Jak obnovit data na novém PC?

Pokud potřebujete přenést data účetního a ekonomického software Harmonik na jiný PC, postupujte podle následujícího popisu. Před zahájením přenosů dat z jednoho PC na jiný, je potřeba kontaktovat naší zákaznickou linku a to z důvodu provedení odregistrace původního PC tak, abyste mohli znovu použít vaší licenci na nový počítač.

Při obnově dat je důležité dodržet popsaný postup, především vypnout služby Harmonik96 a Harmonik96A před obnovou dat. V případě nedodržení postupu hrozí ztráta dat!

Získání dat ze zálohy

Postup zahrnuje obnovu dat ze zálohy, např. v případě nefunkčnosti původního počítače nebo pouze přesunu dat na jiný, nový PC. Předpoklad je, že záloha existuje a je vytvořena prostředky pro zálohování programu. Téma "Jak nastavit zálohování?" je detailně popsáno zde.

a) Pokud jste po instalaci programu nikdy neprováděli žádné kroky v nastavení zálohování a nevíte, kde máte zálohu hledat, pak zkuste na vašem PC vyhledat soubor ZALHARM.BDT. To je soubor zálohy serveru, který je defaultně nastavený po instalaci.

b) Zálohu dat lze vytvořit také jednorázově. V hlavní obrazovce programu, menu Server / SQL server / Import/Export / Export serveru - zvolte si adresář a název souboru, který bude představovat zálohu serveru. Soubor musí mít příponu .BDT

c) Pokud máte zálohování podle svých pravidel, použijte zálohu serveru. Cestu k souboru najdete v rozhranní k zálohování, hlavní obrazovka programu, menu Nastavení / SQL server / Nastavení zálohování a automatických činností SQL serveru. Podívejte se na plán konkrétního dne/času, kde "Typ úlohy" je "Záloha serveru". V dalším sloupci "Předpis" zjistíte jméno předpisu používaného k zálohování. Ve spodní mřížce u jména předpisu ve sloupci "Název souboru včetně cesty" získáte přesné umístěný zálohy serveru.

d) V krajním případě, pokud nelze získat zálohu serveru z předchozích bodů, protože došlo např. k pádu počítače nebo je záloha neaktuální, a máte ještě nějaký přístup k původnímu adresáři instalace programu Harmonik, tak lze fyzicky zkopírovat celý obsah složky DATA z původní instalace. Pokud stále běží služby Harmonik96 a Harmonik96A, zastavte je!

Soubor zálohy serveru, který jste získali použitím některého ze způsobů a) b) nebo c) je komprimovaný soubor, který rozbalíte pomocí systémových prostředků (TotalCommander, WinZIP, apod.). Pokud nepůjde rozbalit přímo, pak soubor přejmenujte na *.ZIP. Po rozbalení najdete v tomto souboru obsah adresář DATA. Ten si zkopírujte na externí disk, síťové místo apod., aby byl k dispozici pro obnovu dat na novém PC.

Obnovení dat na novém PC

Na novém počítači nainstalujete Harmonik, viz. harmonik.cz/plna-demo. Zvolte správnou bitovou verzi instalace - pokud na původním PC byla 32-bitová verze, musí být stejná bitová verze i na novém PC (i přesto, že nový PC je již 64-bitový). Po instalaci program ještě nespouštějte. Otevřete si systémovou záložku Služby: přes plochu Windows zvolit menu Start / Ovládací panely / Nástroje pro správu / Služby. Jinou alternativou je spustit konzoli Služby příkazem services.msc. Ve službách najděte služby Harmonik96 (databáze) a Harmonik96A (zálohování) a zastavte obě uvedené služby! Teď již můžete zkopírovat obsah složky DATA, kterou máte z původního počítače nebo ze zálohy, na nový PC a přepsat soubory v originálním adresáři DATA, který se vytvořil po instalaci. Cesta, kde naleznete adresář je buď standardní (C:\Program Files\Harmonik\Harmonik96 nebo C:\Program Files (x86)\Harmonik\Harmonik96) nebo bude ta, kterou jste zvolili v instalaci.

Po zkopírování (přepsání) dat, znovu spustíte záložku Služeb ve Windows a tentokrát obě služby Harmonik96 a Harmonik96A spustíte.  Nyní si již můžete spustit program Harmonik, zaregistrovat licenčními údaji a přihlásit se k datům, které jste úspěšně obnovili na novém počítači. Pokud slouží nový PC jako serverový, tedy připojují se k němu další uživatelé programu Harmonik, pak ověřte, zda-li máte nastavenou průchodnost základního portu 5501, aby se šlo k serveru připojit.