Úprava výkazu Příloha účetní uzávěrky pro příspěvkové organizace

Informujeme uživatele, kteří zpracovávají účetnictví pro příspěvkové organizace, že v souladu se zákonem č. 25/2017 Sb. o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí a vyhlášky č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí dochází k úpravě stávajícího výkazu Příloha účetní uzávěrky, a to tak, že se pro účely předání do Centrálního systému účetních informací státu rozšířuje o údaje typu:

  • Roční údaje o poskytnutých garancích (kraj, obce, DSO),
  • Roční údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru (kraj, obce, DSO, příspěvkové organizace).

Povinnost odevzdání výkazů nastává za období 4Q/2018 ve stavu k 31. 12. 2018.

Na výše uvedené změny reaguje aktualizace programu Harmonik č. 12, která obsahuje úpravu formuláře Přílohy a příslušného XML.