Harmonik EET

100% připraven na odeslání tržeb

Pokud vlastníte:

  • počítač
  • připojení na internet
  • tiskárnu
  • program Harmonik

tak máte vše, co potřebujete. Nemusíte již pořizovat žádná speciální zařízení ani programy.

Vystavujete faktury placené hotově nebo kartou?

Pro vystavování faktur použijte modul Fakturace. Faktury v hotovosti nebo placené kartou se automaticky odesílají do systému EET. Pokud zadáte, že jste přijali k této faktuře hotovost, vystaví se i stvrzenka se všemi náležitostmi pro evidenci EET (označeny na obrázku červeně). Stačí jen vytisknout! Při platbě kartou jsou náležitosti pro EET vytištěny přímo na faktuře! A zase stačí jen vytisknout!

Faktura placená hotově Stvrzenka k faktuře placené hotově Detail modulu Pokladna
Doklad faktury placené hotově Stvrzenka k faktuře placené hotově Doklad faktury placené kartou
     

Potřebujete rychle vystavovat účtenky?

Pro vystavování účtenek použijte modul Prodejna. Účtenky v hotovosti nebo placené kartou se  automaticky odesílají do systému EET. Náležitosti (na obrázku označeny červeně) pro EET jsou součástí účtenky. Stačí vytisknout!

Účtenka v hotovosti Stvrzenka k faktuře placené hotově  
Účtenka v hotovosti Účtenka placená kartou  
     

Stačí vám vystavovat příjmové doklady jen v pokladně?

Použijte modul Pokladna. Pokladní doklady spadající do evidence tržeb EET pošlete zvolením nabídky Přenos do EET. Náležitosti (na obrázku označeny červeně) pro EET jsou součástí příjmového dokladu. Stačí vytisknout!

Příjmový pokladní doklad    
Příjmový pokladní doklad    
     

Evidence tržby EET v Harmoniku

Abyste mohli evidovat a odesílat EET, stačí si vybrat některou z našich konfigurací ekonomického systému Harmonik. Pro automatické odesílání vystavených dokladů doporučujeme zvolit variantu, která obsahuje některý z modulů Fakturace, Prodejna nebo Pokladna. Obecně pro zpracování EET postačí pouze modul Financí, s tím, že doklady pro EET zadáte a odešlete ručně.

 
Konfigurace programu Harmonik START FAKTURACE PRODEJNA ZÁKLAD MINI STANDARD
modul EET o o o o o o
modul Pokladna (Finance)       o o o
modul Fakturace   o     o o
modul Prodejna     o     o
modul Sklady           o
 

 

Komunikaci pro odesílání zpráv pro elektronickou evideci tržeb obstarává v účetním a ekonomickém programu Harmonik modul "Elektronická evidence tržeb - EET" dostupný z hlavního menu programu ze sekce "Finance". Tento modul pracuje buď v automatickém režimu nebo v režimu ruční obsluhy.

Automatickým režimem se rozumí komunikace z modulů. které umožňují vystavení dokladu v hotovosti, tedy modulů Fakturace, Prodejna a Pokladna. Pokud pořídíte zápisy ve zmíněných modulech, tak dojde k automatickému zápisu do modulu Elektronická evidenci tržeb. Tento modul, ihned po přijetí nových údajů, zabezpečí automaticky komunikaci s portálem Finanční správy. Pokud se spojení s portálem podaří, předá modul EET volajícímu modulu požadované údaje PKP (BKP) a FIK, které se zapíší do dokladu.

Detail modulu Fakturace Detail modulu Příkaz k úhradě Detail modulu Pokladna
Detail modulu Faktrurace Detail modulu Prodejna Detail modulu Pokladna
     

Jiná situace je v případě, že komunikace s portálem neproběhne, poté se volajícímu modulu předá údaj PKP (BKP) a záznam v modulu je zachován a čeká na ruční odeslání. Že tato situace nastala, je obsluha programu informována červenou barvou notifikační ikonky na hlavním okně programu s názvem EET.

ručním režimu lze požadované údaje v modulu EET zadat ručně, odeslat a pak požadované PKP (BKP) a FIK vytisknout například na štítek a ten nalepit na ručně psaný doklad atp.. Po vstupu do modulu jsou v seznamu vidět všechny záznamy EET, které byly zadány jak ručně tak automaticky a nepodařila se u nich komunikace s portálem EET. Odeslané EET zadané ručně jsou vidět v archivu modulu.