Kontrolní hlášení v programu Harmonik

Připravili jsme pro všechny uživatele článek, ve kterém jsou přehledně uvedeny informace a postupy při zadáváná údajů kontrolního hlášení do programu Harmonik. Článek obsahuje názorné obrázky obrazovek různých modulů programu a příklady jak údaje zadat. Pokud si chcete stáhnout informace ve formě PDF, můžete použít odkaz níže.

 kontrolni_hlaseni_harmonik.pdf - Návod na zadání kontrolního hlášení DPH 2016, aktualizováno: 23.12.2015, velikost: 1,5 MB

Údaje pro kontrolní hlášení jsou součástí tabulky DPH.

První údaj je Oddíl kontrolního hlášení – tj. oddíl, do kterého vstoupí doklad v kontrolním hlášení - lze vstoupit do číselníku, kde je popsána náplň oddílu. Druhý údaj je Datum UZP tj. datum, které se uvádí do kontrolního hlášení. Třetí údaj je Evidenční číslo daňového dokladu, které se uvádí do kontrolního hlášení.

Tyto údaje jsou viditelné pouze v případě, že v údaji Typ DPH je vyplněn některý z níže uvedených typů. Pro přehlednost je v seznamu typů DPH uvedeno i odpovídající číslo řádku Přiznání k DPH a Oddíl kontrolního hlášení.

Typ DPH Číslo řádku
(v přiznání DPH)
Oddíl KH
Uskutečněná v tuzemsku 1,2 A4 nebo A5
Uskutečněná v tuzemsku - bez K 1,2 A4 nebo A5
Uskutečněná + osvobozená 1,2 A4 nebo A5
Uskutečněná + osvobozená - bez K  1,2 A4 nebo A5
Uskutečněná - bez K + osvobozená 1,2 A4 nebo A5
Uskutečněná - bez K + osvobozená - bez K 1,2 A4 nebo A5
Režim přenesení DP (dodavatel) 25 A1
Režim přenesení DP (dodavatel) - bez K 25 A1
IR Uskutečněná v tuzemsku 1,2 A4
IR Uskutečněná v tuzemsku - bez K 1,2 A4
Přijatá tuzemsko - plný nárok 40,41 B2 nebo B3
Přijatá tuzemsko - krácený nárok 40,41 B2 nebo B3
Pořízení zboží z EU - plný nárok 3 3,4 A2
Pořízení zboží z EU - bez nároku 1 3,4 A2
Pořízení zboží z EU - krácený nárok 3 3,4 A2
Služba regosoba - plný nárok 3 5,6 A2
Služba regosoba - krácený nárok 3 5,6 A2
Služba regosoba - bez nároku 1 5,6 A2
Doprprostř - neregosoba - plný nárok 3 9 A2
Doprprostř - neregosoba - krácený nárok 3 9 A2
Doprprostř - neregosoba - bez nároku 1 9 A2
Ostatní plnění - bez nároku 1 12,13 A2
Ostatní plnění - plný nárok 3 12,13 A2
Ostatní plnění - krácený nárok 3 12,13 A2
Režim přenesení DP - plný nárok 10,11 B1
Režim přenesení DP - krácený nárok 10,11 B1
Režim přenesení DP - bez nároku 10,11 B1
IR Přijatá tuzemsko - plný nárok 40,41 B2
IR Přijatá tuzemsko - krácený nárok 40,41 B2

 

Pokud je v položkách DPH uvedeno více typů, jsou údaje pro kontrolní hlášení viditelné vždy.

Při pořizování nových dokladů do deníku program automaticky předvyplňuje údaje kontrolního hlášení. Uživatel může tyto údaje změnit podle potřeby.

Oddíl hlášení závisí zejména na Typu DPH a součtu plnění v daňové tabulce (v některých případech i na DIČ firmy), proto je předvyplnění údajů umístěno až na samotný konec hlavičky deníku tj. před vygenerování položek.

Příklad č.1

Vystavená faktura plátci DPH, typ DPH - Uskutečněná v tuzemsku, součet plnění v daňové tabulce je 25 773 Kč.

