Změny ve mzdách od 1.1.2019

Jako každý rok pozorně sledujeme změny a novinky, které se chystají v oblasti mezd. V článku budeme postupně přinášet všechny aktuality, které změní podmínky pro výplaty v roce 2019. Souběžně také doplňujeme článek o změnách a nových mzdových formulářích pro rok 2019.

Novinky pro mzdy 2019 pravidelně sledujeme a článek průběžně doplňujeme o nové informace. 

Poslední aktualizace: 25.10.2018

Minimální mzda

Minimální mzda pro rok 2018 je 12 200 Kč. Od 1.1.2019 navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí zvýšení na 13 700 Kč, nicméně lze očekávat zvýšení maximálně o 1 200 Kč. Vláda zatím v této záležitosti nerozhodla, přičemž na jednání koaliční rady 22.10.2018 hnutí ANO navrhovalo zvýšení o 1 000 Kč, ČSSD  o 1 200 Kč. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout v listopadu.

Skupina 2019 2018
1   12 200 / 73,20 Kč
2   13 500 / 80,80 Kč
3   14 900 / 89,20 Kč
4   16 400 / 98,50 Kč
5   18 100 / 108,80 Kč
6   20 000 / 120,10 Kč
7   22 100 / 132,60 Kč
8   24 400 / 146,40 Kč

 

Všeobecný vyměřovací základ

Pro účely důchodového pojištění se stanovují v závislosti na statistických údajích o průměrné mzdě dvě důležité veličiny. Je to všeobecný vyměřovací základ (VVZ) za kalendářní rok předcházející o 2 roky rok přiznání důchodu a přepočítací koeficient za stejné období. Nařízením vlády č. 213/2018 Sb s účinností od 1.1.2019 jsou stanoveny následující údaje o průměrné mzdě a dalších z ní plynoucích sazeb. Ovlivní se výše důchodů přiznávaných od 1.1.2019, ale např. i hranice pro solidární zvýšení daně, strop vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění, měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění atd.

Údaj 2019 2018
Všeobecný vyměřovací základ 30 156 Kč 28 250 Kč
Přepočítavací koeficient 1,0843 1,0612
Průměrná mzda (základ x koeficient) 32 699 Kč 29 979 Kč
Rozhodný příjem pro solidární zvýšení daně u záloh - 4x násobek průměrné mzdy 119 916 Kč 119 916 Kč
Maximální vyměřovací základ - 48x násobek průměrné mzdy (strop pro odvod soc.poj.) 1 569 552 Kč 1 438 992 Kč
Měsíční příjem zakládající účast na nemocenském pojištění (1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená na 500 Kč dolů) 3 000 Kč 2 500 Kč

 

Pro úplnost ještě uvedeme dopad změny VVZ na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) při platbě minimálních záloh na důchodové resp. zdravotní pojištění. Jedná se o minimální zálohu na pojistné na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností (29,2 % z 1/4 průměrné mzdy zaokrouhlené na celé Kč nahoru, zaokrouhleno na celé Kč nahoru) resp. minimální zálohu na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ (13,5 % z 1/2 poloviny průměrné mzdy, zaokrouhleno na celé Kč nahoru).

Údaj 2019 2018
Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění 2 388 Kč 2 189 Kč
Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění 2 208 Kč 2 024 Kč

 

Redukční hranice

Od průměrné mzdy jsou odvozovány také denní redukční hranice pro účely nemocenského pojištění. Výše těchto redukčních hranic bude teprve vyhlášena Sdělením MPSV a předpokládáme, že ve stejné výši. Z těchto redukčních hranic se budou v roce 2019 vypočítávat dávky nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), které budou vyplácet příslušné OSSZ. 1. redukční hranice (1.RH) odpovídá 1/30 průměrné mzdě, 2. redukční hranice 1,5 x násobku 1.RH a 3. redukční hranice 3 x násobku 1.RH.

  2019 2018
1. redukční hranice 1 090 Kč 1 000 Kč
2. redukční hranice 1 635 Kč 1 499 Kč
3. redukční hranice 3 270 Kč 2 998 Kč

 

Od redukčních hranic pro účely nemocenského pojištění zákoník práce v § 192 odst. 2 odvozuje hodinové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při pracovní neschopnosti. Pro výpočet se použije denní redukční hranice pro nemocenské, která se vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí se na haléře nahoru. 

  2019 2018
1. redukční hranice 190,75 Kč 175,00 Kč
2. redukční hranice 286,13 Kč 262,33 Kč
3. redukční hranice 572,25 Kč 524,65 Kč

 

Nezabavitelné minimum pro účely exekucí

Částky pro rok 2019 zatím nejsou upřesněny. Povinnému, čti dlužníkovi, nesmí být sražena z měsíční mzdy základní částka, která se nazývá nezabavitelná částka. Skládá se z částky životního minima jednotlivce podle zákona  o životním minimu (§2 NV č. 110/2006 Sb.) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu stanovených pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel (nařízení vlády č. 407/2017 Sb.). První částka životního minima je platná od 1.1.2012 a činí 3 410 Kč, druhá částka od 1.1.2018 činí 5 928 Kč, v součtu 9 338 Kč. 

Z tohoto základu se vypočte nezabavtelná částka na jednotlivce (2/3 základu) 6 225,33 Kč a nezabavitelná částka na vyživovanou osobou (1/4 z nezabavitelné částky jednotlivce) 1 556,33 Kč

  2019 2018
Základ   9 338 Kč
Nezabavitelná částka jednotlivce (2/3 ze základu)   6225,33 Kč
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobou (1/4 ze základu jednotlivce)   1556,33 Kč

 

Průměrná hrubá mzda za I. až III. čtvrtletí 2018

Částky pro rok 2019 zatím nejsou upřesněny. Český statistický úřad zatím nevyhlásil průměrnou hrubou mzdu za I. až III. 2018. Z této částky se vypočítají hodnoty pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2018.