Daňové zvýhodnění na dítě pro rok 2016

Každá fyzická osoba má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti. Podmínky uplatnění upravuje § 35c zákona o daních z příjmů. Daňové zvýhodnění má formu slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinace obojího. Slevu na dani lze uplatnit až do výše daňové povinnosti. Je-li daňové zvýhodnění nebo jeho část vyšší než vlastní daňová povinnost, jedná se o daňový bonus. Může tak dojít k situaci, kdy poplatník neplatí žádnou daň z příjmů a ještě je mu vyplácena částka navíc, a to až do výše daňového zvýhodnění. Formou daňového bonusu lze uplatnit maximálně 60 300 Kč ročně. Bonus lze uplatnit, pokud činí alespoň 100 Kč.

V dubnu poslanecká sněmovna definitivně schválila navýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a další dítě. Daňové zvýhodnění půjde uplatnit také zpětně – to znamená i za měsíce roku 2016, kdy ještě zákon neplatil a to sice v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání začátkem roku 2017.

Sazby daňového zvýhodnění od 1.5.2016:

  • Na první dítě = 13 404 Kč ročně / 1 117 Kč měsíčně (zůstává stejné)

  • Na druhé dítě = 17 004 Kč ročně / 1 417 Kč měsíčně (bylo 15 804 Kč ročně / 1 317 Kč měsíčně)

  • Na třetí a každé další dítě = 20 604 Kč ročně / 1 717 Kč měsíčně (bylo 15 804 Kč ročně / 1 317 Kč měsíčně)

Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, lze uplatnit dvojnásobnou částku.

Jak se projeví v účetním a ekonomické software Harmonik? 

Vyšší daňové zvýhodnění bude možné uplatnit od května 2016 a uživatel programu Harmonik nemusí provést žádná ruční nastavení. Automatické změny sazeb provádí aktualizace databáze č.38, která změní číselník sazeb pro daňové zvýhodnění od 1.5.2016. Pokud v době provedení aktualizace máte mzdová data již otevřená v 05/2016, aktualizace provede přepočet mzdových složek a zajistí nastavení správných hodnot ve mzdě. Pokud v době provedení aktualizace ještě pracujete se mzdovými daty v 04/2016, nic se v tu chvíli neprovede. Změny se uplatní při běžné měsíční uzávěrce mezd z 04/2016 do 05/2016.