EET - Elektronická evidence tržeb - úvodní informace

Co je to elektronická evidence tržeb?

Elektronická evidence tržeb (EET) je zcela nová povinnost, která má začít platit postupně od prosince 2016. Při každé tržbě v hotovosti, platební kartou a podobně se zašle údaje o tržbě datovou zprávou správci daně internetem a vystaví se účtenka zákazníkovi.

Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Účinnosti nabývá prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení (§ 39 „ZoET“).

Online elektronická evidence tržeb

Online odeslání zprávy elektronické evidence tržby EET zdarma na portál Finanční správy. Webová služba poskytuje možnost podání EET každému a to jak plátcům tak neplátcům DPH

Odešlete zprávu elektronické evidence tržby a to zcela zdarma zde! Online odeslání tržby je dostupné pro ostrý (produkční) i testovací portál a to v obou módech - ostrém a ověřovacím. Po zadání vstupních hodnot do formuláře a podepsání zprávy vybraným certifikátem, se odešle XML zpráva. Pokud zpráva projde kontrolou, pak se objeví na obrazovce fiskální identifikační kód (FIK) a bezpečnostní kód (BKP) od Finanční správy. Tento kód slouží k zapsání na účtenku a jednoznačně eviduje každou pořízenou tržbu. Kromě toho se všechny potřebné údaje odešlou na zadaný e-mail a k vytištění je připravena také elektronická účtenka v podobě PDF dokumentu.

Elektronická evidence tržeb online

Od kdy začne platit?

Evidenční povinnost vznikne podnikatelům v první vlně od 1. prosince 2016. Aby byl náběh systému plynulejší, přistoupilo Ministerstvo financí k jeho rozfázování (§ 37 ZoET). Fázování umožní pozvolné zatěžování systému, a zároveň poskytne podnikatelům dostatečný prostor k přípravě. Podnikatel vyhodnotí, z jaké činnosti mu tržby plynou a zatřídí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE. Od zatřídění se pak odvíjí vznik povinnosti podnikatele zahájit evidenci příslušných tržeb, a to bez ohledu na to, zda tržby pochází z hlavní či jiné podnikatelské činnosti. Podnikatelé budou evidovat tržby z jednotlivých činností následovně: 

 1. fáze (od 1. prosince 2016) - stravovací a ubytovací služby
  • NACE 55 - Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny…)
  • NACE 56 - Stravování a pohostinství (nabízena jídla a nápoje k okamžité konzumaci, a to ať již jsou konzumována na místě či nikoliv, restaurace, hospody, kavárny, kantýny, stánky, zmrzlináři, catering…)
 2. fáze (od 1. března 2017) - maloobchod a velkoobchod
  • NACE 45.1 - Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
  • NACE 45.3 - Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
  • NACE 45.4 - Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
  • NACE 46 - Velkoobchod, kromě motorových vozidel
  • NACE 47 - Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích…)
 3. fáze (od 1. března 2018) - ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi – zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích, například se jedná o:
  • NACE 49.32 - Taxislužba
  • NACE 49.10 - Železniční osobní doprava meziměstská
  • NACE 49.41 - Silniční nákladní doprava
  • NACE 10.7, 10.1,… - Podnikatele ve výrobě (pekaři, cukráři, řezníci…)
  • NACE 86, 69.1, 75.0,… - Svobodná povolání (lékaři, právníci, veterináři…)
  • a další
 4. fáze (od 1. června 2018) - vybraná řemesla a výrobní činnost
  • NACE 13 - Výroba textilií
  • NACE 14 - Výroba oděvů
  • NACE 15 - Výroba usní a souvisejících výrobků
  • NACE 16 - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
  • NACE 17 - Výroba papíru a výrobků z papíru
  • NACE 20.4 - Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků
  • NACE 22 - Výroba pryžových a plastových výrobků
  • NACE 23 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
  • NACE 25 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
  • NACE 31 - Výroba nábytku
  • NACE 32 - Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů…)
  • NACE 33 - Opravy a instalace strojů a zařízení
  • NACE 43 - Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači…)
  • NACE 95 - Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (hodinový manžel, opravář počítačů…)
  • NACE 96 - Poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky…)

Harmonogram přípravy a spouštění EET pro podnikatele aneb co udělat před začátkem EET?

Od 1.srpna 2016 byla zřízena telefonní infolinka 225 092 392 a zároveň budou probíhat testy fungování systému.

Od 1. září se začně s vydáváním autentizačních údajů podnikatelům (k přihlášení do EET). Tedy, než se začne vůbec vést EET, je potřeba požádát o autentizační údaje na portálu správce daně, kde se zaregistrují provozovny a vygenerují certifikáty

Autentizační údaje jsou přihlašovací údaje na portál správce daně - uživatelské jméno a heslo. Požádát lze elektronicky nebo osobně.

Po obdržení autentizačních údajů je možné zaregistrovat na portálu provozovny, ve kterých se vykonává činnost, z nichž plyne evidovaná tržby. Provozovna je místo, kde dochází k určité činnosti, a to nejen klasická kamenná, ale i mobilní provozovna nebo internetové stránky. Údaje o provozovnách se zadají na portále ještě před vygenerováním certifikátů. Každé provozovně bude přiděleno identifikační číslo, které se bude uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat správci daně. V případě změny údajů o provozovnách nebo vznik či zánik provozovny musí být oznámen do 15 dnů od data změny. Nově vzniklá provozovna se zaevidujeme před přijetím první tržby v této provozovně.

