Spolupracujeme s Fakturoidem

Fakturoid (www.fakturoid.cz) je online aplikace, kterou používají živnostníci a firmy především pro vystavování faktur, ale také pro některé další jednoduché účetní operace. Rozsahově stejnou funkcionalitu nabízí také naše konfigurace účetního systému Harmonik Fakturace. Oba systémy slouží pro vystavování faktur, jejich evidenci, tisk, párování plateb, odesílání EET apod. Rozdílná je pouze použitá technologie a přístup - online aplikace vs. účetní software instalovaný na PC.

Oba systémy si nejsou přímou konkurencí, ale naopak to jsou nástroje, které se mohou vzájemně doplňovat. Díky tomu tak vznikla spolupráce mezi účetním programem Harmonik a online aplikací Fakturoid.

Propojení systémů mohou ocenit především účetní nebo daňové kanceláře, které zpracovávají účetnictví klientům, kteří vystavují prvotní doklady v aplikaci Fakturoid. Všechny doklady (faktury, opravné daňové doklady, zálohové faktury, apod.) je možné jednoduše načíst do programu Harmonik. A když uvádíme, že jednoduše, tak tomu skutečně tak je. Stažení dokladů se provede nastavením období pro přenos a jedním klikem na tlačítko Stáhnout faktury z Fakuroid. Doklady tak získáte během chvíle, aniž byste museli provádět nějakou manipulaci se soubory - typicky export souboru z jednoho systému, jeho přenos z PC na jiné PC a poté import souboru do druhého programu.

Stažené doklady se podle nastavených pravidel přenesou do modulu Fakturace. Doklady je možné dále volně editovat nebo upravit. Další zpracování faktur (zaúčtování, apod.) již probíhá v Harmoniku běžnými nástroji.

Ušetřete čas a snižte chybovost při ručním přepisování dokladů a vyzkoušjte automatické propojení mezi Harmonikem a Fakturoidem.