Pro určení oddílu KH je rozhodující typ DPH, součet plnění v daňové tabulce (vyšší než 10 000 Kč) a platné DIČ. Proto program předvyplnil oddíl A4, do údaje Datum UZP vyplnil hodnotu z údaje Datum DPH a do Evidenčního čísla daňového dokladu vyplnil číslo dokladu.

Stejný způsob vyhodnocení by nastal v případě použití dalších obdobných typů DPH tj. Uskutečněná v tuzemsku - bez K, Uskutečněná + osvobozená, Uskutečněná + osvobozená - bez K, Uskutečněná - bez K + osvobozená, Uskutečněná - bez K + osvobozená - bez K.

Upozornění: u typů DPH, kde jsou použita i osvobozená plnění, je pro stanovení hranice 10 000 Kč rozhodující součet plnění v daňové tabulce – započítává se i částka osvobozeného plnění.

U typů DPH - IR Uskutečněná v tuzemsku a IR Uskutečněná v tuzemsku - bez K musí být vždy uveden oddíl A4 bez ohledu na částku plnění.

Příklad č.2

Vystavená faktura fyzické osobě nepovinné k dani, typ DPH - Uskutečněná v tuzemsku, součet plnění v daňové tabulce je 25 773 Kč.

Pro určení oddílu KH je rozhodující typ DPH, součet plnění v daňové tabulce (vyšší než 10 000 Kč) a neplatné DIČ. Proto program předvyplnil oddíl A5, do údaje Datum UZP vyplnil hodnotu z údaje Datum DPH a do Evidenčního čísla daňového dokladu vyplnil číslo dokladu. Pro zařazení do oddílu A5 bylo rozhodující nevyplněné (tedy neplatné) DIČ. Datum UZP a Evidenční číslo daňového dokladu v tomto případě nemusejí být vyplněny, protože v oddíle A5 se tyto údaje neuvádějí. Ale nevadí, pokud jsou vyplněny.

Příklad č.3

Vystavená faktura plátci DPH, typ DPH - Uskutečněná v tuzemsku, součet plnění v daňové tabulce je 9 200 Kč.

Pro určení oddílu KH je rozhodující typ DPH a součet plnění v daňové tabulce (do 10 000 Kč). Proto program předvyplnil oddíl A5, do údaje Datum UZP vyplnil hodnotu z údaje Datum DPH a do Evidenčního čísla daňového dokladu vyplnil číslo dokladu. Datum UZP a Evidenční číslo daňového dokladu v tomto případě nemusejí být vyplněny, protože v oddíle A5 se tyto údaje neuvádějí. Ale nevadí, pokud jsou vyplněny.

Příklad č.4

Vystavená faktura plátci DPH, typ DPH - Režim přenesení DP(dodavatel).

Pro určení oddílu KH je rozhodující jen typ DPH. Proto program předvyplnil oddíl A1, do údaje Datum UZP vyplnil hodnotu z údaje Datum DPH a do Evidenčního čísla daňového dokladu vyplnil číslo dokladu. V položkách DPH musí být vyplněn Kód plnění, protože vstupuje do Kontrolního hlášení. Rozsah a plnění už nemusejí být od 1.1.2016 vyplněny, protože se v Kontrolním hlášení nesledují. Kontrolní hlášení od 1.1.2016 nahrazuje Výpis z evidence pro účely DPH podle §92a.

Příklad č.5

Přijatá faktura od plátce DPH, typ DPH - Přijatá tuzemsko – plný nárok, plnění 25 773 Kč.

Pro určení oddílu KH je rozhodující typ DPH a částka plnění (vyšší než 10 000 Kč). Proto program předvyplnil oddíl B2, do údaje Datum UZP předvyplnil hodnotu z údaje Datum DPH. Zde je třeba upozornit na to, že do údaje Datum UZP je třeba zapsat skutečné datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na přijaté faktuře. Do údaje Evidenční číslo daňového dokladu program předvyplnil hodnotu z údaje Variabilní symbol. Pokud se variabilní symbol i evidenční číslo daňového dokladu shodují, není třeba nic měnit. V opačném případě je třeba zapsat skutečné číslo uvedené na přijaté faktuře.

