Certifikace přístupu do systému KADR

A zase umíme něco nového. Před nedávnou dobou jsme v aktualitách informovali o datové komunikaci Harmoniku se systémem Compost, jehož dodavatelem jsou České dráhy - Informační systémy, a.s. Systém Compost poskytuje služby pro zaevidování vlaku, jeho správu nebo povolení k odjezdu. Komunikace se systémem probíhá pomocí několika zpráv - TrainCompositionMessage (rozbor), TrainReadyMessage (připravenost) a LocoDriverRunningMessage (licence strojvedoucích).

A co tedy umíme nového? 

V únoru 2018 jsem získali další certifikát, tentokrát pro přístup do aplikace IS KADR, jejíž dodavetelem je firma OLTIS Group a.s. Systém IS KADR umožňuje železničnímu dopravci zadávat vlakové trasy a cesty. Navrženým trasám vlaků jsou následně v rámci procesu přiděleny kapacity tratě, jízdní řády a čísla vlaků. Vlaková cesta je po dokončení procesu připravena pro železničního dopravce, aby na ní mohl vyjet se svým vlakem.

Připravené vlaky je nyní možné načíst (ručně nebo automaticky v definovaném intervalu) do ekonomického programu Harmonik. Pro komunikaci se používají zprávy CZRequestOnAvailableIDMessageCZRequestOnSelectedIDMessage a CZAnswer. Po stažení dat je možné v programu s vlakem/vlakovou cestou dále pracovat. Přidělit konkrétní typ vozidla resp. vlakové soupravy, která na trase pojede, strojvůdce, který vlak bude řídit nebo vlakvedoucího, který je zodpovědný za dodržování trasy. Přes systém šablon je však možné i proces přidělování plně zautomatizovat - to když v IS KADR bude zadaná také šablona, která se při přenosu spáruje v Harmoniku s odpovídající šablonou v číselníku, která již bude obsahovat informace o vozdilu, strojevdoucím, vlakvedoucím atd.

Spojení Harmoniku a systému IS KADR tak přináší zeefektivnění práce a časové úspory. Již jednou zadaná data do IS KADR se nemusejí znovu ručně přepisovat do programu Harmonik, ale program si je dokáže automaticky načíst, zpracovat je a procesně připravit vlak k odjezdu.

Další informací o modulech řízení vlaků v Harmoniku, můžete získat zde.