Jak přidat logo nebo podpis do tiskové sestavy?

Většina tiskových sestav (faktury, dodací listy apod.) obsahuje ve svém základu obrázkové pole, které je možné vyplnit vlastním logem. Logo musí být ve formátu BMP. Připravený obrázek pak musí mít název logo.bmp (je podstatné, aby celý název souboru byl malými písmeny). Rozměry obrázku jsou libovolné, ale vzhledem k omezenému místu v tiskových sestavách, doporučujeme, aby jeho rozměry nepřesáhly šířku 241px a výšku 74px.

Pokud máte logo připravené, můžete přistoupit k jeho načtení do ekonomického software Harmonik. V základní obrazovce, zvolte menu Nastavení / Konstanty a následně tlačítko Nastavení a poté tlačítko "Editace obrázků". Nyní vyberte ze žlutého výběrového boxu logo.bmp a přes tlačítko "kamery", která je hned vedle výklopného boxu, načtěte připravené logo. Po načtení se logo zobrazí pod výklopným boxem a tím je připraveno k použití. Editaci ukončete kliknutím na tlačítko "zelené fajfky".

Obdobným způsobem je možné nahrát také naskenovaný obrázek vašeho podpisu, který bude sloužit jako podpis pro faktury. Podpis musí být také ve formátu BMP a název souboru je razitko.bmp a doporučujeme, aby jeho rozměry nepřesáhly šířku 220px a výšku 97px.

Po nahrání příslušných obrázků můžete zavřít číselník Konstant a nyní již najdete své logo nebo podpis v podporovaných tiskových sestavách.