Jak nastavit Harmonik pro nový účetní rok?

Abyste mohli používat ekonomický software Harmonik také v novém roce 2019, je potřeba nastavit odpovídající číselníky. Nastavení provedete z hlavní obrazovky programu, z menu Nastavení. Kroky proveďte ve stejném pořadí, jak je zde uvedeno.

Obecné nastavení

Účetní období - Číselníky / Obecné číselníky / Definice účetnního období - Ve sloupci "Účetní období od" vyhledejte 01.01.2019, stiskněte tlačítko Detail a zatrhněte "Aktivní účetní období". Nastavení uložte.

Účtová osnova - Číselníky / Finance / Osnovy / Osnovy pro aktivní období a ze seznamu vyberte období 01.01.2018 (tedy minulý rok; pokud byste vybrali období 01.01.2019, zobrazí se hlášení že pro toto období ještě neexistuje účetní osnova) a potvrďte tlačítkem OK. Zobrazí se účtová osnova pro rok 2018. V dolní části číselníku stiskněte tlačítko "Kopie osnovy". Uložte změny. Pokud nyní vyberete období 01.01.2019, již bude aktivní a bude možné provést úpravy v účetní osnově pro nový rok (např. přidat nové analytiky, zrušit původní apod.)

Číselník dokladů - Číselníky / Obecné číselníky / Číselník dokladů / Číselník dokladů - v mřížce se nastavte na jakýkoliv řádek dokladu, který má ve sloupci "Období od" 01.01.2018 a stiskněte tlačítko Kopie číselníku. Zobrazí se malé okno, ve kterém je výběrový box pro výběr období, rozklikněte a vyberte požadované 01.01.2019. Provede se kopie číselníku. Nyní se zobrazí číselník pro změnu identifikátoru a počtu míst - pro každý doklad můžete nastavit prefix (identifikátor, před číslem dokladu) a celkový počet míst pro dokladovou řadu. Po změně údajů u konkrétního dokladu, potvrďte přes tlačítko "Zapsat změny". Až upravíte včechny doklady, lze potvrdit tlačítkem OK.

Sklady

Pokud používáte moduly skladů (Karty, Příjmeky, Výdejky apod.), pak nastavte ještě parametry v nabídce Nastavení / Parametry / tlačítko Nastavení parametrů / tlačítko Sklady / tlačítko Způsob účtování skladů. Zde pomocí tlačítka Nový založte záznam pro účetní období od 1.1.2019 a vyplňte údaje Způsob účtování zásob a Prodejní ceny zásob.

Mzdy

Pokud používáte modul Mzdy a personalistika, není potřeba provést žádné nastavení.