Mzdové formuláře 2022

S blížícím se koncem roku v našem oboru vždy nastává doba změn. V tomto článku sledujeme změny ve formulářích nebo zcela nové formuláře. Novinky ve mzdových formulářích pro rok 2022 pravidelně sledujeme a článek průběžně doplňujeme o nové informace.

Poslední aktualizace 15.12.2021

Daňové formuláře

nové vzory

Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - tiskopis 5457/B – vzor č. 2

Rozšířen na straně 2 o dvě nové zatrhávací pole, pro úroky z úvěrů použitých na financování byotvých potřeb před/po 1.lednu 2021.

Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti - tiskopis 5459 - vzor č. 24

Obsahově dochází pouze k drobným změnám v textech a změně roku, pro který je formulář určený.

Příloha č.1 - Počet zaměstnanců - tiskopis 5490/1 - vzor č. 21

Příloha je součástí formuláře Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti - tiskopis 5459 – vzor č. 24. Obsahuje změnu období k 1.12.2021

Příloha č.2 - Přehled souhrnných údajů - tiskopis 5530 - vzor č. 15

Příloha je součástí formuláře Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti - tiskopis 5459 – vzor č. 24. Obsahuje drobné změny textu na straně 1 a 4.

Příloha č.3 - Přehled souhrnných údajů - tiskopis 5530 - vzor č. 17

Příloha je součástí formuláře Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti - tiskopis 5459 – vzor č. 24. Obsahuje drobné změny textu.

Příloha č.4 - Příloha k vuúčtování - tiskopis 5531 - vzor č. 12

Příloha je součástí formuláře Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti - tiskopis 5459 – vzor č. 24. Obsahuje drobné změny textu.

Potvrzení o zdanitelných příjmech - tiskopis 5460 – vzor č. 30

Obsahově dochází pouze k drobným změnám v textech a změně roku, pro který je formulář určený.

Potvrzení o sražené dani vybírané srážkou - tiskopis 5460/A – vzor č. 9

Obsahově dochází pouze k drobným změnám v textech a změně roku, pro který je formulář určený.

Výpočet daně a daňového zvýhodnění - tiskopis 5460/1 – vzor č. 26

Řádky č.2 a č.3 jsou nově na formuláři neobsazeny. Dále dochází ke změnám v některých textech a změně roku, pro který je formulář určený.

stejné vzory

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - tiskopis 5457 – vzor č. 26

Vyúčtování daně vybírané srážkou - tiskopis 5466 - vzor č. 18

Příloha č.1 - Příloha k vyúčtování daně - tiskopis 5466A - vzor č. 14

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění - tiskopis 5556 - vzor č. 2

 

 

Úřad práce

Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením (18 01 01 820)

Obsahově dochází pouze k drobným změnám v textech (částkách) nebo upřesňujících informací pro vyplnění formuláře.