PVPOJ - přehled o výši pojisntém

Po skončení čtvrtletního (6-8/2020) osvobození odvodů sociálního pojistného za zaměstnavatele, je nutné podat přehledy o výši pojistném za měsíc září (a za další měsíce) zase na původním formuláři vzor PVPOJ2019.

Níže uvádíme vyjádření technického oddělení Správy sociálního zabezpečení, proč není možné používat vzor PVPOJ2020. 

Naším záměrem bylo provést ve zpracování DV služby PVPOJ20 takové úpravy, které by umožnily zachovat DV PVPOJ20 i pro období od 9/2020, tzn. po skončení možnosti snížit podávajícím vyměřovací základ. Na konkrétním provedení se nám ale nepodařilo s metodiky najít shodu tak, abychom dostali smysluplnou realizaci, kterou je možno obhájit. Proto jsme přistoupili k návrhu metodiků platnost DV PVPOJ20 od 9/2020 zakázat. Vím, že požadavek na downgrade Vašich systémů je hodně neobvyklý, ale provozovat DV PVPOJ20 s hodnotami elementů, které jsou v rozporu s platnou legislativou je ještě horším řešením.