EET od 1.3.2018 v Harmoniku

Před nedávnou dobou jsme vydali článek účetního blogu Změny EET od března 2018, který informuje o změnách týkající se EET, které nastanou od 1.3.2018. Nyní přinášíme podrobnosti, jak se změny projeví v ekonomickém a účetním programu Harmonik.

Od 1. března 2018 se nebude povinnost evidovat tržby vztahovat na platby kartou. Poplatník je ale může evidovat dobrovolně. Pokud nechcete po 1. březnu odesílat platby kartou do systému EET, proveďte 1. března nebo později v programu následující změny:

  • v číselníku dokladů vymažte obsah údaje "Elektronická evidence tržeb (EET):" u dokladů, které jsou zde nastaveny pro účely platby kartou (většinou se bude jednat o dokladové řady vystavených faktur v modulu Fakturace)
  • používáte-li modul Prodejna, můžete odesílání tržeb placených kartou ovlivnit nastavením v číselníku prodejních míst, a to pomocí nového údaje "Odesílat EET při platbě kartou". 

V parametrech firmy lze nově nastavit, zda se má tisknout DIČ na účtence. Vzhledem k tomu, že plátce DPH musí povinně uvádět DIČ na daňových dokladech, je volitelný tisk DIČ na účtence povolen pouze neplátcům DPH. Nový parametr zohledňují pouze standardní sestavy paragonů a storen v modulu Prodejna.