Čtvrtletní výkazy pro školství k 30.9.2018

Sběr dat výkazu P1-04 za 1. až 3. čtvrtletí 2018 byl MŠMT zahájen 30.9.2018 - termín elektronického odevzdání výkazu je nejpozději do 15. října 2018. Jedná se konkrétně o formuláře Čtvrtletní výkaz P1-04 za 1. až 3. čtvrtletí 2018 a výkaz P1c-01 k 30.9.2018. Více informací na odkazu zde.

Změny nastaly především ve výkazu P1c-01 o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30.9.2018, kde se struktura některých proměnných změnila ze 3 na 4 desetinná místa. Čtyři desetinná místa se musí předat do XML a v případě nulové hodnoty musí být formátováno jako 0.0000 nebo při zaokrouhlení na 2 desetinná místa u jiných proměnných jako 0.00 v celém souboru.

Program Harmonik má uvedené změny, a některé další, vyřešeny, proto je možné školské výkazy bez problémů odeslat.