Účetní blog

Dne 7.12.2017 vyšla ve sbírce vyhláška č. 441/2017 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli a účtují v soustavě podvojného... Více »

S blížícím se koncem roku v našem oboru vždy nastává doba změn. V samostaném článku sledujeme Plánované změny ve mzdách pro rok 2018, zde se zaměřujeme na změny ve formulářích nebo zcela... Více »

V oblasti nemocenského pojištění došlo resp. dochází v roce 2018 k několika důležitým změnám, na které upozorňujeme v tomto souhrnném článku. Rozšiřujeme tém informace, které jsme již přinesli dříve a to v článku Změny ve mzdách od 1.1.2018,... Více »

Chystané změny a novinky ve mzdách v roce 2018 vycházející především ze tří novel zákonů. Jedná se o novelu zákona o daních z příjmů, která je součástí daňového balíčku 2017/2018. Balíček byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 16.6.2017 pod č. 170/2017 Sb... Více »

Od listopadu 2017 stouply tarify skoro všem pracovníkům ve veřejném sektoru, v rozsahu 10-15%. Úpravám platových tabulek ve veřejném sektoru s účinností od 1.11.... Více »