Ruční aktualizace na verzi 2016.1.14

Bohužel některé varianty použití programu při pokusu o aktualizaci na novější verzi hlásí chybu a aktualizaci neprovedou. Chyba vzniká z důvodu použití komponenty třetí strany. V tomto případě je nutný ruční zásah pro nápravu situace. Uživatelé, kteří s aktualizací problém nemají, ruční změnu neprovádějí.

Ukončete program Harmonik.

a) Nejjednodušší varinatou je použít malý opravný instalační program oharmonik93.exe. Ten nahradí soubory harmonik.exe a harmonik.map, pokud v cílovém adresáři existuje, nyní na verzi 2016.1.14. Na dotaz ohledně spuštění je zapotřebí odpovědět Spustit (ve Windows 10 je nutno povolit spuštění volbou "Další informace..." a dále stisknout tlačítko "Přesto spustit") a na dotazy v instalačním programu stejně jako na při instalaci upgrade. Následně je možné program spustit a ještě před přihlášením do programu zvolit tlačítko Volby a dále pak tlačítko Zrušení dat aktualizace. V síťovém provozu provede Zrušení dat aktualizace pouze první uživatel, který se na server s novou aktualizací hlásí. Přes tlačítko Zpět se lze dostat do úvodního menu, program spustit a dále postupovat klasickým způsobem. Další uživatelé v síťovém provozu se již přihlásí běžným způsobem.

b) Je možné si eventuálně opravu provést ručně. Pak je nutné si stáhnout ze sekce Upgrade a aktualizace aktuálního klienta (verze 2016.1.14 nebo vyšší - interně 16.93.1.898 aktualizace 14 nebo vyšší) uloženého v souboru harmonik.zip. Ze staženého souboru se rozbalí soubor harmonik.exe a ten nakopíruje do adresáře, kde je program nainstalovaný. Stejnou operaci lze provést i se souborem harmonik.map, pokud v cílovém adresáři instalace existuje. Je nutné zkontrolovat, zda nakopírovaný program harmonik.exe má datum a čas souboru 22.12.2015 22:00. Následně je možné program spustit a ještě před přihlášením do programu zvolit tlačítko Volby a dále pak tlačítko Zrušení dat aktualizace. V síťovém provozu obslouží tlačítko Zrušení dat aktualizace pouze první uživatel, který se na server s novou aktualizací hlásí. Přes tlačítko Zpět se lze dostat do úvodního menu, program spustit a dále postupovat klasickým způsobem.

V každém případě se pro opravu použije pouze jedna z uvedených možných variant. 

Ze stejného důvodu, protože se nemůže provést aktualizace na odpovídající verzi, nemusí být funkční nově založené firmy, v tom případě je zapotřebí je zrušit a znovu založit až ve verzi 2016.1.14.

Za komplikaci se omlouváme.