu daně o pojistné zaměstnavatele.

Potvrzení o sražené dani vybírané srážkou - tiskopis 5460/A – vzor č. 8

Zrušený řádek č.3 související s nasvýšením pojistného za zaměstnavatele.

Výpočet daně a daňového zvýhodnění - tiskopis 5460/1 – vzor č. 25

Nový vzor formuláře č.25 nahrazuje vzor č.24. Obsahově dochází pouze k drobným změnám v textech a změně roku, pro který je formulář určený.

Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti - tiskopis 5459 - vzor č. 23

Několik posledních let (od roku 2015) zůstával stejný vzor č.22, který nyní nahrazuje nový vzor formuláře č.23. Je změněná barva pozadí z růžové na šedou. Obsahově dochází pouze k drobným změnám v textech nebo upřesňujících informací pro vyplnění formuláře.

Příloha č.1 - Počet zaměstnanců - tiskopis 5490 - vzor č. 20 

Příloha je součástí formuláře Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti - tiskopis 5490 – vzor č. 23. Obsahuje změnu odbodí k 1.12.2020

Vyúčtování daně vybírané srážkou - tiskopis 5466 - vzor č. 18

Několik posledních let (od roku 2015) zůstával stejný vzor č.17, který nyní nahrazuje nový vzor formuláře č.18. Obsahově dochází pouze k drobným změnám v textech nebo upřesňujících informací pro vyplnění formuláře.

Příloha č.1 - Příloha k vúčtování daně - tiskopis 5466A - vzor č. 14

Příloha je součástí formuláře Vyúčtování daněvybírané srážkou - tiskopis 5466 – vzor č. 18. Obsahově dochází pouze k drobným změnám v textech.

Úřad práce

Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením (18 01 01 820)

Obsahově dochází pouze k drobným změnám v textech (částkách) nebo upřesňujících informací pro vyplnění formuláře.