Miminální mzda 2022 a covidová opatření

Vláda, ještě před podáním své demise, rozhodla o zvýšení minimální mzdy a zvýšení již bylo i vyhlášeno ve Sbírce zákonů. Minimální mzda je upravena nařízením vlády č. 567/2006 Sb. v aktuálním znění, od 1.1.2022 ve znění nařízení č. 405/2021 Sb. Od 1.1.2022 se minimální mzda zvyšuje z letošních 15.200 Kč o 1.000 Kč na 16.200 Kč a odpovídajícím způsobem se zvyšují i částky zaručené mzdy. 

Vláda doručila do Poslanecké sněmovny návrhy dvou zákonů. Podle jednoho návrhu by se obnovila tzv. izolačka. Zaměstnancům v karanténě s výdělkem do cca 35 tis. hrubého by tak opět za dobu karantény či izolace v podstatě zůstal zachován čistý příjem a zaměstnanci s vyšším výdělkem by náležela izolačka v maximální výši 370 Kč denně; izolačku by opět vyplácel zaměstnavatel a odečetl by si ji od platby pojistného na sociální zabezpečení. Podle druhého návrhu by se opět obnovilo tzv. krizové ošetřovné ve výši 80 % denního vyměřovacího základu po celou dobu uzavření školy.

Znovuzavedení izolačky i krizového ošetřovného je podmíněno přijetím příslušných novel oběma komorami Parlamentu a pro rychlé přijetí i podpisem prezidenta. V tuto chvíli není vůbec zaručeno, že novely budou přijaty a pokud přijaty budou, tak že to bude v podobě navržené vládou. Je tedy třeba vyčkat dalšího vývoje – pokud by novely během tohoto týdne urychleně projednala jak Poslanecká sněmovna, tak i Senát, mohly by nabýt účinnosti nejdříve na přelomu listopadu a prosince. Krizové ošetřovné by mohlo platit zpětně za listopad, izolačka by se zpětně uplatnila v tom případě, kdy by karanténa trvala k datu účinnosti příslušné novely.