Nezabavitelná část mzdy 2022

Zákonem 17/2022 se zpětně k 1.1.2022 zvyšují normativní náklady na bydlení o 1.120 Kč, tj. z 6.815 na 7.935 Kč. Delší dobu ale nebylo právně zřejmé, zda se úprava vztahuje také na výpočet exekučních srážek. Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo teprve ve čtvrtek 3.3.2022 informaci, článek zde, že se zvýšená částka normativních nákladů na výpočet exekucí vztahuje. Na změnu jsme reagovali vydáním aktualizace č.5, které upravuje konstanty mezd pro výpočet exekucí.