Certifikát slouží pro jednoznačnou identifikaci při zasílání údajů datovými zprávami. Pomocí certifikátu systém identifikuje, že je mu posílána datová zprávu. Podle potřeb a specifik fungování může být jeden certifikát pro všechna pokladní zařízení nebo více certifikátů, například pro každou provozovnu nebo každé pokladní zařízení. Certifikát se nainstaluje do pokladního zařízení nebo PC, kde se budou tržby evidovat.

Od 1. listopadu 2016 – bude probíhat testovací provoz pro podnikatele.

Účetní software Harmonik a elektronická evidence tržeb EET

Program Harmonik je připraven na spuštění provozu EET. V současné době spolupracuje se spuštěnou testovací větví portálu EET. Komunikaci obstarává nový modul "Elektronická evidence tržeb" dostupný z hlavního menu programu ze sekce "Finance". Modul pracuje buď v automatickém režimu nebo v režimu ruční obsluhy. Abyste mohli odesílat z účetního a informačního software Harmonik elektronickou evidenci tržeb, potřebujete některou z licencí, jenž obsahuje modul Financí (pro ruční režim) nebo některý z modulů Fakturace, Prodejnu nebo Pokladnu (pro automatický režim).

Automatickým režimem se rozumí komunikace z modulů. které umožňují vystavení dokladu v hotovosti, tedy modulů Fakturace, Prodejna a Pokladna.

ručním režimu lze požadované údaje v modulu EET zadat ručně, odeslat a pak požadované PKP (BKP) a FIK vytisknout například na štítek a ten nalepit na ručně psaný doklad atp..

Import tržby z prodejny, pokladních systémů nebo jiných zařízení evidujících EET

Pokud náš software nepoužíváte přímo jako prodejnu či neeviduje jiné prodeje za hotové nebo jste účetní firma, která zpracovává účetnictví zákazníkovi, jehož se aktuálně týká EET, pak je možné využít možnost importu dokladů EET do účetního a ekonomického systému Harmonik. Import dokladů EET ušetří čas a odstraní riziko zanesení chyby při přepisování dokladů do účetnitcví. Pokladních systémů nebo jiných zařízení evidujících EET ze kterých by se data načítala je na trhu mnoho a proto neexistuje universální nástroj nebo standardizovaný formát. Obecně lze nabídnout 2 možnosti:

 • offline režim - z pokladního zařízení se provede export dat účtenek za vybrané období (denní, týdenní, měsíční apod.). Formát dat obvykle bývá Excel, CSV nebo XML. Tento soubor se přenese (e-mailem, na flash disku) tam, kde běží Harmonik. V programu se zvolí v modulu Pokladna Import dat EET offline a provede se nahrání dat do pokladny. Z pokladny pak standardní cestou přes Zaúčtování dokladů se tržby EET dostanou až do Deníku.
 • online režim - pokladní zařízení nabízí softwarové řešení, které umoňuje data stahovat interaktivně. Uživatel v programu Harmonik v modulu Pokladna zvolí Import dat EET online a během několika vteřin dojde ke stažení dat z pokladního systému. Cesta dokladu do Deníku je už stejná, jako pro offline režim.

Kontaktujte nás, sdělte nám dodavatele vašeho pokladního systému na evidenci EET a vše ostatní již zařídíme.

Jak funguje po technické stránce?

O každé tržbě se finanční správě zašle datová zpráva o transakci ve formátu XML. Datové zpráva obsahuje:

 • DIČ,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celková částka tržby,
 • bezpečnostní kód (BKP),
 • podpisový kód (PKP),
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Datová zpráva se podepíše vygenerovaným certifikátem (viz. výše) a pošle se na úřad. Jako odpověď na poslanou zprávu přijde potvrzení o přijetí s fiskálním unikátním kódem FIK. Na účtence se uvedou údaje, které se poslali finanční správě a navíc obdržený fiskální kód (FIK). Tržbu je možné ověřit na webu finanční správy: zákazník si ověří svoji účtenku, pondikatel tržby evidované pod jeho jménem.

Zákon stanovuje minimální výši mezní doby odezvy 2 sekundy, po tu dobu se čeká na fiskální identifikační kód (FIK) od finanční správy. Pokud kód nepřijde, vystaví se účtenka bez kódu a údaje o tržbě se zašlou nejpozději do 48 hodin od uskutečnění tržby.

Zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi a tudíž prodávající může vystavit účtenku i elektronicky (bez tisku a předat jí zákazníkovi např. prostřednictvím e-mailu, MMS, přes bluetooth). Přesto však bude nejčastěji docházet k předávání tištěných účtenek. Elektronické vystavení účtenky se uplatní zejména v situacích, kdy nedochází k osobnímu kontaktu prodávajícího a zákazníka (např. při nákupu zboží a služeb po internetu placených platební kartou). Na této formě předání však musí být mezi zákazníkem a prodávajícím shoda.

Prodávající evidující tržby má povinnost zaslat Finanční správě údaje o každé přijaté evidované tržbě a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Zákazník si bude moci zadáním vybraných údajů uvedených na účtence ověřit, zda prodávající opravdu řádně přijatou tržbu za jeho nákup v systému Finanční správy zaevidoval.

V případě zaevidování tržby v běžném režimu si může tuto skutečnost zákazník ověřit bezprostředně po nákupu. V případě výpadku internetu by pak mohla být tržba zaevidovaná se zpožděním, resp. informace o zaevidování nebude na portálu k dispozici okamžitě, ale nejpozději do 48 hodin. V případě evidence tržeb ve zjednodušeném režimu si bude moci zákazník tuto skutečnost ověřit nejpozději do 5 dnů od uskutečnění tržby.