U typů DPH - IR Přijatá tuzemsko - plný nárok a IR Přijatá tuzemsko - krácený nárok musít být vždy oddíl B2 bez ohledu na částku plnění.

Příklad č.6

Přijatá faktura od plátce DPH, typ DPH - Přijatá tuzemsko – plný nárok, plnění 9 922 Kč.

Pro určení oddílu KH je rozhodující typ DPH a částka plnění (do 10 000 Kč). Proto program předvyplnil oddíl B3, do údaje Datum UZP předvyplnil hodnotu z údaje Datum DPH a do údaje Evidenční číslo daňového dokladu program předvyplnil hodnotu z údaje Variabilní symbol. Datum UZP a Evidenční číslo daňového dokladu v tomto případě nemusejí být vyplněny, protože v oddíle B3 se tyto údaje neuvádějí. Ale nevadí, pokud jsou vyplněny.

Příklad č.7

Přijatá faktura od plátce DPH, typ DPH - Režim přenesení DP – plný nárok.

Pro určení oddílu KH je rozhodující jen typ DPH. Proto program předvyplnil oddíl B1, do údaje Datum UZP předvyplnil hodnotu z údaje Datum DPH. Zde je třeba upozornit na to, že do údaje Datum UZP je třeba zapsat skutečné datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na přijaté faktuře. Do údaje Evidenční číslo daňového dokladu program předvyplnil hodnotu z údaje Variabilní symbol. Pokud se variabilní symbol i evidenční číslo daňového dokladu shodují, není třeba nic měnit. V opačném případě je třeba zapsat skutečné číslo uvedené na přijaté faktuře. V položkách DPH musí být vyplněn Kód plnění, protože vstupuje do Kontrolního hlášení. Rozsah a plnění už nemusejí být od 1.1.2016 vyplněny, protože se v Kontrolním hlášení nesledují. Kontrolní hlášení od 1.1.2016 nahrazuje Výpis z evidence pro účely DPH podle §92a.

Příklad č.8

Přijatá faktura, typ DPH - Pořízení zboží z EU – plný nárok 3.

Pro určení oddílu KH je rozhodující jen typ DPH. Proto program předvyplnil oddíl A2, do údaje Datum UZP předvyplnil hodnotu z údaje Datum DPH. Zde je třeba upozornit na to, že do údaje Datum UZP je třeba zapsat skutečné datum uskutečnění zdanitelného plnění. Do údaje Evidenční číslo daňového dokladu program předvyplnil hodnotu z údaje Variabilní symbol. Pokud se variabilní symbol i evidenční číslo daňového dokladu shodují, není třeba nic měnit. V opačném případě je třeba zapsat skutečné číslo uvedené na přijaté faktuře.

Editace nebo zadávání nových dokladů

Automatické nabízení údajů pro Kontrolní hlášení je funkční pouze při pořizování nových dokladů do deníku. Pokud zápis deníku zpětně opravujete a vaše opravy mají vliv na oddíl KH, je třeba oddíl KH přepsat.

Pro urychlení práce při zadání nových dokladů lze v číselníku knih u každé knihy nastavit, zda se má či nemá kurzor nastavit na údaje Kontrolního hlášení. Standardně je nastaveno, že u vystavených dokladů není třeba tyto údaje měnit, proto se na nich kurzor nezastaví. Naopak u přijatých dokladů je nastaveno, aby se kurzor zastavil na údajích Kontrolního hlášení, protože je bude téměř vždy nutné vyplnit resp. změnit.

V praxi mohou nastat i případy, že bude nutné měnit údaje i u vystavených dokladů, proto pomocí údaje „Při zadávání údajů kontrolního hlášení zaměřit kurzor na proměnné kontrolního hlášení“ lze toto nastavení měnit podle potřeby.

Ověření správnosti zadaných údajů

Pro zvolené období lze v deníku vytisknout kontrolní sestavu. Nabídka F9 – DPH – Grafický tisk – Kontrolní hlášení - Kontrola dat.

Při kontrole probíhají 2 druhy kontrol:

První kontrola zjišťuje, zda v oddílech A1, A4, B1 a B2 nejsou duplicitní čísla daňových dokladů.

