Jak spustit služby PostgreSQL?

Ekonomický program Harmonik (klient) spolupracuje s databázovým systémem PostgreSQL (server). Pokud se stane, že se z nějakého důvodu po zapnutí PC nespustí služby PostgreSQL, tak není možné přihlášení se do programu Harmonik.

Při běžném provozu se služby PostgreSQL spouštějí po zobrazení hlavní plochy systému Windows a je tedy možné ihned začít pracovat také s programem Harmonik. Pokud se na PC, kde běží databázový server PostgreSQL, provedl neplánovaný restart (např. z důvodu výpadku elektrické energie apod.), pak po opětovném zapnutí PC může být spuštění služeb časově delší (řádově 5 až 30 minut). Systém PostgreSQL během této doby provádí rekonstrukci dat. Pokud ani po uvedené době není možné spustit Harmonik, pak kontaktuje naši zákaznickou linku. Pokud se nedá připojit do Harmoniku, program vydá následující hlášení..

V některých případech (např. při aktualizaci systému Windows  po které se provádí restart) se služby PostgreSQL nespustí vůbec, přestože mají nastavené automatické spuštění. V těchto případech je nutné spustit služby PostgreSQL ručně. Otevřete panel Služeb (např. přes Správce úloh / záložka Služby - Otevřít okno služby) a v seznamu nainstalovaných najděte službu Harmonik96. Pokud služba neběží, klikněte na odkaz "Spustit službu".