Účetní software pro každého

Harmonik pro každého

Účetní a ekonomický software Harmonik od společnosti SIT&KHASO v.o.s. je komplexním nástrojem pro správu vaši firemní agendy. Jeho modulární řešení je vhodné pro různé ekonomické oblasti. Systém je denně vyvíjen již od roku 2000, má tak dlouholetou historii a tradici. Je používán více než 1000 fyzickými osobami, firemními subjekty nebo příspěvkovými a neziskovými organizacemi. Nabízí svým uživatelům přehledné ovládací prostředí, intuitivní ovládání a velmi oceňované tiskové výstupy.

Více o účetním a ekonomickém software »

Účetní software pro účetní

Účetnictví pro účetní

Účetnictví pro účetní, daňové kanceláře nebo bytová družstva. Vše v jednom kompaktním programu, který poskytuje vedení daňové evidence i účetnictví, homebanking, exporty příkazů k úhradě nebo přehledy závazků a pohledávek. Nedílnou součástí jsou agendy pokladny, majetku nebo leasingů a úvěrů. Podpora pro snadné účtování bytových družstev nebo SVJ.

Více o účetnictví pro účetní kanceláře »

Účetní software pro účetní

Účetnictví pro podnikatele

Účetnictví pro podnikatele, živnostníky nebo výrobu. V podnikatelském sektoru se Harmonik osvědčí při vystavování faktur zákazníkům nebo evidování přijatých objednávek. Doklady lze zákazníkům posílat e-mailem nebo elektronicky přes EDI či ISDOC. Podporována je komunikace s e-shopem (objednávky, stavy skladu) nebo v prodejně (váhy, čtečky, pokladní systémy). Program nabízí také řízení výroby a procesů ve vazbě na sklad a materiál.

Více o účetnictví pro podnikatele »

Účetní software pro účetní

Účetnictví pro školy

Účetnictví pro školy, příspěvkové a neziskové organizace se slevou 50%. Obsahuje speciální výkaznictví a účetní osnovy pro školství nebo neziskovky, umožňuje posílání elektronických formulářů, školních výkazů a tiskopisů. Uzpůsobená evidence mezd pro potřeby škol včetně platových tarifů, exportů přehledů P1-04, ISP apod.

Více o účetnictví pro školy »

Účetní software aktuality

Aktuality

02-12-2016
Online elektronická evidence tržeb EET
Online odeslání zprávy elektronické evidence tržby EET zdarma na portál Finanční správy. Webová služba poskytuje možnost podání EET každému a to jak plátcům tak neplátcům DPH. 
Odešlete zprávu elektronické evidence tržby a to zcela zdarma zde! ... Více »
06-11-2016
Ceny upgrade programu pro 2017
Po zavedení tzv. licencí "A" a "B" se poprvé i pro ně stanovuje ceník upgrade. Celková cena upgrade je dána součtem ceny upgrade programu a cen upgrade Licence "A" a "B". Cena upgrade programu se pohybuje ve výši cca třetiny ceny programu a zůstala... Více »
Účetní software technický deník

Technický deník

30-11-2016
2016.1 / databáze: 62
Aktualizovány tarify k Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Jedná se o Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, konkrétně o stupnici platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § ... Více »
25-11-2016
2017.1
Zabudována podpora pro 64-bitovou verzi SQL serveru a všech jeho navazujících 64-bitových objektů. Zvolit typ instalace SQL serveru bude možné volbou instalačního programu verze roku 2017. Soubor wharmonik96.exe (z důvodu kompaktibility zkopírovaný t ... Více »
Účetní software aktuality

Účetní blog

02-12-2016
EET - Elektronická evidence tržeb - úvodní informace

Co je to elektronická evidence tržeb?
Elektronická evidence tržeb (EET) je zcela nová povinnost, která má začít platit postupně od prosince 2016. Při každé tržbě v hotovosti, platební kartou a podobně se zašle údaje o tržbě datovou zprávou správci... Více »
24-11-2016
Výpočet exekuce - srážky ze mzdy 2016, postup a příklady
Trochu "nudné" teorie
Bohužel to bez ní nejde, zvlášť když se v příkladech budu na jednotlivé body odvolávat. Rozsah srážek ze mzdy a tím i pravidla pro jejich výpočet stanovená jsou zanesena v občanském soudním řádu (zákon č. 99/1963). Jednotlivé ... Více »
Účetní software zdarma

Účetní software zdarma!

Účetní program zdarma? Ano! Harmonik START je ZDARMA. Vedení účetnictví pro 1 firmu bez omezení počtu zápisů obsahující Deník (podvojné účetnictví), Závazky a pohledávky, EET, Zálohy, Přijaté doklady a Rozpočty.

Účetnictví zdarma

Účetní software demoverze

Demoverze

Demoverze účetního a ekonomického programu Harmonik obsahuje vzorová data a pro vyzkoušení volitelně všechny moduly obsažené v plné verzi. Zkušební verze je omezena počtem zápisů.

Demoverze účetní software

Účetní software plná verze

Plná verze

Plná instalace účetního a ekonomického software Harmonik. Obsahuje volitelně všechny moduly - Podvojné účetnictví, Daňová evidence (jednoduché účetnictví), Sklady, Prodejna, Pokladna, Banka, EET, Mzdy, Personalistika, Autoprovoz, Korespondence, Příkaz k úhradě, Formuláře, Výroba, Rozpočty, Termíny a úkoly, Tiskové sestavy a Excel, Adresář firem, Kontakty, CRM a další. Moduly jsou přístupné dle zadaného licenčního čísla.

Účetní a ekonomický software plná verze

Účetní software aktualizace a upgrade

Aktualizace a upgrade

Aktualizace nebo upgrade účetního systému Harmonik představuje soubor technických nebo legislativních změn. Program prochází denním vývojem, stále se upravuje, vyvíjí, přidávají se nové funkce nebo se provádí úpravy a opravy těch současných. Díky automatickým aktualizacím je program udržován vždy v té nejoptimálnější konfiguraci.

Ekonomický systém upgrade