Pro oddíl A1 musí platit, že pokud nepodává kontrolní hlášení skupina, nesmí být duplicitní evidenční číslo dokladu v řádcích se stejným kódem předmětu plnění.

Pro oddíl A4 musí platit, že pokud nepodává kontrolní hlášení skupina, nesmí být evidenční číslo dokladu uvedeno duplicitně v řádcích se stejným datem povinnosti přiznat daň (datum UZP).

Pro oddíl B1 musí platit, že pokud není poskytovatelem skupina, nesmí být uvedeno duplicitní číslo dokladu a kódu předmětu plnění od jednoho poskytovatele plnění.

Pro oddíl B2 musí platit, že pokud není poskytovatelem plnění skupina, nesmí být uvedeno duplicitní číslo dokladu od jednoho poskytovatele plnění v řádcích se stejným datem povinnosti přiznat daň (datum UZP).

Při druhé kontrole se procházejí jednotlivé doklady ve zvoleném období a vyhodnocují správnost vyplnění oddílů, DIČ, čísel dokladů. Doporučujeme věnovat případným chybám pozornost a ověřit si, zda se jedná o opravdové chyby. Vzhledem ke složitosti vyhodnocení totiž některé chyby nemusejí být opravdovými chybami, ale spíše upozorněním. Například tenká hranice pro určení chyby je v oddílech A4 a A4, kde je zařazení závislé na správně vyplněném DIČ.

Pro možnost důkladné kontroly slouží další sestavy ve stejné nabídce.

Přenos údajů z modulu Fakturace

Při účtování dokladů vystavených v modulu Fakturace je rozhodujícím údajem Typ DPH. Jedná-li se o režim přenesení, program do deníku automaticky doplní A1. V ostatních případech je rozhodující součet plnění v daňové tabulce, pokud je do 10 000 Kč, doplní oddíl A5, u hodnoty nad 10 000 Kč je rozhodující platnost DIČ. U platného DIČ bude oddíl A4, u neplatného oddíl A5. Do údaje Datum UZP se přenese Datum DPH, do Evidenčního čísla daňového dokladu se přenese číslo dokladu.

Z tohoto důvodu je třeba poučit uživatele pořizující doklady v modulu Fakturace, aby dbali na správnost vyplnění typu DPH a DIČ – zejména u dokladů nad 10 000 Kč.

Přenos údajů z modulu Prodejna

Při účtování jednotlivých paragonů vystavených v modulu Prodejna je rozhodujícím údajem součet plnění v daňové tabulce. Pokud je do 10 000 Kč, doplní se oddíl A5. Kdyby byl součet vyšší než 10 000 Kč, doplní se oddíl A5. Do údaje Datum UZP se přenese Datum DPH a do Evidenčního čísla daňového dokladu se přenese číslo paragonu. Obdobně platí i pro účtování storen.

Při účtování skupiny paragonů se doplní oddíl A5, nedoporučujeme do skupiny zařazovat paragony s plněním vyšším než 10 000 Kč.

Daňové doklady k přijatým platbám z modulu Banka, z modulu Pokladna (úhrady záloh v deníku)

U daňového dokladu k přijatým platbám závisí na výši plnění v daňové tabulce a dále na platnosti či neplatnosti DIČ. Pokud je výše plnění do 10 000 Kč, doplní se oddíl A5, u plnění vyššího než 10 000 Kč závisí na DIČ, pokud je DIČ vyplněno správně, doplní se oddíl A4 , jinak A5.

Přenos údajů z modulu Leasing a úvěry

V modulu Leasing a úvěry (předpisy účtování) lze zadat Evidenční číslo daňového dokladu a Oddíl KH. Pokud jsou tyto údaje vyplněny, při přenosu splátek se tyto údaje přenesou do deníku.

Modul Pokladna, Pomocný deník

Podmínky viditelnosti a automatické předvyplnění údajů pro Kontrolní hlášení je obdobné jako v deníku.

Modul Daňová evidence

Podmínky viditelnosti a automatické předvyplnění údajů pro Kontrolní hlášení je obdobné jako v deníku podvojného účetnictví. V daňové evidence lze údaje pro Kontrolní hlášení zadat v modulech: Závazky a pohledávky, Daňová evidence, Pomocný deník.