Výkaz MŠMT P 1c-01

Modul Mzdy účetního programu Harmonik byl rozšířený o možnost zpracovat Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2017 (P 1c - 01). Uvedený výkaz se připravuje 1x ročně a je k dispozici ve formátu XML pro export.

Rozšiřujeme tak nabídku exportů o další povinný výkaz, který je nutné evidovat. Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT (P 1-04) je v programu již delší dobu.

Výkaz sestavují jen organizace, které vyplácejí plat podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. To znamená všechny školy a školská zařízení v regionálním školství, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo svazkem obcí, které mají k 30. 9. zaměstnance odměňované z prostředků státního rozpočtu kapitoly 333. Organizace, která má k 30. 9. přerušenou nebo ukončenou činnost nebo odměňuje zaměstnance pouze z jiných zdrojů než je kapitola 333 státního rozpočtu, výkaz nevyplňuje.

Organizace odešle v elektronické podobě po síti Internet na server určený pokyny MŠMT nejprve výkaz P 1-04 a následně odešle nejpozději do 16. 10. 2017 i výkaz P 1c-01. Zároveň zpracovatelskému místu pošle i výpis dat potvrzený ředitelem/kou organizace. Podobně při dodatečných opravách v datech výkazů P 1-04, musí organizace znovu odeslat i výkaz P 1c-01, pokud i v něm došlo ke změně.

Na základě zpracovaných dat mezd ekonomický software Harmonik vygeneruje XML soubory (jedná se o 2 soubory) pro odevzdání přes portál Statistika školství (http://sberdat.uiv.cz). vvv