Jak znovu zařadit pracovníka do mezd?

Pokud jsou uzavírány opakovaně pracovně právní vztahy v průběhu roku, např. opakující se dohody o provedení práce na dobu určitou, lze nový (další) vztah založit z již existujících. Stejně tak je možné prodloužit již uzavřený pracovně právní vztah do dalšího měsíce, např. z důvodu vyplacení odměn, zaevidování vyrovnání daně, nebo zadání pracovní neschopnosti, která vznikla po ukončení vztahu v ochranné lhůtě.  Tím se ušetří čas opakovaného zadávání personálních a dalších údajů, které již v Personalistice existují. Funkce je dostupná z menu Mzdy a personalistika / Znovuzařazení pracovníka (PPV) nebo Ctrl+F2 vždy v aktuálním otevřeném měsíci  a zobrazí číselník se všemi ukončenými PPV, v posledním měsíci skončeného vztahu. Po výběru odpovídajícího PPV a potvrzením tlačítka OK se zobrazí následující hlášení.

Pokračování v již skončeném PPV

Uživatel je dotázán, jestli nově zakládaný pracovně právní vztah má být pokračováním toho, který byl zvolen.

Pokud se odpoví "Ano", provede se založení vztahu do aktuálního měsíce včetně veškerých personálních údajů, které se převezmou z vybraného vztahu. Takto založený vztah bude platný pouze pro aktuální měsíc. V případě potřeby, aby se vztah dále zpracovával i po uzávěrce, je potřeba zatrhnout v Personalistice údaj Dále zpracovávat mzdu nebo vymazat Datum ukončení PPV. Typickým příkladem může být opětovné zařazení pracovníka (PPV), který skončil, ale kterému je potřeba provést roční vyúčtování, vyplatit prémie, zadat pracovní neschopnost v ochranné lhůtě apod.

Založení nového PPV s hodnotami skončeného

Pokud se na předchozí dotaz odpoví "Ne", zobrazí se další dotaz. Při kladné odpovědi se založí nový pracovně právní vztah. 

K němu se vyplní Kód vztahu, který může být stejný, jako měl vztah, ze kterého se provádí znovuzařazení do zpracování. Pak se ve mzdách bude chovat tak, jako by se jednalo o pokračující souvislý vztah a proto se např. tiskové sestavy budou načítat sumárně, Mzdový list bude obsahovat data tohoto stejného Kódu vztahu. Pokud se zadá jiný Kód vztahu, který ještě v aktuálním roku neměl zaměstnanec přiřazený, pak se tyto vztahy budou brát jednotlivě, tedy každý bude mít svůj Mzdový list apod. Dále se vyplní nové datum nástupu, může být buď v aktuálním měsíci nebo měsíci následujícím, aby šlo předpřipravit zaměstnance pro účely evidenční. Personální údaje se automaticky převezmou ze zvoleného vztahu, nemusí se tedy znova zadávat. Využít tuto funkcionalitu lze například při opakujících se dohodách o provedení práce, činnosti apod.